sunnuntai 1. joulukuuta 2019

Virheetön heittäköön ensimmäisen kiven

Poliitikan kieli ja yleensä koko poliitikan maailma on koventunut kaikkialla, Hämeenlinnassa, Suomessa, maailmalla. Politiikkaan on aina kuulunut debatti mutta nyt ei enää riitä väittely,  vaan varsin usein tarkoituksena on saada vastapuoli kaatumaan tai ainakin näyttämään heikolta. 

Viime vuosikymmeniin asti politiikkamme helmasyntinä voi pitää liiallista samanmielisyyttä. Tällä oli varmasti tilauksensa mutta se johti myös siihen, että puolueita oli välillä vaikea erottaa toisistaan. Mikä ja kuka oikeastaan oli kenenkin asialla kun kaikkien tähtäin tuntui olevan sama? 

Viime vaalien jälkeen monissa somepäivityksissä hehkutettiin poliitikan paluuta politiikkaan. Nyt ollaan taas rohkeasti asian puolesta ja asiaa vastaan. Arvomaailmat saavat erottua! Erotummeko kuitenkaan toisistamme arvomaailmojemme erilaisuuden johdosta, jos tarkoituksenamme on iskeä kiinni heti kun toinen tekee virheen?

 Tämänviikkoinen uutisointi sekä kirjoittelu eri medioissa on palauttanut mieleeni koulussa oppimani eettisten ajatuksen. ” Kuinka näet rikan (roska), joka on veljesi silmässä mutta et huomaa malkaa (hirsi) omassa silmässäsi?”  Tässä muistutetaan, että asioita pitää tarkastella myös itsekriittisesti. Kukaan meistä ei aina onnistu eikä ole virheetön.
Kirjoittelu eri medioissa menee herkästi arvostelun ja syyllisten peräänkuulutusten hakemiseksi. Ei siis olekaan ihme, ettei poliitikan tekijöiksi enää löydy vapaaehtoisia. Meneehän harrastukseen kaikki vapaa-aika ja helposti myös mielenrauha. Kukapa vapaaehtoisesti haluaa joutua silmätikuksi ja arvostelun kohteeksi tilanteessa, jossa puolustautuminenkin katsotaan selittelyksi? Pahimmassa tapauksessa saatat olla vielä ns. maalittamisen kohde. 

Voin sanoa ettei kukaan halua vaikeuksia elämäänsä ja siksi monet, joilla olisi osaamista ja annettavaa koko yhteiskunnalle, eivät halua tulla mukaan. Demokratia tarvitsee kuitenkin meitä kaikkia ja siksi pelolle ei pidä antaa sijaa. Toimintatapojen ei pidä myöskään antaa normalisoitua siihen, että syytellään. Debatti kuuluu politiikkaan ja hyvä debatti antaa tilaa kaikenlaisille näkemyksille. Paras lopputulos on sellainen, joka on syntynyt erilaisten näkemysten yhteentörmäyksessä muuttuen yhteiseksi uudeksi näkemykseksi. 

Yhteistyöllä maatamme on rakennettu ennenkin ja yhteistyötä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja siksi on hyvä muistaa ”keulimisen” hetkellä kohtuus. Yhteistyötä kun on helpompi tehdä uusissa  tilanteissa jos ei ole teilannut vastapuolta aikaisemmissa tilanteissa. 

Itsearviointia kannattaa harrastaa ja pysähtymistä. Eikä kirjallisuuden lukemista kannata väheksyä. Kirjoista löytyy viisautta, joka auttaa meitä elämässämme. Vaativassa tilanteessa pitää katsoa eteenpäin kuten Hietanenkin tiukassa taistelutilanteessa  toteaa: ” En mää täsä syylissi kaipa yhtikäs, konekiväärii ja Lahtist mää kaipasi.” maanantai 11. marraskuuta 2019

Nyt tarvitaan viisaita, rohkeita ja vastuullisia päätöksiäBudjetin tekeminen on aina tasapainoilua palvelujen rahoittamisen ja elinvoimaan ja kehitykseen liittyvän rahoituksen kanssa.

On karsittava menoja, tehtävä rakenteellisia muutoksia ja korotettava myös veroja. Nämä toimet ovat välttämättömiä koska kaupungin käyttötaloudessa on usean miljoonan aukko. Juustohöylällä taloutta ei korjata vaan tarvitaan enemmän.

Samalla kun taloutta yritetään tasapainottaa, kaupungissa on käynnissä mittava määrä investointikohteita, jotka täytyy toteuttaa. Investointi on satsaus tulevaisuuteen. Koulut ja päiväkodit pitää saada asianmukaiseen kuntoon, sillä kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus terveellisiin ja turvallisiin tiloihin. Palveluverkkoa pitää tarkastaella kriittisesti ja rohkeasti unohtamatta yhteistyötä asukkaiden kanssa. Palvelujen pitää säilyä alueilla, missä on vetovoimaa ja ennuste lapsimäärän riittävyydestä palvelujen käyttäjäksi pitkällä aikavälillä.

Kouluverkko arvioitava kokonaisuutena
Tasapainotusohjelmassa esitetyt palveluverkkoleikkaukset pitää valmistella paremmin ja myös perustella pedagogisin perustein sekä huomioida tulevaisuuden oppilasmäärät.Koulurakennuksen korjaustarpeet tulee olla viimeisimpänä mahdollisten yksiköiden yhdistämisperusteena.

Hämeenlinnassa pitää olla monenlaisia kouluja ja siksi onkin tärkeää huomioida päätöksiä tehtäessä alueellinen tasa-arvo ja kaikkien lasten oikeudet turvallisiin ja terveellisiin tiloihin. Koulut, joissa oppilasmäärät eivät ole laskussa tulisi säilyttää.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä kaupungin tulee karsimisen ohessa myös investoida hyvinvointiin ja elinvoimaan. Koulutukseen pitää panostaa sillä tutkitusti se kannattaa ja sen vaikutukset näkyvät suoraan kaupungin veropohjan vahvistumisena. 

Nuorten harrastamista tuettava
Erityisen tärkeää Hämeenlinnalle on seurata aikaa ja olla tietoinen, mikä on merkityksellistä nuorille juuri nyt?Tästä hyvänä esimerkkinä on digitaliseen pelaamiseen ja teknologiaan liittyvä toiminta.  E-urheilu on kovassa nosteessa ja Hämeenlinnassakin on suuri joukko alan harrastajia. Toimintaan on saatava asianmukaiset tilat ja ne ovat järjestettävissä budjetin sallimissa rajoissa. Bunkkeritoiminnan edellytykset pitää turvata sillä se on myös erinomainen esimerkki kaupungin ja toisen toimijatahon, seurakunnan, yhteistyöstä kaupungin nuorten hyväksi. Pelaaminen voi jatkossa olla myös kaupungin matkailua edistävä konsepti, joka tuo myös kaupungille tuloja.

Vetovoimasta pidettävä huolta
Hämeenlinnan vetovoimaisuus perustuu pitkälti sen luonnonläheisyyteen. Somessa käytiin keskustelua siitä, mikä on parasta Hämeenlinnassa? Useissa vastauksissa esiin nousi luonto ja mahdollisuus luonnossa liikkumiseen. Aulanko, Ahvenisto, Kansallinen kaupunkipuisto olivat niitä asioita, mitä monet arvostivat. Myös Verkatehtaan olemassaolo koettiin tärkeäksi.

