torstai 3. joulukuuta 2020

Wanted: Rohkea, sitkeä ja yhteistyökykyinen kuntapoliitikko

 Oletko kiinnostunut yhteiskunnasta ja oman kaupunkisi asioista? Koetko, että juuri sinulla voisi olla sellaista osaamista ja näkemystä, mistä olisi hyötyä koko kaupungille? Tuntuuko sinusta, että sinulla olisi myös aikaa noin 6-15tuntia viikossa kuntapoliittiseen toimintaan? Jos vastasit edelle esitettyihin kysymyksiin kyllä, olet valmis palvelukseen.

Juuri nyt kaikki poliittiset ryhmät hakevat ehdokkaita kevään kuntavaaleihin. Listat halutaan ns.täyteen ja niiden halutaan olevan myös mahdollisimman monipuolisia. Mitä kattavammin listalla on erilaisista taustoista tulevia ehdokkaita, sen parempi. Vaaleissa kukaan harvemmin pärjää yksinään vaan joukkueen koko ja kattavuus määritteleelopullisen äänimäärän. Ja siitähän vaaleissa on kysymys. Hyvästä äänimäärästä.

Sinulla, hämeenlinnalainen, olisi nyt siis vientiä. Jos kiinnostuksesi heräsi, voit aloittaa sopivan viiteryhmän etsimisen omien arvojen pohtimisella ja sillä missä porukassasinun arvosi resonoi puolueryhmän kanssa parhaalla aaltopituudella.

Arvot ovat meille ihmisille niitä asioita, joita pidämme tärkeinä ja puolustamisen arvoisina. Ne ohjaavat siten myös toimintaamme, emmehän halua toimia arvojemme vastaisesti. Puolueiden toiminnan lähtökohta on yhteiset arvot. Linjaeroja käsitellyistä asioista voi olla puolueen sisälläkin mutta arvopohja on yhteinen ja siksi tärkeä. Parhaiten pääset tutustumaan puolueiden arvoihin puolueiden nettisivuilla mutta jos se tuntuu vaikealta sinun kannattaa ottaa yhteyttä oman kuntasi poliittisten ryhmien edustajiin, vaikka meihin valtuustoryhmien puheenjohtajiin. Näin vaalien alla saat myös pienen tiivistelmän tulevien vaalien tavoitteistakin. 

Oma kokemus politiikasta seuraajana on pitkä mutta tekijänä vasta tämän vaillinaisen valtuustokauden mittainen. Kuntapolitiikkaan mukaan lähteminen ei ole kaduttanut yhtään. Paljon tämä ottaa mutta samalla elämään tulee myös lisää mielenkiintoista sisältöä. Suuria yllätyksiä ei myöskään ole tullut mutta tuska on lisääntynyt. Niinhän se on, että tieto lisää tuskaa. Päättäminen ei olekaan ollut niin helppoa kuin kuvitteliValtaan sisältyy myös vastuu ja se on hyvä muistaa. Päättämään kuntapoliitikot kuitenkin valitaan ja siksi sinun on hyvä varautua siihen, että kuntapoliittiset prosessit ovat hitaahkoja ja varsin usein lopputulos on kompromissi. 

Jos nyt innostuit ja alat kehitellä omaan kuntapoliittista vaalislogania, muista, että hyvästä kampanjasta huolimatta voi ensimmäisellä yrityksellä käydä niin, ettet pääse tuulettamaan” valtuustosalia. Valtuustotyö on kuitenkin yksi pieni osa kuntapoliittista työtä. Tätä työtä tehdään useissa muissa luottamustehtävissä, joilla voit aloittaa kuntapoliitikon uran. Innokkaita, näkemyksellisiä ja dialogiin pystyviä kuntapoliitikkoja tarvitaan. Nyt voisi olla sinun aikasi astua kuntapoliitikkojen joukkoon.

maanantai 9. marraskuuta 2020

Budjettipuhe 9.11.2020


Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut ja yleisö siellä kotikoneella

Hämeenlinnan kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen ja tulee olemaan sitä myös lähivuosina, jos emme keksi kestäviä keinoja sopeuttaa ja uudistua. Hämeenlinnan vuosikate on heikentynyt jo pidemmän aikaa. Verojen ja valtionosuuksien kasvua ovat hidastaneet väestön ikääntyminen, veronkevennykset, valtionosuusleikkaukset sekä useat verojen tilitysrytmiä muuttaneet hallinnolliset uudistukset. Maailmantalouden taantuma ja koronaepidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet kasvattavat julkisen talouden alijäämää entisestään. Lopulliset vaikutukset tulemme näkemään vasta myöhemmin.

Marinin hallitus on tukenut tänä vuonna kuntia kahdella suoralla koronapaketilla sekä monilla muilla tukitoimilla. Tukitoimet kohensivat myös Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätöstä mutta ne eivät poista kaupungin taloutta vaivaavia rakenteellisia ongelmia, joiden seurauksena tulojen kasvu ei kata menoja ja investointeja.  Marinin hallituksen tuki auttoi monen kunnan pään ns. pinnalle myös Hämeenlinnan. Kiitos hallitukselle tästä.

Tällä kaudella budjettivalmistelu Hämeenlinnassa on ollut osallistavaa. Me päättäjät olemme saaneet olla mukana kahdessakin taloutta käsitelevässä valtuustoseminaarissa. Seminaarien pääviesti on ollut, että jos emme tee ratkaisuja menojen suhteen ja saa samalla myös kasvatettua tulopuolta, hukka meidät perii!

Myös kaupungin talousjohtaja Jussi Oksan viimeisimmän esityksen perusteella ei liene kenelläkään valtuutetulle jäänyt epäselväksi se, että tasapainoon pääsemiseksi tarvittaisiin joka vuosi 10 miljoonan ylijäämäinen tilinpäätös ja että veronkorotusta pitäisi tehdä se 1%. Kaupunginjohtajan esityksessä korotus  suli 0,25% ja sitäkään ei muutamissa ryhmissä haluta.

Verojen korottaminen kuulostaa aina ikävältä vaikkakin esimerkkinä tuo 0,25% korotus näkyy n5e kuukausilisäyksenä 2000e kuukaudessa ansaitsevan tilissä. Ei siis kovin suuri summa kun taas kaupungin budjettiin tuo pieni korotus toisi 3 miljoonaa. Veroilla mahdollistetaan tässäkin budjettikirjassa olevat peruspalvelut ja jos rahaa ei ole, joudumme tekemään ennen pitkään niitä ikäviä päätöksiä säästöjen aikaan saamiseksi.

Ensi vuoden budjetille helpotuksen tuo kiinteistöveron siirto tältä vuodelta, joka tuo budjettiin lisää rahaa 2,8 miljoonaa. Tähän vahvistus tuli ministeriöltä viime viikolla ja se ei ole ollut tiedossa aikaisemmissa budjetin käsittelyissä. Tällä voimme kompensoida veronkorotuksen mutta se ei poissulje sitä, että se on edessä jos emme löydä kestäviä ratkaisuja tulojen ja menojen suhteeseen.

Meille demareille on tärkeää, että Hämeenlinna on elinvoimainen kaupunki. Kaupunki, jossa pidetään huolta ihan jokaisesta, lapsesta, nuoresta, ikäihmisestä, työttömästä ja työllisestä. Kaupungin pitää myös huolehtia työntekijöistään ja kohdella heitä reilusti. Säästäminen väärästä kohtaan voi koitua loppupelissä tappioksi ja kuluina jossakin toisaalla. Siksi me emme ymmärrä leikkauksia henkilöstökuluista, joiden ei katsota olevan ”tekeviä käsiä”. Me näemme kaupungin kaikkien työntekijöiden olevan ”tekeviä käsiä” ja omassa tehtävässään prosessien etenemisen kannalta oleellisia.

Kaikesta tästä voimme päätellä, että kaupungin talous on monimutkainen kokonaisuus ja siksi me demarit haluamme luottaa budjettityössä ammattilaistyönä tehtyyn virkamiesvalmisteluun. Luottamus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esiteltyä budjettiesitystä voi joltain osin kyseenalaistaa ja epäselvistä asioista kysyä. Ja näin olemme tehneetkin.

