maanantai 8. kesäkuuta 2020

Harjoittelu auttaa esiintymisjännitykseen

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin avautuminen esiintymisjännityksestään palautti mieleeni omat kokemukseni jännittämisestä esiintymistilanteissa. Vaikka nykyisin puheiden pitäminen ja esiintyminen sujuukin suhteellisen rennosti, ei tilanne omalla kohdallanikaan ole ollut aina niin.

Opiskeluaikana huomasin esiintymistilanteiden alkavan jännittää jo viikkoja ennen ja itse tilanteissa ääni värisi ja kädet tärisi. Tilanne oli suorastaan epämiellyttävä ja tämä lisäsi entisestään vastenmielisyyttä esiintymisiä kohtaan. Olin kuitenkin opiskelemassa ammattiin, jossa joutuisin puhumaan joka päivä joukolle ihmisiä ja siksi tilanne piti todella ottaa haltuun.

Huomasin yliopistossa mahdollisuuden opiskella enemmänkin puheviestinnän kursseja sen kaikille pakollisen yhden lisäksi.  Puheviestinnän kursseilla opin hallitsemaan jännitystä ohjatuissa esiintymistilanteissa. Sain myös konkreettisia vinkkejä siihen, miten puhetilanteisiin voi valmistautua. Esiintymiseen tuli rutiinia mutta ennen kaikkea tunsin, että alan hallita jännitystäni ja että osaan käyttää erilaisia keinoja puhetta tehostaakseni. Koulutus oli minulle erittäin tärkeä keino päästä tilanteen päälle ja sen avulla aloin jopa nauttia esiintymisestä.

En oikeastaan tiedä yhtään ihmistä kuka ei olisi jännittänyt esiintymistä. Tiedän monia taiteilijoita, poliitikkoja ja media-alan ammattilaisia, joita jännittää edelleen monien työvuosien jälkeenkin. Esiintymisjännitystä voi siis hallita, eikä se estä ihmistä tekemästä työtään. Jännitys myös kertoo, että tilanteet joissa jännittää ovat tärkeitä ja niissä halutaan onnistua.

Valtiovarainministeri Kulmuni halusi onnistua esiintymistilanteissa hyvin ja siksi hän hankki itselleen koulutusta. Viisasta olisi ollut miettiä koulutusta hankkiessaan kuka viulut maksaa? Omasta pussista maksaessa olisi varmasti tullut huomioitua paremmin koulutuksen kustannukset ja tämäkin turha kupru Suomen poliittisessa historiassa olisi jäänyt tapahtumatta.

Jännitystä on hyvä olla sopivassa määrin mutta silloin kun huomaa että jännittäminen häiritsee tilannetta kannattaa asialle tehdä jotain. Esiintymisjännitys ei saa olla este uralla etenemiseen vaan se on hoidettavissa harjoittelulla ja jos haluaa oikein taitavaksi puhujaksi, on hyvä oppia käyttämään retorisia taitoja.

Hämeenlinnassa on vuosittain järjestetty Retoriikan kesäkoulu, jossa on ollut mahdollista päästä kuulemaan kansainvälisen tason huippuammattilaisia. Sattuneesta syystä sitä ei tänä vuonna ole mutta toivottavasti ensi kesäkuussa taas on. Hyvät puhetaidot ovat meille kaikille tarpeen ihan jokapäiväisessä elämässä. Siksi taitoja pitää ja kannattaa harjoitella.


Ajatuksia Hämeenlinnan taloudesta 2019 tilinpäätöksen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Elämme haasteellisia aikoja talouden suhteen eikä tilanne tästä paremmaksi tule muuttumaan. Nyt jos koskaan kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Tarvitsemme hyvää yhteishenkeä ja eri poliittisten ryhmien yhteistyötä, jotta löydämme Hämeenlinnalle parhaat toimenpiteet saada talous paremmalle tolalle. On aivan selvää ettei tätä miljoonien alijäämää paikata yhdellä toimenpiteellä vaan talouden tasapainottaminen vaatii niin verojen korottamisen kuin myös rakenteelliset uudistukset hallinnossa ja palveluissa.

Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän mielestä nämä toimet ovat välttämättömiä jos halutaan pitää kiinni investointisuunnitelmasta palveluverkon suhteen ja samalla olla mukana muissa kaupunkia kehittävissä hankkeissa sekä tarjota laadukkaita palveluja kaupunkilaisille.

Kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä niistä on kerrottava kaupunkilaisille ennakoivasti, jotta perustelut ja kokonaiskuva on selvä kaikille. Kaupunkilaisten osallisuutta ei sovi tässäkään tilanteessa unohtaa. Hyvä johtaminen ja hyvä viestintä ovat aina tärkeitä mutta erityisesti silloin kun ajat ovat haastavat.

Vaikeina aikoina ei ole kuitenkaan järkevää lamaantua vaan on tärkeää ylläpitää toivoa siitä, että vaikeuksista selvitään. Kaupunki, jossa on aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat on strategiasta nouseva tavoite edelleen.

Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku näkyvät myös Hämeenlinnan asukasluvun kehittymisessä. Nämä vaikuttavat toki talouteen mutta positiivista on, että Hämeenlinna on onnistunut kasvattamaan muuttovoittoaan jo parin viime vuoden ajan. Se kertoo siitä, että kaupunki on kiinnostava asuinkaupunki ja tähän kaupungin kannattaa panostaa myös jatkossa. Ihan lähellä voi kuulostaa höttö -sloganilta mutta kun etätyön edellytykset lisääntyvät yhä useammalle asuinkaupunki voi olla ”ihan lähellä” mieluummin kuin lähellä mutta ruuhkien vuoksi ajallisesti aikaa vievän matkan päässä. Ihan lähellä -kaupungissa kannattaa nostaa esiin niitä asioita mitkä ovat meillä täällä jo olemassa esim. hyvät ulkoilualueet, harrastusmahdollisuudet ja edullinen asuminen. Imagotutkimus on myös tuonut esiin sen, että Hämeenlinna mielletään viihtyisäksi ja hyväksi kasvuympäristöksi.

Hämeenlinnan koko valtuustokauden tavoitteena on asukasmäärän ja verokertymän kasvu sekä talouden tasapainon saavuttaminen. Tavoitteet ovat tärkeitä mutta niiden saavuttamiseksi tarvitaan kovaa työtä.

Yhteistyö eri verkostoissa on Hämeenlinnalle tärkeää. ASSi-sairaalahanke on saatava etenemään ja Hämeenlinnan on hyvä olla mukana Suomirata –hankeyhtiön valmistelussa. Syrjään ei voi tällaisissa hankkeissa missään tapauksessa jäädä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä luottaa virkamiesten asiantuntijuuteen mutta toivoo että muuttuneissa taloudellisissa tilanteissa tilannearvio pystyttäisiin tekemään uudelleen jos se talouden kokonaiskuvan kannalta on järkevää. Palveluverkon kokonaiskuvassa tulisi aina ottaa huomioon kaupungin alueelliset erot ja fyysiset välimatkat. Esimerkiksi palveluja keskitettäessä on huomioitava asukkaiden yhdenvertaisuus saatavuuden suhteen mm pitäjissä pitää säilyä merkittävät lähipalvelut.

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä suhtautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen kriittisesti. Nämä palvelut tulisi tuottaa omana tuotantona.

Myös digitaalisuutta tulee hyödyntää jatkossakin. Sähköiset kokouskäytännöt on hyvä ottaa pysyviksi käytännöiksi ja eri toimialoilla digitaalisuus tuo säästöä niin ajallisesti kuin taloudellisessa mielessä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä kiittää kaupungin johtoa ja virkamiehiä hyvästä työstä.


Hämeenlinna on ihmisen paikka

  Viime viikkoina olemme lukeneet useampia mielipidekirjoituksia Hämeenlinnan keskustan kehittämisen jämähtäneestä tilasta. Viimeisimpänä ...