Kuluneella kaudella kaupunkimme on näkynyt positiivisessa merkityksessä useaankin kertaan. HPK:n Suomen mestaruus ja Metallican vierailu näkyivät ja kuuluivat sekä saivat ihmiset liikkeelle. Näihin kaupunkilaisia yhdistäviin kokemuksiin ja tärkeäksi koettuihin asioihin kannattaa siis panostaa, jotta ne pystyvät tarjoamaan entisestään parempia mahdollisuuksia virkistykseen, yhteisiin kokemuksiin ja elämyksiin.

Ilmastotekoja nyt
Hiilineutraali Hämeenlinna ohjelma on hieno asia. Ympäristötekojen aika on nyt. Kaupungin tehtävä on edesauttaa jokaista asukasta pienentämään hiilijalanjälkeään ja siihen tarvitaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan näitä tilanteita asukkaiden arjessa. Myös joukkoliikenteen kehittäminen ja pyöräilystrategian edistäminen kertoo kaupungin hienosta asenteesta tähän aiheeseen. Kiitos tästä.

Hoiva ja huolenpito tarvitsee riittävät resurssit
Lastensuojelun tilanne on erittäin huolestuttava ja vaatii molempien toimialojen, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä sosiaali-ja terveyspalvelujen yhteistyön tiivistämistä. Oikea-aikaiset tukitoimet lapsuudessa ovat tuottoisa sijoitus parempaan tulevaisuuteen. Huomio korjaavista toimenpiteistä tulee saada ennaltaehkäisevään työhön.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei kannata kotipalvelun ja terveysaseman osaulkoistuksia. Näemme, ettei näitä tarvitse enää selvittää koska selvitykset maksavat ja tästä on jo runsaasti tietoa muilta paikkakunnilta, miss kokemus on osoittanut ettei kokeilut ole olleet onnistuneita. Ryhmämme suhtautuu erittäin kriittisesti terveyspalvelujen ulkoistussuunnitelmiin. Näemme ulkoistamisessa monia riskejä eikä vähäisimpänä ole terveyskulujen huimat nousut. Yksityinen toimija haluaa palvelustaan voittoa ja se tapahtuu maksujen korotuksella. Esimerkkejä epäonnistuneista yksityistämisistä löytyy monilta paikkakunnilta.

Ulkoistaminen tuo epävarmuutta
Osaulkoistamisen riskiä piilee myös oman toiminnan alasajo. Omaa toimintaa ei ole tarpeellista lopettaa siitäkään syystä ettei virkoihin olisi tarjolla pätevää työvoimaa. Hämeenlinnassa ei ole ollut vaikeuksia täyttää avoinna olevia lääkärin virkoja. Miksi ulkoistamisiin pitäisi lähteä jos tästä toiminnasta ei ole sanottavaa hyötyä? Hämeenlinnan terveyspalveluissa on koulutettua ja osaavaa työvoimaa sekä hyvin toimivia terveysasemia ja siksi tulisi vahvistaa tätä eikä ajaa hyvää alas. Näin myös työstä saatava verotulot jäävät kaupunkiin.

Ulkoistamispuheet aiheuttavat epävarmuutta kaupungin omissa työntekijöissä eikä se ole kaupungin vetovoiman kannaltakaan hyvä asia. Meillä valtuutetuilla on vastuu huolehtia Hämeenlinnan vetovoimasta ja myös meillä työskentelevien työntekijöiden hyvinvoinnista. On ristiriitaista että samaan aikaan kun henkilöstöhallinto panostaa hyvinvointiin ja korostaa Työn iloa toiminnassaan, keskustelu oman työn epävarmuudesta käy kuumana. Omaa toimintaa voidaan ja pitää kehittää sekä palveluketjuja sujuvoittaa. Ratkaisu ongelmaan ei ole ulkoistaminen vaan joku muu.

Lakisääteisiä palveluja kunta ei voi laiminlyödä. Valtion on myös tarkistettava kunnille annettavaa valtionosuuden suuruutta. Jos tehtävät ja velvoitteet lisääntyy täytyy niiden mukana tulla myös resurssia.

Hyvä työnantaja saa hyvät tekijät
Kuntatyönantajan kannattaa kiinnittää huomiota vetovoimaansa. On hyvä muistaa, että kuntien henkilöstö on eläköityy voimakkaasti vuoteen 2033 mennessä. Onko kunta-ala sellainen mikä kiinnostaa ja motivoi osaavia ammattilaisia? Myös se miten hyvin kaupunki huolehtii työntekijöistään merkitsee. Ovatko työterveyspalvelut kunnossa ja saatavilla? Kiinnostaako työnantajaa miten työntekijä voi? Ja onko työnantaja ottamassa työntekijänsä selkänahasta säästöjen kulut? On hyvä, että nykyinen, Rinteen hallitus on palauttamassa kunnille kiky-ratkaisusta johtuneet valtionosuudet. Myös kilpailukykysopimuksen muut seuraukset tulisi korvata kunnille.

Elämme kuntataloudessa vaikeita aikoja. Alijäämäiset budjetit ovat miltei jokaisen kunnan haasteena eikä näköpiirissä ole muutosta  jos tilannetta ei saada kuriin. Haasteena on käyttömenojen kasvu ja verotulojen heikkeneminen. Väestö ikääntyy eikä uusia veronmaksajia synny tarpeeksi kattamaan tulevaisuuden huoltosuhteen tarvetta. Tarvitsemme Suomeen asukkaita ja työntekijöitä ja siksi työperäinen maahanmuutto ja onnistunut kotoutuminen on tärkeää ja tähän kuntien pitää panostaa.

Lomautukset, irtisanomiset ja YT:t eivät ole pitkässä juoksussa ratkaisu kuntatalouden tasapainottamiseen. Kuntatyöntekijä on ”talkoonsa” nyt tehnyt ja ratkaisut talouden tasapainottamiseen pitää löytyä muualta. Valtiovallan tukipaketti on tarpeellinen ja pitkällä tähtäimellä valtionosuusuudistus on välttämätön.
maanantai 7. lokakuuta 2019

Hiilineutraali HämeenlinnaVastuullinen kaupunki huomioi ilmastotavoitteet omassa toiminnassaan. Siksi onkin upeaa todeta, että Hämeenlinna on vastuullinen kaupunki ja meillä on reagoitu niin kansainvälisiin kuin kansallisiinkin sopimuksiin päästövähennyksien suhteen.

Hämeenlinnan hiilineutraaliohjelmassa on huomioitu tutkimustietoa ja pyritty laajaan alueelliseen yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on kannustaa alueen yrityksiä päästövähennystoimenpiteisiin.

Hiilineutraali Hämeenlinna toimenpideohjelma tarvitsee onnistuakseen meitä jokaista. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa osaltaan jokaisen asukkaan hiilijalan jäljen pienentyminen. Tämä on mahdollista kierrätyksen ja jätteenlajittelun helpottamisella sekä joukkoliikenneyhteyksien parantamisella ja hinnoittelun halventamisella.

Me tarvitsemme puheita ja lakkoja ilmaston puolesta mutta sitäkin enemmän me tarvitsemme tekoja. Ei ole perusteltua väittää ettei yksittäisen ihmisen tai Suomen teoilla, ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, olisi merkitystä. Kaikilla teoilla on merkitystä ja Suomi, Hämeenlinna, sinä ja minä, me kaikki voimme olla suunnannäyttäjiä omassa arjessamme tässä työssä.

Hiilineutraali Hämeenlinna 2035 on hyvin liikkeelle lähtenyt ohjelma. Siinä huomioidaan hyvin kaupungin omissa toiminnoissa tapahtuva hiilijalanjäljen pieneneminen ja valistus. Lisäksi toivon konkreettisia toimenpiteitä kaikkien kaupunkilaisten hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollistamiseen mm. jätteiden kierrätyksen helpottamisen avulla.