Me valtuutetut olemme mukana budjetin valmistelutyössä ja se auttaa meitä näkemään kokonaisuudet. Meillä on vastuu ja myös velvollisuus myös kertoa kaupunkilaisille mitä vaikutuksia päätöksillä tai päättämättä jättämisellä on. Meillä valtuutetuilla pitää olla myös rohkeutta tehdä päätöksiä vaikka ne ei kaikista kaupunkilaisista tunnu hyviltä. Aina on hyvä muistaa, että kumarrellessa toiseen suuntaan pyllistää toisaalle. Suoraselkäisyys ja tietoon pohjautuvat perustelut riittävät.

Meidän pitää myös pystyä toimimaan yhdessä ja tekemään kompromisseja. Tiukasti omassa linjassa pitäytyminen ei ole kaupunkilaisten etu vaan se, että asiat etenevät. Me tarvitsemme dialogia enemmän kuin yksinpuhelua. Varsinkin jos päätökset ovat kaupunkilaisia jakavia, ennakointi ja yhdessä tekeminen on välttämätöntä.

Talouden tasapainottaminen edellyttää välittömiä tekoja mutta myös pitkäjänteistä työtä, jolla vaikutetaan pysyvämmin kaupungin talouden pohjaan. Vaikuttavin keino talouden tasapainottamiseksi on edistää alueemme työllisyyttä ja sen kaupunki tekee hyvällä suunnittelulla, aktiivisella verkostotyöllä ja mahdollistavalla kaavapolitiikalla. Tämä on tärkeää aina mutta varsinkin kun talous on kriisissä, talouspolitiikan on oltava elvyttävää.

Tällaisessa tilanteessa kun omat rahat ei riitä on hyvä löytää myös yhteistyökumppaneita. Vaikeina aikoina pitää toki huolehtia peruspalvelujen toimivuudesta mutta näiden lisäksi ei voi unohtaa investointeja, jotka parantavat palvelutasoa ja jotka myös tuovat työtä. Hämeenlinnassa investointilistan kärjessä ovat koulut ja päiväkodit ja nämä pitää saada etenemään. Kaupungin rajalliset voimavarat on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa käyttää opetuksen laadun jatkuvaan kehittämiseen kuin rakennusten ylläpitämiseen.

Kaupungin on kyettävä uudistumaan ja se tarkoittaa rakenteellisia muutoksia niissä toiminnoissa, jotka voidaan järjestää edullisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Nämä toimet on ulotettava kaikkiin toimialoihin. Muuallekin kuin palveluverkkoon.

Muutostyö edellyttää hyvää johtamista, läpinäkyvyyttä ja hyvää ennakoivaa viestintää. Tähän kaupungin pitää panostaa, jotta toimet mitä talouden tehostamiseksi tarvitaan, saadaan maaliin. Välitilaan jumiutuminen ei ole hyväksi kenellekään. Ei varsinkaan kaupungille, jonka haluamme olevan elinvoimainen ja näyttävän myös siltä.

Sosialidemokraatit haluavat arjen peruspalvelujen säilyvän jokaisen ulottuvilla. Me haluamme lapsiystävällisen kaupungin olevan aidosti lapsiystävällinen ja siksi lasten palveluja ja kulttuurin resursseja ei saa asettaa toisiaan vastaan. Hämeenlinna on sekä lapsiystävällinen kaupunki että kulttuurikaupunki, jossa pitää resursoida riittävästi molempiin.

Eteenpäin katsomisen kyky vaikeina aikoina erottaa voittajat häviäjistä. Tämä on hyvä muistaa kun teemme päätöstä budjetista, jolla on vaikutuksia siihen millainen tulevaisuus kaupunkilaisillamme tulee olemaan. Toivosta ja positiivisesta asenteesta ei pidä luopua vaikeina aikoinakaan!

Näillä sanoilla sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman kaudelle 2022-23. Kiitos kaikille budjettityöhön osallistuneille.

keskiviikko 14. lokakuuta 2020

Lupa toimia eri tavalla

Muutama vuosi sitten pääsin kuuntelemaan yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen esitystä. Innostuin valtavasti hänen perusideastaan, luvasta toimia eri tavalla. Vaikka hänen ajatuksensa ovat erityisen huomioin arvoisia yritysmaailmassa, niin ne sopivat myös hyvin kaikkien organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Hänen ajattelussaan toistuvasti korostetaan sitä, että asioita ei tarvitse tehdä samalla tavalla vaan samassa tilnateessa. Kyky luoda uutta on muuttuvassa maailmassa entistä tärkeämpi taito meille kaikille ja tähän pitää kiinnittää huomiota niin koulumaailmassa, työelämässä kuin myös poliittisessa päätöksenteossa.

On varsin ymmärrettävää, että muutos aiheuttaa usein vastarintaa, varsinkin jos ei ole luottamusta muutoksen valmisteluun ja jos mielipiteissä sitä kompataan väärin perustein tehdyksi. Siksi muutosta pitää valmistella ennakoivasti, sen perustelut tulee olla hyviä ja kestäviä sekä muutoksen seuraukset houkuttelevia. Muutosta ei pidä tehdä pakosta vaan halusta mennä parempaan. Muutostarve tulisi myös lähteä itsestä. Jos se ei ole mahdollista,niin he keitä muutos koskettaa tulisi ottaa mukaan ratkaisemaan asiaa. Se vaatii vaivannäköä mutta se kannattaa, sillä itse löydetty ratkaisu on usein tyydyttävä. 

Tuoreena esimerkkinä miten asian olisi voinut hoitaa toisin on päätös Alvettulanpäiväkodista. Olisiko palvelurakennetta tarkasteltaessa pitänytkin lähteä siitä, miten alueen lasten palveluja voitaisiin kehittää ja uudistaa? Mitä halutaan säilyttää ja miten kaikki vaikuttavat sekä Alvettulan että Hauhon elinvoimaan? Oma näkemykseni on, että Alvettulanupea historiallinen koulurakennus olisi hyvä olla jatkossakin kylän lasten käytössä ja rakennus kyläläisiä kokoavana keskuksena mutta sen käyttötarkoitusta voitaisiin mielestäni muuttaa. Alvettulan koulu kannattaa korjata ja sen toimintaa kannattaa kehittää niinettä se voi toimia alueen pienten varhaiskasvatus- ja joustavan esi -ja alkuopetuksen yksikkönä. Isommille lapsille löytyisi erinomaiset opiskelutilat seitsemän kilometrin päästä Hauholta. 

Vaikka muutos herättää aina vastustusta se on aina myös mahdollisuus. Me tarvitsemme tekoja, pieniä ja isoja, Hämeenlinnan hyväksi.  Taloutta ei tasapainoteta muutamalla yksittäisellä keinolla, vaan nyt pitää katsoa kokonaiskuvaa ja tehdä yhteistyötä sekä keksiä myös rohkeita muiden kaupunkien ratkaisusta erovia ratkaisuja. Esimerkiksi voisimmeko ajatellakin Hämeenlinnan keskustaa rakennettavan väljästi? Joskus tulevaisuudessa tämä eri tavoin toimiminen voikin olla se mikä tekee Hämeenlinnasta kiinnostavan.

torstai 3. syyskuuta 2020

Työaikakin on tulevaisuusinvestointi

 Mika Walkamon mielipidekirjoitus HäSa:ssa 2.9.2020 otti hauskasti kantaa SDP:n uuden puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin visioimaan tulevaisuuskuvaan työn ja vapaa-ajan järkevämmästä suhteesta. Kritiikki ei yllättänyt, sillä sitä voi odottaa yritysjohtajalta, joka haluaa luonnollisesti ottaa työntekijöistään kaiken tehon irti. Onko kuitenkaan järkevää ajatella, että tehokkuus syntyy työajan pituudesta? Marinintulevaisuusvisiossa haluttiin kohdistaa huomio elämän laadun paranemiseen työn tehokkuuden siitä kuitenkaan kärsimättä.

Pääministeri Sanna Marinin linjapuheesta työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin palkkatason siitä laskematta on herättänyt paljon puhetta. Ehkä jopa ihmetystäkin. On hyvä kuitenkin muistaa, että kyseessä on tulevaisuusvisio. Yhteiskunnalliset muutokset tuovat mukanaan myös muita muutoksia ja tulevaisuuden ihminen haluaa elämälleen myös muuta sisältöä kuin työn. Työajan lyhentäminen ei varmasti tapahdu vielä ihan lähitulevaisuudessa mutta jo kymmenen vuoden päästä se voi olla täysin realistinen uudistus. 

Lyhyemmässä työajassa ihminen voi saavuttaa täysin saman tehon kuin pidemmässäkin. Lisäksi tutkimusten perusteellakinon todettu, että inhimillinen työaika suhteessa vapaa-aikaan lisää tehokkuutta ja vähentää työperäisiä sairauspoissaoloja sekä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisiä.

Työn ja vapaa-ajan optimoitu suhde lisää siis hyvinvointia ja työn imua Työn imulla taas on erittäin suuri merkitys työn tuloksellisuuteen. Tämän jos minkä luulisi kiinnostavan myös työnantajaa!

Me suomalaiset pärjäämme tulevaisuudessa rohkealla ja ennakkoluulottomalla asenteella.  Työelämään me tarvitsemme ennen kaikkea joustavuutta ja luottamusta. Erityisesti me pärjäämme sillä, että hyvinvointivaltiossa pidetään huolta työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista.

maanantai 24. elokuuta 2020

Onneksi pian on vaalit!

 Demokratiassa valta on kansalla. Kansa saa valita vaaleissa edustajansa päättämään puolestaan asioista. Kun tällainen valta on kansalle suotu, sitä kannattaa käyttää harkiten. On tärkeää olla selvillä mitä arvoja ehdokas edustaa ja ajaako hän oikeasti niitä asioita mitkä ovat minulle tärkeitä? Myös ehdokkaaksi asettuessaan on syytä pohtia samoja asioita. Arvot ovat kuitenkin ne, jotka ohjaavat kaikkea tekemistä ja siksi ne on hyvä tiedostaa.


Puolueissa mietitään juuri parasta aikaa hyviä kuntavaaliohjelmia ja etsitään edustavia, osaavia ja sitkeitä ehdokkaita. Osaamista, sitkeyttä ja edustavuutta poliittisessa työssä tarvitaankin. Jokaisen ehdolle asettuvan on hyvä miettiä, mitä on valmis antamaan tälle työlle?


Vaikka poliittiseen työhön menee paljon aikaa, työ myös palkitsee. Hyvä fiilis syntyy silloin kun huomaa saaneensa jotain aikaiseksi. Politiikassa se ei onnistu yksin vaan onnistumisen edellytys on yhteistyö oman ryhmän sisällä sekä myös eri poliittisten ryhmien kesken. Myös päätöksenteon hitaus voi turhauttaa. ”Halki, poikki ja pinoon” -asenteella poliittiset päätökset eivät etene vaan niihin sisältyy aina tietty prosessi, jossa pitää huomioida asiaan liittyvä lainsäädäntö.


Olen ollut nyt kolme vuotta mukana päätöksenteossa. Olen oppinut, että ennakointi ja hyvä valmistautuminen on tärkeää. Erityisen tärkeää on olla hereillä silloin kun asioita valmistellaan. Muutosesitykset ja eriävät mielipiteet päätöksenteon loppumetreillä ovat joskus paikallaan mutta jos niistä tulee enemmän säännönmukainen toimintamalli mitä poikkeus, on syytä miettiä, olenko edes halunnut vaikuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymiseen vai onko periaatteenani vain olla erimieltä?


Meillä Hämeenlinnassa, kuten monissa muissakin Suomen kaupungeissa, talous on tiukilla. Koronan myötä tilanne on entistä haasteellisempi. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä ja kuluvan syksyn aikana joudumme tekemään päätöksiä, jotka tulevat tuntumaan monista kurjilta. Päätöksiä pitää pystyä kuitenkin tekemään. Se on vastuu, joka jokaisen valtuutetun tulee muistaa. On katsottava kokonaisuutta ja päätöksen tulevaisuusvaikutuksia.


Kipeät päätökset herättävät varmasti sosiaalisessa mediassa  keskustelua. Dialogi parhaimmillaan laajentaa näkökulmaa ja lisää myös ymmärrystä vaikka pitäisikin omasta linjasta kiinni. Sosiaalisessa mediassakin pitääkin muistaa toista kunnioittava käytös. Asioista voidaan olla eri mieltä mutta ketään ei saa maalittaa eikä kiusata. 


maanantai 6. heinäkuuta 2020

Uskalla kohdata ja ottaa selvää
Oletko kokenut omalle kohdallesi epäreiluutta, mikä liittyisi vain siihen kuka olet? Tuskin kukaan meistä on välttynyt tältä kokemukselta, sillä elämässä on tilanteita, jolloin olemme vähemmistössä jonkin ominaisuutemme vuoksi. Joillekin meistä epäreilu tilanne on kuitenkin joka päiväistä ja siksi tätä asiaa on nostettava yleiseen keskusteluun.
Viime viikolla poliittisen keskustelun erääksi kuumaksi aiheeksi nousi juuri tämä asia. Ei kuitenkaan itse asiana, vaan aiheesta käytetty yleinen nimitys intersektionaalinen feminismi herätti hämmennystä. Populisteille tilanne oli taas herkullinen. Heillä kun on tapana yksinkertaistaa.  Asia, tässä tapauksessa sana, jota ei ymmärrä on niin helppo kohde huumorille ja hyökkäykselle. Intersektionaalinen feminismi on akateemisessa maailmassa yleisesti käytetty termi. Meille, sen yhteisön ulkopuolella oleville, asia on syytä avata.  
Jos intersektionaalinen feminismi nimenä naurattaa, se ei naurata kun ymmärtää sen merkityksen. On äärettömän tärkeää tiedostaa, mistä on milloinkin kysymys?
Yhä moninaistuvammassa yhteiskunnassa on merkityksellistä tunnistaa asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten meitä kohdellaan. Intersektionaalisessa feminismissä on kyse juuri tästä. Sen avulla halutaan tuoda näkyväksi ne asiat, joilla ihmisiä ei pitäisi arvottaa kuten sukupuoli, rotu, sosioekonominen asema, etninen tausta, ikä tai jonkun kohdalla näiden kaikkien yhteisvaikutus. Syrjintä on yleistä ja siksi on hyvä, että tämä kokemus, jonka niin moni meistä tunnistaa, tulee kuvata ja tuoda poliittiseen keskusteluun omalla nimellään vaikka nimi vaikeudessaan tuntuisikin oudolta ja hämmentävältä.
Me tarvitsemme toisiamme saadaksemme tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja me tarvitsemme sivistynyttä politiikkaa säilyttääksemme hyvinvointiyhteiskuntamme. Se nimittäin on säilyttämisen arvoinen. Sivistys ei tarkoita sitä, että osaamme käyttää hienoja sanoja. Se tarkoittaa sitä, että me myös ymmärrämme, mistä on milloinkin kysymys. Syrjintää kokeneen ei pidä muuttua mutta systeemin pitää. Se muutos tapahtuu asioiden tunnistamisella, ymmärtämisellä ja oman toiminnan muuttamisella.

maanantai 8. kesäkuuta 2020

Harjoittelu auttaa esiintymisjännitykseen

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin avautuminen esiintymisjännityksestään palautti mieleeni omat kokemukseni jännittämisestä esiintymistilanteissa. Vaikka nykyisin puheiden pitäminen ja esiintyminen sujuukin suhteellisen rennosti, ei tilanne omalla kohdallanikaan ole ollut aina niin.

Opiskeluaikana huomasin esiintymistilanteiden alkavan jännittää jo viikkoja ennen ja itse tilanteissa ääni värisi ja kädet tärisi. Tilanne oli suorastaan epämiellyttävä ja tämä lisäsi entisestään vastenmielisyyttä esiintymisiä kohtaan. Olin kuitenkin opiskelemassa ammattiin, jossa joutuisin puhumaan joka päivä joukolle ihmisiä ja siksi tilanne piti todella ottaa haltuun.