Upeaa on ollut myös istuttaa metsää kaupungin myötävaikutuksella. Valtuutetuille ja kaupunkilaisille on jaettu puun taimia ja annettu näin mahdollisuus istuttaa puita ja Iittalassa, Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat istuttivat keväällä 2019 oman metsän, jonka he nimesivät Mestarin metsäksi HPK:n Suomen mestaruuden kunniaksi. Metsä sijaitsee myös Mestarintiellä, josta nimi sai myös toisen perustelunsa.

Keskustavisio 2035 uhka vai mahdollisuus?

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppo tehtävä mutta joitakin ilmiöitä voimme yrittää ennakoida. Mitä paremmin ennakoimme sitä parempaan lopputulokseen pääsemme?  Hyvä ennakointi on myös resurssiviisautta ja sehän on meidän kuntapoliitikkojen työn tavoitteena.
Visioinnilla haetaan aina näkymää mitä tavoitellaan? Vision ei siis tarvitse olla totta, eikä sen tarvitse täysin toteutuakaan mutta sen tehtävä on ohjata toimintaa. Tarvitsemme visioita, sillä elinvoimaisen kaupungin on valmistauduttava ja reagoitava muutokseen
Yleismaailmallinen trendi on lisännyt keskusta-asumisen kiinnostavuutta ja samalla palvelurakenteen muutos on vaikuttanut siihen, että kaupunkien keskustoja pitää kehittää hyvällä suunnittelulla
Nyt päätöksessä oleva Keskustavisio 2035 auttaa meitä kaikkia kaupunkilaisia hahmottamaan, millainen kaupunki Hämeenlinna voi tulevaisuudessa olla? Keskustavisio 2035 on työväline keskustan kehittämistyössä monella eri sektorilla. Hyvä asia visiossa on se, että sitä on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten, virkamiesten, asiantuntijoiden, poliitikkojen ja useiden eri sidosryhmien kanssa. Siinä näkyy niin toiveet kuin unelmat ja myös helposti toteuttamiskelpoiset mahdollisuudet. Se miten visio tulevaisuudessa toteutuu, on myös riippuvainen siitä, miten kaikki hienot ideat rahoitetaan ja siitä uskallammeko me poliitikot tehdä päätöksiä ja mahdollistaa niiden toteutumisen?
Kaupungin keskusta on kaikkia kaupunkilaisia varten. Sen kehittäminen ei ole muilta kaupungin alueilta pois. Erityisen tärkeää sitä on kehittää kaupungin vetovoiman ja imagon vuoksi. Haluammeko, että kaupungin keskusta on ”valaistu hautausmaa” vai haluammeko, että se on kaupunkilaisia kokoava keskus, useamminkin kuin finaalipeleissä ja fantasioissa? Aktiivinen ja elävä kaupunki pärjää kaupunkien kilpailussa asukkaista. Kaupungin vetovoimaan vaikuttaa  hyvien koulujen ja päiväkotien lisäksi se, mitä kaupungissa tapahtuu. Onko siellä eloa ja iloa sekä tekemisen meininkiä? Näitä asioita myös kaupunkimme nuorisovaltuusto omassa kannanotossaan korosti. 
Elävässä kaupungissa tapahtuu ja sen keskusta on sykkivä sydän. Perinteisesti sydän on ollut tori ja sen ympäristö, mutta kaupungin keskusta-alue on vieläkin laajempi kuten tässä keskustavisiossa hienosti kuvataan.  
Nyt hyväksyttävänä oleva visio näyttää suuntaa sille, millaisia strategisia toimenpiteitä tehdään jatkossa? Jo tällä hetkellä meillä on erilaisia strategioita mm. pyöräilyn, työllistämisen, matkailun, elinvoiman edistämiseksi. Pyöräilystrategian edistäminen näkyy keskeisesti myös tässä visiossa. Sen edellytys on keskusta-alueen kevyenliikenteen väylien rakentaminen, jolla on merkitystä kaupungin hiilineutraaliuden lisääjänä ja vihremmän kaupunkikeskustan mahdollistajana.
Keskustan viihtyisyyden lisääminen on huomioitu visiossa erinomaisesti. Keskustassa tulee olla mahdollisuuksia kohtaamiselle ja erilaisille aktiviteeteille sekä työlle, asumiselle ja palveluille. Sitä tässä visiossa on hyvin ajateltu. Mitä tulee yksittäisten merkittävien toimenpiteiden toteuttamiseen ne päätetään, hallintosäännön mukaisesti, erikseen valtuustossa. Tästä esimerkkinä myöhemmin tänä syksynä päätettäväksi tuleva toriparkkipäätös. 

keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Kuinka te kehtaatte, herra presidentti?


Aamukahvi oli mennä väärään kurkkuun ja verenpaineet heilahti korkeuksiin lukiessani 25.9.2019 Hesaria. Ilmastoviikon uutisten joukossa oli uutinen ruotsalaisteinin Greta Thunbergin kiusaamisesta. Tyttö on viesteineen tärkeällä asialla kun saa suurvaltajohtajan ja amerikkalaisen media-kanavan ivaamaan ja mollaamaan 16 -vuotiasta tyttöä.  Hyvä Greta! Go on! 
Suurvaltajohtajan ja hänen talutusnuorassaan olevan mediakanavan toimia tarkasteltaessa tulee miettineeksi missä todellisuudessa oikein elämämme. Onko tämä unta vai onko tämä oikeasti totta? 
Valitettavasti tämä on totta. Kiusaamista ei voi hyväksyä keneltäkään missään tilanteessa eikä missään muodossa. Pöyristyttäväksi asian tekee se, että kiusaaja on suurvallan johtaja! No, toisaalta onhan me nähty jo aikaisemmin myös uhmaikäisen käytökseen viittaavia piirteitä tämän suurvaltajohtajan käytöksessä. Voiko mikään enää yllättää? Ei varmaan mutta hälytyskellot soivat jo siihen malliin, että rapakon takana olisi hyvä ryhtyä toimenpiteisiin presidentin vaihtamisen suhteen ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta. 
Samassa lehdessä, toisessa uutisessa, kerrottiin myös oman presidenttimme esiintymisestä YK:n ilmastokokouksessa. Presidentti Niinistön toimintaa meidän ei tarvitse hävetä vaan voimme täysillä yhtyä hänen sanomaansa.   Meidän jokaisen on tehtävä muutoksia elämäntyylissämme, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysähtymään.  Jokaisen ihmisen omilla ratkaisuilla, arkipäivän elämässä, on merkitystä. Meidän on huolehdittava tulevaisuuden maailmasta nyt. 
Ilmastonmuutoksesta viestiminen on tärkeää, sillä tälläkin hetkellä melkein puolet suomalaisista kyseenalaistaa asian. Miten se on mahdollista? Muutoksen vaikutuksethan on nähtävissä maailmallaja myös täällä Suomessa? Tulvat, hirmumyrskyt, puhtaan veden puute, jäätiköiden sulaminen ja lumettomien talvien yleistyminen on tätä päivää. Koko ajan maailman hiilidioksidipäästöt kasvavat vaikka tavoitteena on ollut Pariisin ilmastosopimuksen solmimisesta, vuodesta 2015, lähtien niiden pienentäminen. 
Näin ei voi jatkua. Meidän jokaisen on tehtävä hiilineutraaliutta lisääviä valintoja omassa elämässämme ja poliitikkojen on uskallettava tehdä poliittisesti rohkeita päätöksiä, joilla edistetään ilmastoasiaa. Meillä on yksi maapallo ja sen suojelemiseksi tarvitsemme jokaista. Tietämättömyys ja pään pensaaseen laittaminen ei ole tässä mikään vaihtoehto. 
Yllättävää ei ole enää sekään, että Yhdysvallat irtisanoutui tästä ilmastosopimuksesta aikaisemmin kuvatun maansa johtajan toimesta. How dare you, Mr President, tästäkin asiasta! 

sunnuntai 25. elokuuta 2019

Lukeminen kannattaa aina, dorka!