Huomasin yliopistossa mahdollisuuden opiskella enemmänkin puheviestinnän kursseja sen kaikille pakollisen yhden lisäksi.  Puheviestinnän kursseilla opin hallitsemaan jännitystä ohjatuissa esiintymistilanteissa. Sain myös konkreettisia vinkkejä siihen, miten puhetilanteisiin voi valmistautua. Esiintymiseen tuli rutiinia mutta ennen kaikkea tunsin, että alan hallita jännitystäni ja että osaan käyttää erilaisia keinoja puhetta tehostaakseni. Koulutus oli minulle erittäin tärkeä keino päästä tilanteen päälle ja sen avulla aloin jopa nauttia esiintymisestä.

En oikeastaan tiedä yhtään ihmistä kuka ei olisi jännittänyt esiintymistä. Tiedän monia taiteilijoita, poliitikkoja ja media-alan ammattilaisia, joita jännittää edelleen monien työvuosien jälkeenkin. Esiintymisjännitystä voi siis hallita, eikä se estä ihmistä tekemästä työtään. Jännitys myös kertoo, että tilanteet joissa jännittää ovat tärkeitä ja niissä halutaan onnistua.

Valtiovarainministeri Kulmuni halusi onnistua esiintymistilanteissa hyvin ja siksi hän hankki itselleen koulutusta. Viisasta olisi ollut miettiä koulutusta hankkiessaan kuka viulut maksaa? Omasta pussista maksaessa olisi varmasti tullut huomioitua paremmin koulutuksen kustannukset ja tämäkin turha kupru Suomen poliittisessa historiassa olisi jäänyt tapahtumatta.

Jännitystä on hyvä olla sopivassa määrin mutta silloin kun huomaa että jännittäminen häiritsee tilannetta kannattaa asialle tehdä jotain. Esiintymisjännitys ei saa olla este uralla etenemiseen vaan se on hoidettavissa harjoittelulla ja jos haluaa oikein taitavaksi puhujaksi, on hyvä oppia käyttämään retorisia taitoja.

Hämeenlinnassa on vuosittain järjestetty Retoriikan kesäkoulu, jossa on ollut mahdollista päästä kuulemaan kansainvälisen tason huippuammattilaisia. Sattuneesta syystä sitä ei tänä vuonna ole mutta toivottavasti ensi kesäkuussa taas on. Hyvät puhetaidot ovat meille kaikille tarpeen ihan jokapäiväisessä elämässä. Siksi taitoja pitää ja kannattaa harjoitella.


Ajatuksia Hämeenlinnan taloudesta 2019 tilinpäätöksen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Elämme haasteellisia aikoja talouden suhteen eikä tilanne tästä paremmaksi tule muuttumaan. Nyt jos koskaan kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Tarvitsemme hyvää yhteishenkeä ja eri poliittisten ryhmien yhteistyötä, jotta löydämme Hämeenlinnalle parhaat toimenpiteet saada talous paremmalle tolalle. On aivan selvää ettei tätä miljoonien alijäämää paikata yhdellä toimenpiteellä vaan talouden tasapainottaminen vaatii niin verojen korottamisen kuin myös rakenteelliset uudistukset hallinnossa ja palveluissa.

Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän mielestä nämä toimet ovat välttämättömiä jos halutaan pitää kiinni investointisuunnitelmasta palveluverkon suhteen ja samalla olla mukana muissa kaupunkia kehittävissä hankkeissa sekä tarjota laadukkaita palveluja kaupunkilaisille.

Kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä niistä on kerrottava kaupunkilaisille ennakoivasti, jotta perustelut ja kokonaiskuva on selvä kaikille. Kaupunkilaisten osallisuutta ei sovi tässäkään tilanteessa unohtaa. Hyvä johtaminen ja hyvä viestintä ovat aina tärkeitä mutta erityisesti silloin kun ajat ovat haastavat.

Vaikeina aikoina ei ole kuitenkaan järkevää lamaantua vaan on tärkeää ylläpitää toivoa siitä, että vaikeuksista selvitään. Kaupunki, jossa on aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat on strategiasta nouseva tavoite edelleen.

Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku näkyvät myös Hämeenlinnan asukasluvun kehittymisessä. Nämä vaikuttavat toki talouteen mutta positiivista on, että Hämeenlinna on onnistunut kasvattamaan muuttovoittoaan jo parin viime vuoden ajan. Se kertoo siitä, että kaupunki on kiinnostava asuinkaupunki ja tähän kaupungin kannattaa panostaa myös jatkossa. Ihan lähellä voi kuulostaa höttö -sloganilta mutta kun etätyön edellytykset lisääntyvät yhä useammalle asuinkaupunki voi olla ”ihan lähellä” mieluummin kuin lähellä mutta ruuhkien vuoksi ajallisesti aikaa vievän matkan päässä. Ihan lähellä -kaupungissa kannattaa nostaa esiin niitä asioita mitkä ovat meillä täällä jo olemassa esim. hyvät ulkoilualueet, harrastusmahdollisuudet ja edullinen asuminen. Imagotutkimus on myös tuonut esiin sen, että Hämeenlinna mielletään viihtyisäksi ja hyväksi kasvuympäristöksi.

Hämeenlinnan koko valtuustokauden tavoitteena on asukasmäärän ja verokertymän kasvu sekä talouden tasapainon saavuttaminen. Tavoitteet ovat tärkeitä mutta niiden saavuttamiseksi tarvitaan kovaa työtä.

Yhteistyö eri verkostoissa on Hämeenlinnalle tärkeää. ASSi-sairaalahanke on saatava etenemään ja Hämeenlinnan on hyvä olla mukana Suomirata –hankeyhtiön valmistelussa. Syrjään ei voi tällaisissa hankkeissa missään tapauksessa jäädä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä luottaa virkamiesten asiantuntijuuteen mutta toivoo että muuttuneissa taloudellisissa tilanteissa tilannearvio pystyttäisiin tekemään uudelleen jos se talouden kokonaiskuvan kannalta on järkevää. Palveluverkon kokonaiskuvassa tulisi aina ottaa huomioon kaupungin alueelliset erot ja fyysiset välimatkat. Esimerkiksi palveluja keskitettäessä on huomioitava asukkaiden yhdenvertaisuus saatavuuden suhteen mm pitäjissä pitää säilyä merkittävät lähipalvelut.

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä suhtautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen kriittisesti. Nämä palvelut tulisi tuottaa omana tuotantona.

Myös digitaalisuutta tulee hyödyntää jatkossakin. Sähköiset kokouskäytännöt on hyvä ottaa pysyviksi käytännöiksi ja eri toimialoilla digitaalisuus tuo säästöä niin ajallisesti kuin taloudellisessa mielessä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä kiittää kaupungin johtoa ja virkamiehiä hyvästä työstä.


lauantai 30. toukokuuta 2020

Yhdessä läpi vaikka harmaan kiven

Vietämme tänään erilaista kevätjuhlaa, joka jää varmasti kaikkien mieleen. Tämä kevät on ollut muutoksen kevät monella tapaa. Kevään aikana meidän on täytynyt muuttaa suhtautumistamme toisiin ihmisiin, luontoon, kuluttamiseen ja koko elämään ylipäänsä. Tämä kevät on opettanut meille myös uusia taitoja ja tapoja tehdä työtä. Tämän kevään jälkeen maailma, Suomi ja Iittala ei ole enää ihan samanlainen kuin aikaisemmin mutta muutos, johon ajauduimme pakotettuna ei välttämättä ole huono asia. Se voi olla myös mahdollisuus, josta voi seurata myös hyvää.

Tästä keväästä mieleeni on iskostunut erityisesti Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanat koronakriisin keskellä. Hän muistutti meitä siitä, kuinka tärkeää meidän ihmisten on olla toistemme tukena: ”Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne. Päivittäinen elämämme väistämättä muuttuu ja kohtaamme todellisuuden, jossa ajatuksia ja toimia hallitsevat terveys, toimeentulo ja toisistamme välittäminen. Huoli kohdistuu varmasti ja ymmärrettävästi heti omaan lähipiiriin. Mutta viime kädessä kyse ei ole vain siitä. Vaan kaikista. Me tarvitsemme toisiamme.”

Myös pääministeri Sanna Marin muistutti yhteistyön tärkeydestä kriittisinä aikoina. Yhdessä kestämme haasteet paljon paremmin. Tämä pätee niin yhteiskunnalliseen yhteistyöhön kuin myös omaan henkilökohtaiseen elämään. Vaikeat asiat ovat kevyempiä, kun ne voi jakaa jonkun kanssa. Siksi ihmissuhteisiin kannattaa panostaa. Ystävyyttä on hyvä vaalia ja toista ihmistä tulee kunnioittaa, vaikka asioista ei aina oltaisi samaa mieltä.

Kukapa olisi syksyllä voinut tietää millaisissa merkeissä me lukuvuottamme päätämme? Koronakevään jälkeen näkökulmamme moniin asioihin tulee muuttumaan. Tärkeintä on ymmärtää yhteistyön ja jakamisen lisäksi se, että meillä jokaisella on vastuu niin itsestä kuin muista. Yllättävissä tilanteissa ei kannata olla passiivinen vaan tilanteet ja haasteet tulisi ottaa vastaan asenteella, jossa haetaan ratkaisua. Tuleen ei kannata niin sanotusti jäädä makaamaan vaan asia pitää ottaa omiin hyppysiin.

Olipa sinulla elämässä vastassa mitä tahansa, niin valinnat ja ratkaisut teet kuitenkin sinä itse. Luota siis itseesi ja ole aktiivinen. Ajattele omilla aivoilla, äläkä ajaudu muiden johdateltavaksi. Älä anna toisten pistää sanoja suuhusi. Ole vahva ja muista ettei elämässä tärkeitä ole voittaminen vaan tärkeintä on ymmärtää oman sydämen viesti. Joskus on hyvä pysähtyä ja kuunnella sitä sekä toimia siten, että tuntuu hyvältä myös sydämessä. Lopulta vain rakkaudella on merkitystä, sillä ilman rakkautta ei ole elämää.

Ajattele, tunne, kuuntele sekä ota selvää. Koronakevään opetus olkoon ymmärrys solidaarisuudesta ja rakkaudesta lähimmäistä kohtaan.

Kunnioittava, toinen huomioiva, käytös on tärkeää aina ja erityisen tärkeää se on viestinnässä. Siinä miten puhumme toinen toisillemme ja miten viestimme eri viestimissä. Tahallinen toisen mollaaminen ja loukkaaminen ei ole hyväksyttävää mutta valitettavasti tästä on tullut turhan yleistä ja helppoa näin sosiaalisen median aikakaudella.

Viestintätaitoja voi kuitenkin oppia ja niitä pitää harjoitella. Siksi meillä on ollut tänä lukuvuonna Iittalan yhtenäiskoulun yhtenä teemana viestintätaitojen harjoittelu. Halusimme kouluumme enemmän kiva puhetta vihapuheen sijaan. Halusimme myös, että oppisimme huomaamaan, millaista viestintää ympärillämme tapahtuu?  Olemme vasta raapaisseet pintaa ja niinpä tulemme jatkossa treenaamaan näitä taitoja.

Hyvät ysit

Meidän yhteinen oppimisen ja kasvun polku alkaa olla maalissa. Tästä eteenpäin te jatkatte uudella reitillä. Sinne mahtuu monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia sekä valinnan paikkoja. Olen varma, että te selviätte. Olen nähnyt teissä kasvun pienistä ekaluokkalaisista upeiksi nuoriksi. On ollut huikeaa kulkea kanssanne kaikki nämä yhdeksän vuotta. Näihin vuosiin mahtuu paljon erilaisia yhteisiä kokemuksia. Toivon, että muistot Iittalan yhtenäiskoulusta ovat sinulle myönteiset ja olet saanut hyvät elämän reittiohjeet jatkoon. Vielä kuitenkin ihan pieni ajatus Toni Wirtaselta.

”Meistä jokainen on polku jonnekin mutta viisaus on siinä, että ymmärtää.

Ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois.

Ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa.

Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys.

Kaikki ruoskivat toiveet kaikki päättämättömyys.

Ovat lopulta tarkoituksen palasia, osa arvoitusta.

Valot pimeyksien reunoilla.”  

Onnea matkaan. Onnea elämään.

Kiitos kaikille tästä lukuvuodesta. Onnistuimme kaikki hyvin, niin etäopiskeluun siirtymisessä kuin myös paluussa kouluun. Teimme sen yhtenä joukkueena ja jokainen teki oman osuutensa. Yhdessä me selvitään tulevaisuudessakin kaikista tilanteista. Kiitos. Teidän kanssa on mukavaa työskennellä. Mukavaa lomaa!

Anne –rehtori

Puhe Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa 30.5.2020

tiistai 19. toukokuuta 2020

Parempia aikoja ei tule odottaa, vaan niitä tulee jahdata

Koronakevät on pistänyt monen kunnan ja kaupungin, jo valmiiksi kuralla olleen, talouden entisestään pahemmalle tolalle. Nyt on todella löydyttävä uusia ideoita, miten talous saadaan tasapainoon ja budjetti pitämään. Helposti ja yksinkertaisesti se ei tule tapahtumaan. Edelleen tarvitaan myös johtajia ja kehityshankkeita. Nyt mitä suuremmassa määrin. Esitykset, joissa näistä luopuminen katsotaan talouden pelastajaksi, on kevyttä huutelua, joilla halutaan kohdistaa huomio enemmän itseen kuin asiaan. 
Koronakevään jälkeen maailma, eikä myöskään Hämeenlinna, ole enää ennallaan. Muutosta tarvitaan elinvoimahankkeiden sisältöihin. Kaupungin kehittämistä on alettava katsoa uudesta vinkkelistä. Ei ole yhtään huono asia ymmärtää, että niin omassa elämässään kuin myös isossa kuvassa pärjää vähemmällä mutta investoimattomuus ei ole vaihtoehto. Kehittämistä on siis jatkettava tiukkoinakin taloudellisina aikoina mutta kehittämishankkeet on sopeutettava käytettävissä olevaan taloudelliseen resurssiin. 
Hämeenlinnan vetovoimaksi on nostettava niitä asioita mitä meillä on valmiina ja kehitettävä niitä vieläkin paremmiksi. Hämeenlinna, vesien äärellä olevana kaupunkina, on hyödyntänyt rantojaan varsin vähän. Tämä tulisi huomioida keskustan kehittämishankkeita suunniteltaessa, sillä tällä on merkitystä, millaiseksi asuinkaupungiksi Hämeenlinna mielletään? Peruspalvelujen hyvä laatu on myös erityisen tärkeä asia ja siksi niihin kannattaa panostaa.
Ihminen tarvitsee hyvien peruspalvelujen lisäksi monenlaisia mahdollisuuksia vapaa-aikansa viettoon. Lisäksi kehittyvän kaupungin imago luo vetovoimaa mutta kehittymisen ei tarvitse olla suurta mullistusta. Siksi olisi vastuutonta kohdistaa leikkaukset näihin. Kaurapuuro eli perusarki on hyvää mutta sen lisäksi on oltava muutakin ja näille kaupungin on suotava edellytyksiä olla olemassa.  
Kaupungin talouden tasapainottamiseen etsitään nyt ratkaisuja. On hyvä muistaa, että kaupungin on huolehdittava peruspalvelujensa laadun säilymisestä. Ilman tekijää, ihmistä, sitä on vaikea säilyttää. Leikkausohjelmaan pitää löytää kohteita myös muualta kuin työntekijöistä. Julkiset palvelut ovat hyvinvointivaltion perusta eikä niitä voi ajaa alas laatua laskemalla. Siksi talouden tasapainottamisen eräänä keinona on esitetty verojen korottamista määräajaksi. Se ei ole perusteeton ehdotus, sillä jos rahat ei muuten riitä, täytyy myös tämä keino olla mukana valikoimassa. Verojen korottaminen on myös oikeudenmukaista, sillä siinä kaikki osallistuvat taloustalkoisiin, eikä vain kuntatyöntekijät, kuten edellisen hallituksen aikaan toimittiin. 
Tämä haasteellinen tilanne on ratkaistavissa ja siihen tarvitaan meitä kaikkia suomalaisia. Yhdessä ja hyvällä asenteella me selviämme tilanteen herroiksi niin Hämeenlinnassa kuin koko Suomessa.