Näin muistutti kulttuuripersoona ja poliitikko Jörn Donner lapsuudessani lukemisen tärkeydestä. Mainos oli tehokas, sillä se kiinnitti huomioni lukemiseen ja siihen, että jos ei lue, on dorka. Mikä se dorka sitten on, mietin? Selvitettyäni asiaa ymmärsin, että se tarkoittaa tyhmää ja kukaan lapsi ei tietysti halua olla tyhmä! Lukeminen todellakin sai merkityksen, ja vaikka olinkin jo valmiiksi tarinoiden viemä, ymmärsin myös lukemisen merkityksen sivistyksen lisääjänä.
Suomi on ollut kautta aikojen maailman kärkimaita lukutaidossa ja suomalainen koulutustaso on korkea. Lukeminen ja kansan sivistys kulkevat näin käsi kädessä. Lukeminen on nostanut suomalaisten sivistystasoa ja vaikuttanut myös siihen, että olemme pohjoiseurooppalainen sivistysvaltio.
Me suomalaiset ihmettelemme usein monien maiden kansalaisten ajatuksen kulkua ja toimintatapoja. Monet asiat ovat meille itsestään selviä. Olemme oppineet asioita koulussa tai lukeneet niistä. Ymmärrämme asioiden taustat ja seuraukset. Hyvä tasavertainen koulujärjestelmämme ja riippumaton media ovat mahdollistaneet meille luottamuksen tietoon, mutta maailma muuttuu, ja tietoa on nykyisin tarjolla monissa kanavissa, eikä niiden luotettavuuteen voi luottaa. Meidän on hyvä oppia huomaamaan, milloin meihin yritetään vaikuttaa, ja myös ymmärrettävä, millä tarkoitusperillä mitäkin viestiä meille syötetään
Lukutaidon ylläpitäminen on tärkeä taito ja sen merkitys hyvinvoinnin edistäjänä on kiistatonSe on myös yksi tärkeimpiä syrjäytymisen estäjiä. Kun osaat lukea, opit, ymmärrät ja jäsennät tietoa paremmin. Lukevilla ihmisillä on myös parempi sanavarasto ja kehittyneemmät ajattelun taidot kuin ei -lukevilla. 
Tällä on merkitystä myös työelämässä menestymiseen. Siksi taidon rapistumisen estäminen on välttämätöntä. Kouluissa on tälläkin hetkellä monia kampanjoita, joilla halutaan edistää lukemista. Lukemisen kilpailijoita on koko ajan enemmän. Ruutuaika on aina pois ”kirja-ajasta”. Ilokseni olen saanut huomata, että lukemisen puolestapuhujiakin on edelleen olemassa. Keväällä Suomen jääkiekkomaajoukkueen maalivahti Kevin Lankinen kertoi harrastavansa lukemista ja rentoutuvansa lukemisen avulla. 
Hyvän lukutaidon saa vain lukemalla eli oikotietä tämän taidon karttumiseen ei ole.Lukutaidon ylläpitämiseen on monta hyvää syytä, eikä yhtään huono syy ole sekään, että lukevien ihmisten stressitasojen on tutkitusti todettu olevan matalampia kuin ei -lukevien ja myös eliniän odotus on kaksi vuotta korkeampi
Aikuinen pystyy itse päättämään, lukeeko vai eikö lue, mutta lapset ja nuoret tarvitsevat kannustusta ja myös tilaisuuksia lukemiseen. Hyvä tarina vie kyllä mennessään mutta tarinan äärelle on ensi päästävä! Siksi lapsille ja nuorille on tarjottava mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella lukemiseen ja raivattava myös tilaa lukuhetkiin.

maanantai 10. kesäkuuta 2019

Ryhmyrin ajatuksia tilinpäätöksen 2018 ja tili-ja vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö
Hämeenlinnan taloudessa näkyvät samat ilmiöt kuin useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku aiheuttavat oman ristipaineensa talouteen. Hämeenlinnan koko valtuustokauden tavoitteena on asukasmäärän ja verokertymän kasvu sekä talouden tasapainon saavuttaminen. Tavoitteet ovat tärkeitä mutta niiden saavuttamiseksi tarvitaan kovaa työtä. Haasteensa väkiluvun kasvattamiseen tuo alhainen syntyvyys. Positiivisesta muuttoliikkeestä huolimatta asukasmäärä laski kuluneella kaudella 130 asukkaalla koska syntyvyys pysyi alhaalla. Investoinnit lapsiin ja nuoriin lisäävät kaupungin vetovoimaa ja vaikuttavat osaltaan myös syntyvyyteen. Kaupungissa missä arvostetaan lapsia syntyy myös lapsia ja Hämeenlinnahan on lapsiystävällinen kunta ja se tulisi näkyä voimakkaasti kaikissa ratkaisuissa.
Muuttoliike Hämeenlinnaan oli kuluneella kaudella positiivinen. Jotta se olisi vieläkin positiivisempi tarvitaan elinvoimainvestointeja, jotka tuovat työtä kaupunkiin ja lisää veronmaksajia. Myös hyvät kulkuyhteydet niin etelään kuin pohjoiseen lisäväät kaupunkimme vetovoimaa. Pendelöijien ääni on tärkeä  huomioida kaupungin kehittämisessä. Ja näinhän täällä on pyritty tekemäänkin. 
Kuluneella kaudella kaupunki on onnistunut työllisyyden nostamisessa. Yhteistyön vahvistuminen  seudullisesti tuotti menestystä. Kaupungin työttömyysprosentti pieneni noin kymmeneen prosenttiin ja nuorisotyöttömyys laski. Lastensuojelumenojenkasvu on valitettava asia. Täällä on tehty monenlaista kehittämistyötä mutta edelleenkään ei ole päästy pureutumaan tarpeeksi ennaltaehkäisevään työhön.
Lähivuosien suuret investoinnit palveluverkossa on taloudelle haaste. Samaan aikaan ei voi unohtaa muita investointeja, sillä kaupunkia ei voi jättää kehittämättä vedoten siihen ettei rahaa olisi muihin kuin koulujen ja päiväkotien korjaamiseen. Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle on tärkeää, että huolehditaan kaupunkilaisten hyvinvoinnista mutta samalla edistetään tärkeiden elinvoimahankkeiden etenemistä sekä huomioidaan, että kaupunkia uudistetaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Paikalleen ei voi jäädä.
Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä tässä tilanteessa kun budjetti osoittaa alijäämää 4,2milj.euroa. Karsiminen on vaikea tehtävä kaikilta toimialueilta mutta raknteellisia muutoksia on löydyttävä. Nämä muutokset pitää tehdä ennakoiden ja hyvin suunnitellen. Helppoja ratkaisuja ei ole luvassa. Juustohöylä on riittämätön ja tehotonkin pitkässä juoksussa. Pysyvimmät rakenteelliset ratkaisut on löydyttävä.
Talouden tasapainottamiseksi on ehdotettu kolmea kanavaa. Verojen korottaminen, palvelujen leikkaaminen sekä palvelujen uudistaminen. Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän mielestä näitä kaikkia kolmea tarvitaan jos halutaan pitää kiinni investointisuunnitelmasta palveluverkon suhteen ja samalla olla mukana muissa kaupunkia kehittävissä hankkeissa sekä tarjota laadukkaita palveluja kaupunkilaisille. Kun etsitään luovia ratkaisuja ja karsitaan, niin silloin yhteistyö on paikallaan
Valtuuston on löydettävä yhteinen näkemys siitä, millaisessa kaupungissa haluamme tulevaisuudessa asua ja tehtävä tätä työtä yhdessä. Kaikkien näkemykset ovat tarpeen kun etsitään luovia uusia tapoja. Myös kaupunkilaisia on tiedotettava ennakoiden tulevista päätöksistä ja päätösten taustalla olevista tekijöistä ja kaupungin on järjestettävä vielä enemmän mahdollisuuksia kaupunkilaisten osallistamiseen tärkeiden päätösten suhteen.
Vaikka elämämme haasteellisia aikoja talouden suhteen, pitää muistaa katsoa tulevaisuuteen optimistisin lasein. Tosiasiat pitää tunnustaa mutta toimettomaksi ei saa jäädä. Hyvällä johtamisella ja optmistisella, kaikkien osaamisen tunnistavalla asenteella, me saamme yhdessä Hämeenlinnan nousuun.  Hämeenlinna on hieno ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvä olla.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja virkamiehiä hyvästä työstä ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