perjantai 24. huhtikuuta 2020

Rehtorin viesti kuudennelta poikkeusviikolta


Etäopetusta on nyt takana pian kuusi viikkoa. Alun haasteet välineiden ja ohjelmien käytön kanssa alkavat jo sujua ja digiosaaminen on kehittynyt. Kuusi viikkoa on tuonut esiin myös uusia haasteita oppimisen suhteen. Tiedotusvälineissä käydään aktiivista keskustelua etäopetuksen toimivuudesta ja sopivuudesta. Niinhän se on, kuten kaikissa asioissa, että toisille etäopetus sopii jopa paremmin kuin varsinainen lähiopetus. Osalle oppilaista taas opetuksen tavalla, onko se etänä vai lähellä, ei ole juurikaan merkitystä oppimisen kannalta ja joillekin etäopetus ei kertakaikkiaan sovi.  Perusopetukseen etäopetusta voisi hyödyntää tilanteissa, joissa oppilas ei voi opiskella syystä tai toisesta koulussa. Saa nähdä miten etäopetus jää perusopetuksen toimintamalliksi. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoissa etäopetusta on jo ollut varsin laajastikin.
Ensi viikolla kuulemme myös valtioneuvoston päätöksen palataanko vielä tänä keväänä kouluun? Paluu koskisi todennäköisesti pienempiä, 1.-3.luokan oppilaita, ja 9.luokan oppilaita. Odotamme siis tätä päätöstä ja suunnittelemme sitten opetusjärjestelyt. Poikkeustilanteessa pyrimme täällä koulun päässä tekemään parhaamme, oli päätös sitten mikä tahansa.
Iittalan yhtenäiskoulun 9.luokan oppilaille olemme alustavasti ajatelleet todistusten jakamista ja pienen juhlavan hetken järjestämistä koululla pienissä ryhmissä. Oppilaita on yhteensä 34, jolloin koululle (mahdollisesti sään salliessa pihalle) tultaisiin omaa luokkaa pienemmissä kokoonpanoissa. Tämä toiminta edellyttää kuitenkin ylemmältä taholta saatavaa lupaa kokoontua. Odotamme siis sitä ennen kuin suunnittelemme asiaa lisää.
Ensi viikolla kannattaa olla niin tiistaina 28.4. kuin myös keskiviikkona 29.4. klo 18 koneen äärellä. Tiistaina 28.4. klo 18 järjestetään Maailman suurin vanhempainilta suorana verkossa. Aiheena on kokemuksia koulun etäopetuksesta. Paikalla ovat  Opetusministeri Li Andersson ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Tilaisuudesta lisää tietoa www.oph.fi sivulla.
Keskiviikkoisin klo 18 on Hämeenlinnan seudun oma virtuaalinen vanhempainilta. Vanhempainiltaa on järjestetty jo viisi kertaa ja niitä tullaan järjestämään vielä koko toukokuun ajan.  Osallistumislinkki tähän tilaisuuteen on https://us04web.zoom.us/j/497872970 . Tämä on erinomainen kanava vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia etäopiskelusta mutta myös muistakin poikkeustilanteen aiheuttamista kokemuksista.
Palaute on tärkeää meille jokaiselle. Palaute kertoo meille jos toimintamme kaipaa korjausta mutta sen tehtävä on myös kannustaa jatkamaa samaan malliin jos toimintamme on oikeansuuntaista. Siksi onkin ollut tärkeää, että olette vanhempina antaneet meille palautetta niin onnistumisista kuin haasteista. Koen erityisen merkittäväksi ja tärkeäksi suoran palautteen. Se on oikea-aikaista ja sen avulla pystymme reagoimaan nopeasti. Kiitos kaikille palautetta antaneille.
Vielä ehtii vastata myös Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan Seudun vanhempainyhdistys ry:n kyselyyn vanhempien kokemuksista etäopetuksesta. Kysely on auki 26.4.2020 saakka ja löytyy wilmasta.  Tällä halutaan saada kokonaiskuvaa siitä miten etäopetus on yleensä onnistunut koko Hämeenlinnan seudulla.
Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Ollaan yhteydessä.
terveisin Anne -rehtori

perjantai 3. huhtikuuta 2020

Etärehtorin ajatuksia poikkeustilasta. Kolmas viikko.

Etärehtorin ajatuksia poikkeustilasta

Terveisiä täältä kansliasta. Tällä viikolla on tullut mietittyä paljon poikkeustilaa. Mitä se käytännössä merkitsee ja miten se on muuttanut meidän arkista elämää?

Omassa elämässä poikkeustilanne näkyy elämän rauhoittumisena. Kiireen tuntu on hellittänyt, päivittäiset kohtaamiset ovat vähentyneet minimiin ja iltoihin on tullut paljon vapaa-aikaa. Tämä mahdolisuus kannattaa nyt hyödyntää ja käyttää aika itsensä kehittämiseen ja alkaa vaikka lukemaan  jotain hyvää kirjaa.

Poikkeustila on pakottanut meidät myös oppimaan uutta ja poistumaan mukavuusalueelta. Oma kokemukseni on myös tästä se, että kun haastaa itsensä, se voi yhtäkkiä ollakin erittäin mukavaa eikä enää ollakaan epämukavuusalueella.Yksi tällainen uusi kokemus minulla oli osallistuminen virtuaaliseen vanhempainiltaan. Tällaisia Hämeenlinnan yhteisiä vanhempainiltoja järjestetään joka viikko, keskiviikkoisin klo 18 Zoomissa. Tästä on ollut tietoa mm. Facebookissa koulun omalla sivulla. Kannattaa tulla mukaan.

Palautteen antaminen on tärkeää. Kiitos kaikille huoltajille antamistanne palautteista. Positiivinen palaute todella ilahduttaa ja kannustaa. Ja on tärkeää.  Kriittinen palaute on myös tärkeää koska sen avulla kehitämme toimintatapojamme. Tämä poikkeustilanne on meille kaikille uusi ja jokainen päivä tuo meidät uusien asioiden eteen. Tarvitsemme kehittyäksemme toinen toistamme.

Iittalan yhtenäiskoulussa, kuten myös koko Hämeenlinnassa, on ollut todella hyvä tilanne digitaaliseen opetukseen siirtymisen suhteen. Meillä on ollut mahdollisuus tarjota oppilaille oma laite ja jo pidemmän aikaa kouluissa on määrätietoisesti kehitetty digitaalisia taitoja. Aivan tyhjästä emme siis joutuneet aloittamaan. Kaikkialla Suomessa ei olla lähellekään näin hyvässä valmiudessa ja voitte kuvitella tilanteen, jossa etäopetusta pitäisi toteuttaa ilman asianmukaisia työvälineitä. Ei käy kateeksi.

Palautetta on tullut myös erilaisista tavoista toteuttaa opetusta ja välineistä. On hyvä muistaa, että jokaisella välineellä on oma tarkoituksensa ja siksi on perusteltua käyttää aineeseen ja tilanteeseen parhaiten soveltuvaa välinettä. Kaupungin viralliset välineet ovat ne, mitkä löytyvät Airosta mm. Google Classroom, Teams, Wilma ja Forms. Opettaja voi käyttää myös muita välineitä mitkä katsoo oppilailleen sopiviksi juuri siinä hetkessä.

Ei ahdistuta jos joku asia ei toimikaan heti täydellisesti. Kaikki kuitenkin ratkeaa varmasti hyvin. Siitä olen varma.  Olen varma myös siitä, että alkuhämmennyksen jälkeen totumme tilanteeseen ja osaamme tunnistaa myös nämä erilaiset oppimisen kanavat. Ainakin itselleni on jo viikossa hahmottunut huomattavasti selkeämmin, mitä mikäkin käytännössä merkitsee.

Poikkeustila jatkuu tämän hetkisen tiedon mukaan 13.5. saakka. Ehkä koko lukukauden loppuun. Suhtautukaamme joustavasti ja luottavaisesti. Asiat järjestyvät kyllä.