lauantai 1. kesäkuuta 2019

Puheeni Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2019
Kevätjuhlapuhe Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2019

Hyvä kevätjuhlayleisö ja erityisesti te, hyvät ysit
Tämä lukuvuosi on ollut koulussamme ”toivon” lukuvuosi. Toivon teemalla olemme halunneet korostaa positiivisten ratkaisujen havaitsemista ja luottamusta niin itseen kuin muihin. Toivon teeman taustalla on ajatus luottamuksesta siihen, että haastavatkin tilanteet ratkeavat lopulta niin, että niistä on opittu jotain uutta myös omasta itsestä ja että tulevaisuudessa pystymme näkemään enemmän valoa kuin pimeyttä.
Tulevaisuusluottamus ja optimismi ovat tärkeitä asenteita. Ne tsemppaavat meitä menemään eteenpäin ja yrittämään.  Meillä voi olla eri elämäntilanteissa vaikeitakin hetkiä mutta luottamus siihen, että asiat järjestyvät on kuitenkin tärkeää.  Omalla asenteella on varsin suuri merkitys siinä, millaiseksi elämämme lopulta muodostuu.
Oman asenteen lisäksi tarvitsemme toinen toistamme. Yhdessä olemme paljon enemmän kuin yksin. Tästä erinomaisina esimerkkeinä meillä on Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruus, HPK:n suomenmestaruus ja myös oman koulumme 3.-4.luokkien tyttöjen Hämeenlinnan salibandymestaruus. Mestareita syntyy harjoittelulla, yhteistyöllä ja asenteella.
Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruutta on nyt puitu tämä viikko. Mikä teki joukkueesta voittavan joukkueen? Mikä oli ihmeen taustalla?
Leijonien elämänohjeilla selitettiin mestaruutta mutta ne samat ajatukset sopivat meille jokaiselle omaan elämäämme. Monet asiat ovat ihan tavallisia ja meille kaikille mahdollisia jos vaan maltamme pysähtyä havaitsemaan ne.

Mitkä sitten ovat leijonien ohjeet?

Ensimmäinen ohje: Ole zen – pysy tyynenä

On hyvä oppia hallitsemaan mieltään ja tunteitaan. Varsinkin tiukoissa tilanteissa tyyneys on valttia. Kisaturnauksen aikana leijonien keskittynyt, rauhallinen ja hyväksyvä asenne muita kohtaan pantiin merkille. Leijonille oli tärkeämpää keskittyä omaan peliin kuin jäädä rypemään tuomarien tai vastustajan virheisiin. Mielialan positiivisena pitäminen saa aikaan sisäisen rauhan, joka saa sinut toimimaan intuitiivisesti, sydämellä, ilosta ja läsnäolosta käsin. Tärkeää on olla tyytyväinen ja tehdä aidosti parhaansa.

Toinen ohje: Arvosta tiimipelaajiasi eli joukkueesi muita pelaajia

Tiimissä, joukkueessa, luokassa, kaveripiirissä ja perheessä meillä jokaisella on oma merkityksellinen paikkamme. Paikka ei ole kaikissa tilanteissa sama vaan joskus olet tiimisi tai perheesi merkittävin pelaaja, tähti, ja toisinaan taas on sinun vuorosi istua enemmän vaihtopenkillä. Kumpikin paikka on tärkeä ja olet yhä sinä, yhtä arvokas ja tärkeä siinä hetkessä.

On hyvä muistaa myös ettei kukaan ole virheetön. Mokia tekee ihan jokainen mutta suurimpia ovat sellaiset, jotka pystyvät mokansa tunnustamaan ja virheensä korjaamaan.

Tiimissä on tärkeä pystyä luomaan myös hyvää henkeä. Kun onnistut niin tuuleta kunnolla, ja muista arvostaa toisten panosta onnistumisesi taustalla. Muista myös iloita tiimin muiden jäsenten onnistumista.

Hyvä esimerkki tästäkin löytyy leijona-haastattelusta. Kun toimittaja hehkutti kapteeni Marko ”Mörkö” Anttilan finaalimaaleja, hän vastasi tyynesti hymyillen: ”Ihan sama se on, kuka sen sinne laittaa.” Hänelle, joukkueen kapteenille, tärkeintä oli kokonaisuus, lopputulos ja hän ymmärsi ettei hän yksin olisi mitään.

Kolmas ohje: Keskity nykyhetkeen – älä murehdi etukäteen asioita, joille et voi mitään

Jääkiekkopelissä maalivahdin rooli on tärkeä ja myös haasteellinen. Maalivahdin keskittyminen ei voi herpaantua vaan on oltava koko ajan valppaana. Kevin Lankinen vajosi finaaliottelun jälkeen jäälle polvilleen. Hän oli ollut täysin keskittynyt otteluun, yksi sekunti kerrallaan. Kannattaa siis keskittyä hetkeen eikä murehtia etukäteen mitä tulee tapahtumaan tai mitä tapahtui äsken.

Keskittyminen auttaa myös olemaan paremmin läsnä ja mitä ”kuumottavampi” tilanne, sen enemmän tarvitse läsnäoloa.

Sydän avoimena, itseensä ja tiimiin luottaen sekä keskittyen hetkeen kerrallaan. Näillä eväillä pelattiin Suomelle vuonna 2019 maailmanmestaruus. Näillä samoilla ajatuksilla menestymme kaikki myös omissa elämissämme.

Urheilumenestys tuottaa iloa niin pelaajille kuin myös yhteisölle. Meillä on aihetta iloon myös silloin kun teemme hyviä tekoja yhdessä.Täällä Iittalassa hieno esimerkki yhdessä tekemisestä ovat joka keväiset Siisti Iittala –siivoustempaukset, johon koko kylä osallistuu. Koulu on ollut mukana ympäristön siivoamisessa jo kauan ja tänä keväänä koulumme oppilaat pääsivät tekemään lisää ilmastotekoja. Iittalan omakotiyhdistyksen ja kaupungin kanssa yhteistyössä koulumme oppilaat istuttivat oman metsän Mestarintien varrelle.  Metsä nimettiin oppilaskunnan valintaraadissa Mestarin metsäksi.