Emme varmasti kukaan unohda tätä kevättä. Uskon, että tästä tulee meille ikimuistoinen kokemus ja opimme paljon digitaalisesta maailmasta kuin myös itsestämme. Ja jos kirjoittaminen on sinun juttusi, kannustan aloittamaan päiväkirjan pitämisen. Tämän kevään tapahtumiin tullaan varmasti vielä myöhemmin palaamaan.

Yhteistyöterveisin,

Anne -rehtori

Etärehtorin mietteitä. Toinen viikko.

Hei!

Terveiset kaikille täältä etätoimistosta. Taas on viikko etäopiskelua takana ja olemme kaikki entistä kokeneempia sähköisten välineiden kanssa ja olemme myös oppineet uutta.

Reksinä minulla on ollut useita etäkokouksia viikon aikana ja nyt huomaa jo omienkin taitojen parantuneen. Vielä on kuitenkin opittavaa.

Opettajien kanssa meillä on joka päivä Teams -palaveri klo 13.10. Palaverissa jaamme hyviä kokemuksia ja annamme myös vinkkejä siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia nämä digitaaliset välineet ja kanavat meille antavat.

Tällaisena aikana yhteydenpito on erityisen tärkeää. Yhteydenpito työn ja opiskelun merkeissä mutta yhteydenpito myös niihin läheisiin, joita emme nyt voi tavata fyysisesti. Kuulumisia on hyvä kysellä päivittäin.

On hyvä myös huomata mukavia asioita. Aurinko paistaa ja kevät tulee vauhdilla. Kyllä tästä selvitään.

Oma huomioni etäkokouksiin osallistumisessa on se, että se vaatii keskitymistä  ettei huomio mene muihin asioihin. Pitää keskittyä ja olla aktiivinen. Mutta niinhän sitä pitää oppitunneillakin.

On myös erittäin todennäköistä, että etäopiskelu jatkuu toukokuun loppuun saakka. Siksi on hyvä ottaa homma haltuun jo heti alkuvaiheessa. Yhteistyöllä  se onnistuu parhaiten.

Olemme kaikesta palautteesta todella kiitollisia. Ne sudenkuopat mitä nyt havaitaan, on hyvä korjata heti.  Kiitos vanhemmille siitä, että olette olleet aktiivisia myös tässä. Rakentavassa vuorovaikutuksessa saadaan systeemi pelittämään parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä tulee vielä digiloikan menestystarina!

Muistuttaisin kaikkia myös merkitsemään ja ilmoittamaan poissaolot Wilmaan. Jos oppilas on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa, lupa pitää kysyä opettajalta ihan samalla lailla kuin aikaisemmin lähiopetuksessa.

Päivittänen ruokatunti on tärkeä. Minua on pyydetty ilmoittamaan tämä aika kaikille. Pienten oppilaiden lähiopetuksessa, koululla, se on klo 10.40-11.10 mutta etäoppilaiden lounastauko on klo 11.45-12.25. Tietysti opettaja ja ryhmä voi sopia jotain muutakin ja varsinkin tuo aloitus klo 11.45 on joustava. Ihan hyvin ruokatauon voi aloittaa klo 12. Yritetään kuitenkin pitää tästä kiinni.

Kannustan kaikkia kirjoittamaan huomioitaan ylös. Omia tuntemuksiaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Elämme historiallista hetkeä, jota varmasti muistellaan tämän jälkeen vielä monta kertaa.

Tsemppiterveisin,

Anne -rehtori

Reksin terveiset kansliasta ensimmäinen viikko

Terveiset täältä reksin kansliasta.

Historiallinen viikko on kohta takana. Kukapa olisi voinut uskoa millaiseen tilanteeseen maailma ja Suomi sen mukana  ajautuu, mutta kyllä tästä selvitään.

Tilanteet muuttuvat  ja siksi kaikkien on hyvä varautua muutoksiin nopeastikin. Me emme todellakaan tiedä mihin vielä joudumme mutta Koivistoa lainaten "olettakaamme, että kaikki menee loppujen lopuksi hyvin". Joustavuus ja tilanneherkkyys on tarpeen meillä kaikilla. Seurataan tiedotusvälineitä ja meidän omia viestintäkanavia, niin olemme aina tilanteen tasalla.

Etäopetus näyttää toimivan hienosti. Kävin juuri "vakoilemassa" Siukun tuntia ja oli hienoa huomata, että  vuorovaikutus oli aitoa myös sähköisen välineen avulla. Tässä haasteelisessa tilanteessa opimme varmasti kaikki hurjasti uusia tapoja työskennellä ja oppia. Tietysti jokaisen oma vastuu lisääntyy mutta sehän on myös opetussuunnitelman yksi keskeinen tavoite, oppijan oma aktiivinen rooli omassa oppimisessaan. Olkaa aktiivisesti yhteydessä omaan opettajaan ja kysykää jos on ongelmia.

Poissaolojen ilmoittaminen wilmaan on yhtä tärkeää kuin normaalitilanteessa. Meidän on hyvä olla kartalla siitä kuka on poissa opetuksesta ja kuka on esimerkiksi sairaana. Viestintää kodin ja koulun välillä ei voi olla liikaa.

Toivotan kaikille mukavaa viikonloppua ja tsemppiä! Muistetaan pestä käsiä ja noudattaa yleisiä ohjeita. Ollaan kotona ja tehdään asioita mihin normaalisti elämässä ei tunnu olevan aikaa. Turvallisin paikka lapselle ja nuorelle on koti. Vältetään siis tilanteita, joissa joudumme olemaan useamman ihmisen kanssa tekemisissä.

Pidetään huolta itsestä ja lähimmäisistämme.

t. Anne -rehtori

tiistai 24. maaliskuuta 2020

Iskeekö virus P-toripäätökseen?”Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on elävä, elinvoimainen, kasvava ja viihtyisä keskusta, jonne on helppo tulla ja joka palvelee laajemmin koko seutukuntaa.” Lainaus on kaupungin strategiasta ja siihen on helppo yhtyä. Kukapa ei haluaisi, että kaupunki ei olisi vetovoimainen ja kehittyvä sekä tulevaisuudessakin paikka, missä on hyvä elää ja asua? Nyt tehdyt päätökset tulevat näkyviksi vasta aikojen päästä ja siksi päättäjien pitää tiedostaa päätösten seuraukset, seurata tarkasti aikaa ja tapahtumia sekä kuunnella herkällä korvalla niin asiantuntijoita kuin myös kaupunkilaisia. 

Kaupungin keskusta on kuin sydän, jonka tehtävä on sykkiä elämää. Kun syke heikkenee, tarvitaan tahdistinta. Jos tahdistinkaan ei auta, täytyy aloittaa elvytys eli keksiä vieläkin enemmän keinoja sille, miten keskusta saadaan eloon. 
Keskustavisiossa 2035 on hienoilla kuvilla havainnollistettu, miltä kaupunki voisi tulevaisuudessa näyttää, kun keskustan rakennushankkeet ovat valmiit ja pysäköinti on ratkaistu. Visiossa kadut ovat vapautuneet jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Tori on todella herännyt aivan uuteen sykkeeseen. ”Pallolaajennuksessa” torin ilme on muuttunut. Siellä on paviljonki, joka on täynnä vilinää ja suosittu luistinrata on sijoitettu torin länsi päähän. 

Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että päätös keskitetystä pysäköinnistä tai sen vaihtoehdosta pitää saada päätettyä, jotta keskustan kehittämishankkeet voivat edetä. Mikä sitten estää minua päättäjänä päättämästä ”ohitusleikkauksen” käynnistämistä juuri nyt? Vastaus on yksiselitteinen. ”Leikkauspäätös” tässä tilanteessa, missä koko maa on julistettu poikkeustilaan, eikä tilanteen seurauksia vielä tiedetä, on ajankohdallisesti väärä. Kuntatalous on ajautumassa massiiviseen kriisiin koronaepidemian vuoksi ja siksi tällaisessa tilanteessa viisautta olisi olla päättämättä asiasta, jolla voi olla riskiä lisäävä vaikutus kaupungin taloudelle.