Nimen perusteena on toki metsän sijainti mutta myös se, että metsänistuttajat eli alueemme lapset ja nuoret ovat mestareita luodessaan uutta metsää. Hiilinielua. Mestarin metsä on myös kunnianosoitus HPK:n suomenmestaruudelle  ja muisto tästä hienosta jääkiekkovuoden huipentumasta,maailmanmestaruudesta, jota metsää nimettäessä emme vielä edes voineet tietää. Nyt pääsemme kaikki todistamaan kasvun ihmettä seuratessamme miten hienoksi metsä kasvaa.

Te, hyvät ysit, olette olleet minulle kuin metsä. Olen saanut kulkea matkassanne koko teidän oppivelvollisuutenne ajan. Olen nähnyt miten teistä, pienistä ihmistaimista, on varttunut upea nuori metsä. Niin kuin metsällä myös teillä on tehtävä. Te merkitsette tulevaisuutta ja turvaa. Teidän varaan me jo teitä vanhempi sukupolvi ja tulevat sukupolvet, luotamme. Te olette se ”hiilinielu” joka tarjoaa turvaa, iloa ja toimeentuloa.

Opotunneilla lipsahdin aika-ajoin saarnaamaan milloin mistäkin aiheesta. Nyt olen teille ”saarnani” saarnannut. Saarna tässä viimeisessä yhteydessä on tietysti sanoja, ajatuksia, millä haluan kertoa että olette minulle tärkeitä ja sillä on väliä miten me elämässämme olemme. Olkaa siten, että teillä on hyvä mieli. Minä välitän siitä mitä sinulle kuuluu ja iloitsen jos olet elämässäsi onnellinen. Rehellisyys, aitous ja ilo. Pidä niistä kiinni ja ole rohkea.

Minäkin olen nyt rohkea ja laulan teille laulun kiitokseksi yhteisistä vuosista ja niistä iloisista hetkistä mitä olen saanut kanssanne kokea. Olen ollut liikuttunut monet kerrat teidän osaamistanne seuratessani ja saanut nauttia onnistumisistanne sekä todistaa niin tänään kuin aikaisemminkin mitä on heittäytyminen. Sen taidon te osaatte.

Kiitos kaikille tästä lukuvuodesta ja hyvää kesää. Yseille erityisen mukavaa kesää ja onnea matkaan maailmalle!

Laulu: Lainaa vain

perjantai 17. toukokuuta 2019

Älä opeta vihaamaan - opeta välittämään


Kiusaaminen herättää tunteita ja syytä onkin, sillä toisen alistaminen, uhkaaminen ja ahdistaminen, niin henkisesti kuin fyysisesti, on väärin. Kiusaamista tapahtuu kaikkialla; työssä, kotona, koulussa ja harrastuksissa. Koulukiusaaminen on se, mistä eniten puhutaan. Koulun henkilökunnan ei katsota tekevän tarpeeksi estääkseen tällaista ilmiötä tapahtumasta tai toistumasta. 
Koulu tekee kyllä kaikkensa estääkseen kiusaamisen ja sen toistumisen. Sen keinot vaan ovat välillä riittämättömät tilanteissa, missä kiusaamista tapahtuu myös kouluajan ulkopuolella. Lisähaastetta tilanteeseen tulee myös silloin, kun koulun ja kotien näkemykset tilanteesta eroavat toisistaan. Olipa tilanne millainen tahansa se täytyy aina selvittää. Pitkään jatkuneet kiusaamistilanteet, joita ei ole saatu koulun keinoin ratkaistua, päätyvät lopulta poliisin selvitettäväksi. Miten tällaiseen tilanteeseen on ajauduttu?
Tilanne näyttää huolestuttavalta ja onkin sitä. Mitä yhteiskunnassamme on tapahtunut ja tapahtumassa ettei enää normaalit kasvatukselliset keinot riitä lopettamaan lasten ja nuorten vääränlaista toimintaa? Mistä hällävälismi -asenne auktoriteetteja ja yhteiskuntarauhaa ylläpitäviä sääntöjä vastaan on syntynyt?
Eräänä syynä tilanteeseen on yleinen arvomaailman murros. Ihmisiltä on kadonnut ymmärrys siitä, millä on merkitystä? Miten voimme käyttäytyä missäkin tilanteessa? Mikä on yksityistä ja mikä julkista? Millaista kieltä voimme käyttää?
Osaltaan eräs syy tähän on se, millainen malli meille välittyy mediasta. Kiroilu ja toiselle loukkaavan asian sanominen julkisesti, televisiossa tai netissä, tuntuu olevan ok. Tietenkään tämä ei ole ok. Ja tällaiseen meillä jokaisella on vastuu puuttua. 
Kun elämä ja kommunikointi ovat paljolti siirtyneet sosiaaliseen mediaan, on myös kiusaaminen siirtynyt sinne. Mollaaminen ja loukkaaminen ovat henkistä väkivaltaa ja usein voidaan puhua samassa yhteydessä jopa vihapuheesta. 
Vihapuheella pyritään lisäämään suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Se voi liittyä ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen ja se loukkaa syvästi toisen ihmisarvoa. Vihapuhe lietsoo ja saattaa mahdollisesti johtaa muuhunkin syrjivään toimintaan ja kaventaa helposti muiden ihmisten sananvapautta.
Toisaalta sananvapautta ei ole se, että voi sanoa tilanteessa kuin tilanteessa juuri mitä haluaa eikä sananvapaudella ei voi koskaan perustella omaa törkeää käyttäytymistään. On äärimäisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan viestintään ja siihen mitä sanomme toisista ihmisistä. Kriittisenkin palautteen voi sanoa rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Monta kertaa rakentava kritiikki toimiikin paremmin.
Koululla on sivistys- ja kasvatustehtävä, siksi koulun tulee reagoida yhteiskunnassa havaitsemiinsa ilmiöihin. Varsinkin sellaisiin, joilla on merkitystä yhteiskuntarauhan ja tulevaisuuden kanssa. Kouluissa on kiinnitetty huomiota paljon lasten ja nuorten mediakäyttäytymiseen ja siihen myös vihapuhevalistuskin liittyy. Jokaisen yksilön on tiedostettava mitä kirjoittamistaan teksteistä tai sanomistaan sanoista seuraa. Harkinta on valttia monessa tilanteessa koska huolimattomasti kommentoidut kirjoitukset ja sanat saattavat tulla eteen joskus myöhemmin aivan toisenlaisessa elämäntilanteessa. 
Koulu ja koti kasvattavat yhdessä lapsia ja nuoria maailmaan. Vihapuheen tilalle voi asettaa tavoitteeksi kivapuheen, jolla pyritään huomaamaan hyvä toisessa ja kannustamaan toista onnistumaan. Jokainen ihminen on arvokas omana itsenään. Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia eikä kenenkään pidä pelätä siksi, että haluaa olla oma itsensä. Kiusaamista ei saa hyväksyä missään olosuhteissa eikä missään muodossa.
Vanha sanonta ”mitä isot edellä sitä pienet perässä” on hyvä olla muistissa meillä jokaisella. Me aikuiset toimimme mallina lapsille ja nuorille. Meidän tehtävä on osoittaa millainen toiminta on reilua. Myönteisellä ja hyväksyvällä asenteella omaan itseensä ja muihin,maailmasta tulee huomattavasti miellyttävämpi paikka meille kaikille.

tiistai 30. huhtikuuta 2019

Ensimmäinen vappupuheeni 1.5.2019


Hyvät ystävät, toverit
Tämä on ensimmäinen vappupuheeni. On kunnia saada puhua tämä ensimmäinen poliittinen puhe täällä Idänpäässä, punaisten muistomerkillä. Puhetta kirjoittaessani liikutuin monta kertaa. Sata vuotta sitten tällä paikalla kävivät suremassa äidit poikiaan, tyttäriään ja miehiään sekä lapset vanhempiaan. Mikä onkaan vanhemmalle pahempi kohtalo kuin oman lapsen menetys tai lapselle oman vanhempansa menettäminen?