Myöskään kuntalaiskyselyn tuloksia ei sovi vähätellä. Se toi hyvin esiin siihen vastanneiden kaupunkilaisten tahtotilan. P-tori tyrmättiin mutta keskustaa toivotaan silti kehitettävän ja tämäkin on päättäjien syytä huomioida.

Kaupungilla on tärkeä rooli elinvoimahankkeiden edistäjänä kaikkina aikoina, myös haasteellisina. Tuleen ei saa ns. jäädä makaamaan mutta mielipiteitä voimakkaasti jakavan päätöksen aika ei todellakaan ole nyt. 

torstai 19. maaliskuuta 2020

Haasteellisissa tilanteissa johtajuus punnitaan

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi on nyt ensimmäisen kerran tilanteessa, jossa valtion ja kansalaisten turvallisuuden nimissä käyttöön on otettu valmiuslaki. Valmiuslain käyttäminen ei ole mikään pikku juttu, sillä sen vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät jokaisella yhteiskunnan toiminnan osa-alueella ja siten myös tavallisen ihmisen arjessa. 
Vaikka painostus hallitusta kohtaan asian pikaisen päättämisen suhteen oli kova, niin pääministeri Marin ja kuin myös koko hallitus selvisivät tyylikkäästi painostavasta tilanteesta ja päättivät lain käyttöönoton kuunnellen asiantuntijoita ja antaen näin yhteiskunnan toimijoille pienen varoajan valmistautua tilanteeseen
Nyt kun laki on otettu käyttöön, jokaisen kansalaisen on ymmärrettävä noudattaa lain myötä mukana tulleita suosituksia liikkumisesta ja kokoontumisesta. Suositus ei vielä rajaa yksilön vapautta päättää omista liikkumisistaan,mutta jos tätä ei ymmärretä noudattaa, on siirryttävä pakkoon, jossa rangaistuksen nojalla yksilön vapautta rajoitetaan. Tällaisiin toimiin on jouduttu jo siirtymään joissakin Euroopan valtioissa. Ollaan me suomalaiset fiksumpia. Ihan oman etumme takia. 
Huoli valmiuslain mukanaan tuomista seurauksista yhteiskunnassa on suuri. Keskustelu yrittäjien, kulttuurielämän toimijoiden ja ihan tavallisen kansalaisen selviytymisestä käy kuumana. Hallitukselta vaaditaan pikaisia vastauksia ja toimenpide-ehdotuksia, miten tilanteesta selvitään. Jokaisen kannattaa luottaa siihen, että tilanne on hallituksella tiedossa ja niin siellä kuin myös muissa yhteiskunnan verkostoissa, mietitään ratkaisuja akuuttien tilanteiden hoitamiseen kuin myös kriisin jälkiselvittelyyn. 
On hyvä myös muistaa, että tämä haastava tilanne koskettaa meitä kaikkiaNyt tarvitaan yhteishenkeä. Yhteistä toimintaasamaan suuntaan ja työrauhaa eri toimijoille, niin valtakunnan ylimmän poliittisen johdon suuntaan kuin myös virkamiehilletäällä meidän omassa kotikaupungissa. Vältetään turhaa besserwisserismiä” ja arvostelua. Sitä tässä vähiten kaivataan.
Hallitus on jo nyt osoittanut harkittua, vakaata ja päättäväistä toimintaa. Juuri sellaista, mitä poikkeustila vaatii. Mikä arvosteluryöppy olisikaan syntynyt, jos hallitus olisi päätä pahkaa määrännyt Suomen poikkeustilaan?Aina voi spekuloida olisiko ollut parempi vaihtoehto saattaa riskiryhmät karanteeniin ja pitää muuten yhteiskunnan pyörät pyörimässä? Ainakin talouden kannalta kyllä. Päätöksiä pitää kuitenkin tehdä ja nyt tehtiin näin ja tällä mennään eteenpäin. Sairastuneiden määrän piikki on vasta edessäpäin eli toivotaan, että siitäkin selvitään mahdollisimman pienin henkilömenetyksin.
Nyt eletään poikkeuksellista aikaa ja nyt tarvitaan samaa asennetta kuin edellisen kerran vastaavassa kriittisessä tilanteessa, milloin olemme valmiuslakia tarvinneet. Se asenne tunnetaan nimellä talvisodan henki ja siihen meidän pitää nyt pyrkiä.

maanantai 10. helmikuuta 2020

Ei, juu ja vaarinhousut!

Keskeneräisillä asioilla on tapana pyöriä ajatuksissa, kunnes niihin löytyy ratkaisu. Ihmisen mieli on siitä myös kummallinen, että se todella pyrkii ratkomaan asioita, vaikka itse ei sitä tietoisesti pyrkisi tekemäänkään. Toki totaalinen ajattelemattomuus ei synnytä mitään. Parhaat ideat syntyvät otollisessa tilassa, kun on rentoutunut ja paineeton sekä pystyykuuntelemaan muita, vaikka oma näkökulma olisikin erilainen. Tämän päivän maailma on monimuotoinen eikä asioiden ratkaisutkaan ole yksinkertaisia.
Viime aikoina omassa päässä on pyörinyt monia keskeneräisiä kaupunkipolitiikan aiheita. Alkanut kevät tulee olemaan jossain määrin ”kiihkeä” poliittisen päätöksenteon osalta. Pähkäilylle ja perehtymiselle pitääkin antautua kun on lähtenyt tähän leikkiin mukaan. Kuten jo aikaisemmin totesin, päätökset ovat harvoin musta - valkoisia. Päätöksillä on aina seuraukset, jotka päättäjän pitää ymmärtää ja pystyä perustelemaan, niin itselleen kuin myös kaupunkilaisille. 
Herkällä korvalla on siis kuunneltava monia tahojaasiantuntijoita, virkamiehiä, toisia päättäjiä ja kaupunkilaisia. Tulevaisuutta ei pysty näkemään sadan prosentin varmuudella mutta jos luottamus parempiin aikoihin katoaa, ei se ainakaan edistä paremman tulevaisuuden toteutumista. Me tarvitsemme tulevaisuususkoa ja luottamusta siitä, että pärjäämme. Asenne on varsin vahva vaikutin. Tästä meillä erinomaisia esimerkkejä urheilun maailmasta.
Populistista politikointia on toisten mielipiteiden aliarviointi. Varsinkin virkamiesten ja asiantuntijoiden arvostelu nähdään oikeutena ja selvitykset, joiden lopputulos ei vastaa omaa näkökantaa on tietysti tehty selvityksen tilaajan ennalta pyytämällä lopputulemalla. 
Poliittisessa päätöksenteossa vaikuttimena ovat usein päättäjän omat henkilökohtaiset poliittiset päämäärät, jotka eivät ole välttämättä asian kannalta hyvä asia. Myös epämieluisan ja vaikean päätöksen kohdalla päättäjien uhkailu seuraavien vaalien kannatuksen laskusta voi vaikuttaa päättäjän haluun tehdä vaikeaa ja kokonaiskuvan kannalta parasta päätöstä. Joskus näitäkin päätöksiä pitää ja joutuu jokainen päättäjä kuitenkin tekemään. 
Demokraattisesti valittujen päättäjien on uskallettava kantaa vastuunsa ja pystyttävä tekemään monenlaisia päätöksiä. Kuntien taloudellinen tilanne kautta maan on todella tiukka ja päättämättömyys tai päätösten peruminen ei ainakaan tilannetta paranna. Päätöksenteossa ei votoimia kuten tuossa otsikkoni muistuttamassa lastenleikissä. Vaarinhousut vaihtoehto jättää tilanteen avoimeksi ja sen valinnut juoksee vastuutaan karkuun. Näin ei toimi vastuullinen päättäjä. 
Toivottavasti uskallamme tehdä Hämeenlinnassa tänä keväänä kestäviä ja hyviä päätöksiä. Sellaisia, jotka edistävät kaupungin vetovoimaa ja pitävät Hämeenlinnahoukuttelevana ja viihtyisänä asumiskaupunkina. Hämeenlinnan pitää pystyä kilpailemaan houkuttelevana vaihtoehtona uusille asukkaille isojen kaupunkien esikaupunkialueiden kanssa. Se on Hämeenlinnalle kohtalonkysymys.

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...