Sota on kamala asia jo itsessään, mutta kun se tapahtuu maan sisäisenä, siitä toipuminen vie aikaa. Hävinneille sota ja sen jälkeinen aika oli vaiettua aikaa. Sodasta ei uskallettu puhua eikä oikein pystyttykään puhumaan vuosikausiin ja vielä näinä päivinäkin sisällissodan arvet ovat löydettävissä niissä tilanteissa kun historia tulee ajankohtaiseksi.

Me suomalaiset olemme kuitenkin pystyneet kansana kokoamaan itsemme ja ottamaan tämänkin traagisen tapahtumamme kansakuntamme vahvuudeksi. Sisällissota muistuttaa meitä siitä, mitä tapahtuu kun kansan hyvinvoinnista ei huolehdita tasapuolisesti ja ajaudumme yhä suurempaan eriarvoisuuteen.

Paleface laulaa Laulussa sisällissodasta ”Emme tarvitse riidankylväjää vaan tarvitsemme rauhanlietsojia”.

Rauha on asia, jonka eteen on tehtävä työtä, aina. Tarvitsemme rauhanlietsojia joka päivä kaikkialla missä toimimme.

Millainen on rauhanlietsoja? Hän on henkilö, joka ennakoi tilanteita ja pyrkii kaikissa tilanteissa ratkaisemaan asioita ristiriidattomasti. Rauhanlietsoja ei pyri saamaan läpi omaa näkemystään, vaan hän on onnistunut kun lopputuloksena vaikeissakin tilanteissa on kompromissi, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja johon kaikki voivat sitoutua.

Ajatus kompromissista ja kaikille osapuolille parhaan ratkaisun löytämisestä on erittäin ajankohtainen nyt, keväällä 2019, kun maassamme haetaan parasta vaihtoehtoa uudelle hallitukselle. Vaalin tulos oli historiallisen tasainen ja tästä syystä hallituksen muodostaminen erilaisten arvomaailmojen ja poliittisten tavoitteiden kesken on tänä vuonna erityisen haastavaa.

Millainen laulu nyt lauletaan? Miltä Suomi näyttää kun kauempaa katsotaan?  Mitä näkyy kun silmät aukaistaan?

Elämme täällä Suomessa, kuten koko maailmassa, tilanteessa, jossa kansa on  jakautumassa eri leireihin.  Vallalla on ajatus meistä ja heistä. Ja siitä, että jos jotain autetaan se on minulta itseltäni pois. Näinhän ei tietenkään ole. Apua tarvitsevalle pitää ojentaa käsi, sillä koskaan ei voi tietää milloin itse on avun tarpeessa.

On pelottavaa huomata historian ilmiöiden todella toistuvan. Meidän on todella opittava menneisyydestä. Historiassa tehtyjä virheitä ei pidä toistaa vaan on silmät on todellakin aukaistava ja on uskallettava rohkeasti puolustaa niitä asioita, jotka kokee tärkeäksi. Sivistyneessä yhteiskunnassa pidetään kaikki mukana.

Sata vuotta sitten Suomessa elettiin sisällissodan runtelemassa maassa. Kansa näki nälkää ja vankileireillä kuoli tuhansia punaisia tauteihin ja nälkään. Jollekin punavangille kohtalona oli tulla teloitetuksi.

Hämeenlinnassa menehtyi sisällisodan aikana yli 2800 punaista. Heistä yli 2000 kuoli leireillä. Enimmillään leireillä oli yli 10 000 vankia. He kuolivat arvostamansa asian vuoksi. He kuolivat puolustaessaan oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Näin reilu sata vuotta myöhemmin lohtuna toimii edelleen vanhan työväenlaulun säe:

”Älä itke äiti kadonnutta poikaasi.

Vaikka sulta riistetty on ainoo turvasi.

Niin huoles heitä, murhees peitä kaikki unholaan

ja oota kunnes iäisyydes tavataan.”
Pidetään ihmisyyden arvo aina korkealla, sillä vain sillä, että arvostaa elämää ja rauhaa, on merkitystä. 

maanantai 25. maaliskuuta 2019

Hyvä-paha ”digi”


Pääsin osallistumaan, rehtoriedustajana, ITK -päivien OAJ:n paneeliin  digitalisaation vaikutuksesta koulun toimintaan, opettajan ja rehtorin työhön sekä oppilaan oppimiseen. OAJ teki  kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa peruskoulun ja lukion opettajien ja rehtoreiden käyttämiä digityövälineitä, niiden kattavuutta, toimivuutta, hyötyjä ja haittoja. ITK - päivillä esiteltiin kyselyn tulokset ja pohdittiin paneelissa lisää aihetta.

Millaisia ajatuksia digitalisaatio herättää minussa? 

Digitalisaatio on osa elämäämme ja se näkyy vahvana tavoitteena myös uudessa opetussuunnitelmassa. Digitalisaation hyödyntäminen on lisääntynyt huimasti koulujen arjessa viimeisen viiden vuoden aikana. Digitalisaatiota ei voi enää sivuuttaa eikä ohittaa missään tilanteessa. Eikä tarvitsekaan koska koulun jos minkä tulee olla mukana yhteiskunnan kehityksessä ja koulun tulee myös pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin vastataan ja miten se oikeasti voi palvella ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla. Digitalisaatio edellyttää meiltä niin sen käyttämiseen tarvittavia taitoja mutta myös sen mukanaan tuomia välillisiä osaamistaitoja kuten esimerkiksi viestintätaitoja.

Digitalisaatiokehitys on tapahtunut aikuisikäni aikana. Työvälineet ovat muuttuneet digitaalisiksi ja myös työn tekemisen alueet ovat laajentuneet verkkoon. Muutoksen vauhti tuntuu vain kiihtyvän ja siinä mukana pysyminen vaatii paljon. Oma suhtautumiseni digitalisaatioon on positiivinen. Otan vastaan tarjotun uuden välineen ja yritän opetella käyttämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kirurgi ei voi kieltäytyä uusista leikkausmenetelmistä ja välineistä. Ei sitä voi tehdä myöskään opettaja eikä rehtori. Yritän kuitenkin huolehtia itsestäni etten tukehdu ”digiin”. Työtapoja ja tiedonhankkimistapoja pitää vaihdella ja käyttää myös muita välineitä. Niitä perinteisiäkin.

Aamun lehdet luen edelleen manuaalisina vaikka minulle tulee digilehdetkin. Aamun sanomat ja aamukahvi kuuluvat oleellisesti yhteen ja niillä on suuri merkitys päivittäisenä rutiinina henkiselle hyvinvoinnilleni. Rentoudun ja nautin kiireettömistä aamuhetkistä lehden parissa. 

Suhtautuminen digitalisaatioon ei saa olla mustavalkoinen. Digitalisaatiosa on mahdollisuudet mutta myös vaaransa. Kohtuullisuus on avainsana tässäkin asiassa. Digitalisaatiota tulee hyödyntää sopivasti elämässä, vapaalla ja työssä, sekä käyttää tarkoituksenmukaisesti niissä asioissa, joissa siitä on oikeasti hyötyä. Vaihtelevuutta ja monipuolisuutta tiedon hankinnassa, tuottamisessa ja vuorovaikutuksessa tarvitsevat niin aikuiset kuin lapset.

 On tilanteita joissa kohtaaminen on järkevää digimaailman avulla mutta jos kohtaamiset jäävät vain tämän kanavan varaan, on lopputulos huono. Me tarvitsemme edelleen aitoja kohtaamisia koska vuorovaikutuksessa ja kohdatessa ”face to face” rakentuu myös uusia merkityksiä ja löytyy uusia ideoita ja polkuja. 

Viisaus löytyy maalaisjärjestä ja kohtuullisuudesta. Opettaja on avainasemassa siinä, miten koulussa edistetään digitaitojen oppimista ja hallitaan niitä. Rehtorin rooli taas on mahdollistaa opettajien työ. Rehtori huolehtii, että opettajilla on käytössään tarvittavat välineet ja heidän osaamisensa on riitävällä tasolla.  Rehtorin tulee myös kannustaa opettajia kokeilemaan ja toimimaan uudella tavalla sekä lempeästi kontrolloida, että kaikki todellakin toimivat ohjeistuksen mukaan.

Ylhäältä tulevat normit ja määräykset tietyn keinotekoisen kaavan mukaisesta digitalisaation osuudesta opetuksessa ei ole mielestäni järkevää. Myönteisyys ja innostuminen tuovat tässäkin asiassa parhaan lopputuloksen. Digijunan ei voi antaa hurauttaa aseman ohi pysähtymättä. Sen kyytiin on meidän jokaisen hypättävä ja otettava haltuun sopivasti uusia tapoja tehdä työtä.


torstai 7. maaliskuuta 2019

Hyvä päätös perustuu tietoon. Platon

Aloittaessani kaksi vuotta sitten valtuutettuna, käsitykseni valtuuston päätösten tekemisestä oli, että kaikki valtuutetut pohjaavat päätöksensä tietoon ja että yhdessä sopimalla ja dialogissa, löytyy se parhain, sopivin ja tosiasioihin pohjautuva päätös. Kokemukseni politiikasta tekijänä oli ohut ja käsitykseni yhteisten asioiden hoitamisesta sinisilmäinen. Näiden kahden vuoden aikana olen oppinut huomaamaan, että politiikka on ihan eri pelikenttä kuin ne ”kentät” missä olen tottunut aikaisemmin pelaamaan. Poliittisessa päätöksenteossa haetaan vaihtoehtoja ja tehdään politiikkaa. Vaalien alla se korostuu erityisesti ryhmien välillä ja myös oman ryhmän sisällä. 

Kaksi vuotta on tehnyt tehtävänsä  ja voin todeta, että aika nopeasti ”pelisilmäni”  on kehittynyt ja pelin säännöt alkavat olla jo tutut. Politiikassa on käytössä myös ihan oma pelikirja, joka on hieman erilainen kuin muilla elämän alueilla. Ja hyvä niin. Politiikka on politiikkaa.

Tänä vuonna sain kunnian myös alkaa johtamaan valtuustoryhmää. Tehtävä on kiinnostava ja samalla haasteellinen. Vaikka olenkin ammattijohtaja niin haasteensa valtuustoryhmän johtamiseen tekee ryhmän kokoontumisen haasteet.  Yhteisen ajan löytyminen keskustelulle ja linjan muodostamiselle on vaikeaa mutta ei mahdotonta.että toimintatapaan alkaa löytää uomansa. Viimeisissä kokouksissa on ollut hienoa dialogia ja aktiivista kannanottoa. Tämä ennustaa hyvää tulevaisuudessa. Mielipiteitä pitää tuoda reilusti julki. Maailma ei ole mustavalkoinen vaan siihen mahtuu monta väriä.

Omat luottamustehtäväni valtuustoryhmän puheenjohtajuuden lisäksi ovat olleet hallitusjäsenyys kaupunkirakennelautakunnassa ja Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Tavastiassa sainkin olla keskiössä kun keskustelu lukioratkaisusta kävi kuumana. Kaupunkirakennelautakunnassa taas ollaan pian kiinnostavien elinvoimahankkeiden ja parkkiratkaisujen äärellä. P-torihankkeen kustannusten selvittelyä päätettiin jatkaa ja uutena asiana päätöksentekoon on tulossa Hämeensaaren tulevaisuuden rakennusratkaisut.

Kaupunki on niin elinvoimainen kuin sen keskusta! 

Näin ajattelen itsekin. Hämeenlinnan on uskallettava tehdä uusia tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä. Keskusta sellaisena kuin se nyt on, on kauhistus. Jotain pitää tehdä ja jos jotain pitää tehdä, asioita pitää suunnitella ja valmistella. Valittamalla ja vastustamalla hidastetaan hankkeiden etenemistä ja mitään ei tapahdu vuosikymmeniin. Siihen Hämeenlinnalla ei ole varaa. 

Kannatan  Hämeensaareen suunnitteilla olevaa monitoimiareenaa ja sen ympärille tulevaa asuinrakentamista. Kun keskusta- alueelle suunnitellaan sellaista asuinrakentamista kuin nyt ykköskorttelin, kakkoskorttelin ja Hämeensaaren suunnitelmissa on, täytyy samalla ratkaista myös keskustan pysäköinti. Vuosien selvitystyön tuloksena tällä hetkellä paras paikka parkkipaikoille on löytynyt torin alta. Asia tulee kustannusarvioineen syksyllä valtuuston päätettäväksi. Keskustelua aiheesta pitää olla ennen sitä, jotta teemme valtuustossa parhaan ja kestävimmän päätöksen. 

Kaupunkirakennelautakunnassa olemme ottaneet kantaa myös pyöräilyn edistämiseksi. Hämeenlinnan keskusta ei ole pyöräilijälle mikään helpoin reitti. Pyöräilyn edistäminen on ilmastoteko ja myös teko kansanterveyden edistämiseksi. Monet kaupungit ovat jo tämän huomanneet ja myös Hämeenlinna pyrkii parantamaan pyörätieverkostoaan samalla kun rakennetaan ja kehitetään kaupunkikeskustaa. 

Jotkut perustelevat P-torin ja Hämeensaaren rakentamisen vastustamista sillä, että verorahat pitäisi nyt keskittää lasten, nuorten ja vanhusten palvelujen parantamiseen. Kyllä! Nämä ensin mutta se ei saa tarkoittaa, että jäätyisimme elinvoimahankkeiden eteenpäin viemisen suhteen. Elinvoimahankkeissa on mukana aina myös paljon yksityistä rahaa ja investoinnit tuovat työtä ja verotuloja, joita tarvitsemme myös julkisten investointien toteuttamiseen. 


Kahden vuoden aikana oma ajatukseni yhteisten asioiden hoitamisesta ei ole muuttunut miksikään. Olen lähtenyt mukaan antamaan oman panokseni, osaamiseni, näkemykseni, kokemukseni ja vapaa-aikani, yhteiskunnallisten ja kaupungin asioiden edistämiseen. Periaatteeni on uskoa tulevaisuuteen optimismilla ja asenteella, että tarvitaan enemmän tekoja ja vähemmän puheita. Kriittisesti asioihin voi ja pitääkin välillä suhtautua mutta lähtökohtaisesti kaikkea ei tarvitsisi aina vastustaa ja kaikesta ei pitäisi etsiä virheitä. Hämeenlinnan tulevaisuus on meidän käsissä. Meillä ei ole varmaa tietoa tulevaisuuden tarpeista  mutta se ei ole peruste sille ettei mitään saisi muuttaa. Muutos on mahdollisuus ja sille kannattaa antaa mahdollisuus. 

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...