torstai 3. syyskuuta 2020

Työaikakin on tulevaisuusinvestointi

 Mika Walkamon mielipidekirjoitus HäSa:ssa 2.9.2020 otti hauskasti kantaa SDP:n uuden puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin visioimaan tulevaisuuskuvaan työn ja vapaa-ajan järkevämmästä suhteesta. Kritiikki ei yllättänyt, sillä sitä voi odottaa yritysjohtajalta, joka haluaa luonnollisesti ottaa työntekijöistään kaiken tehon irti. Onko kuitenkaan järkevää ajatella, että tehokkuus syntyy työajan pituudesta? Marinintulevaisuusvisiossa haluttiin kohdistaa huomio elämän laadun paranemiseen työn tehokkuuden siitä kuitenkaan kärsimättä.

Pääministeri Sanna Marinin linjapuheesta työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin palkkatason siitä laskematta on herättänyt paljon puhetta. Ehkä jopa ihmetystäkin. On hyvä kuitenkin muistaa, että kyseessä on tulevaisuusvisio. Yhteiskunnalliset muutokset tuovat mukanaan myös muita muutoksia ja tulevaisuuden ihminen haluaa elämälleen myös muuta sisältöä kuin työn. Työajan lyhentäminen ei varmasti tapahdu vielä ihan lähitulevaisuudessa mutta jo kymmenen vuoden päästä se voi olla täysin realistinen uudistus. 

Lyhyemmässä työajassa ihminen voi saavuttaa täysin saman tehon kuin pidemmässäkin. Lisäksi tutkimusten perusteellakinon todettu, että inhimillinen työaika suhteessa vapaa-aikaan lisää tehokkuutta ja vähentää työperäisiä sairauspoissaoloja sekä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisiä.

Työn ja vapaa-ajan optimoitu suhde lisää siis hyvinvointia ja työn imua Työn imulla taas on erittäin suuri merkitys työn tuloksellisuuteen. Tämän jos minkä luulisi kiinnostavan myös työnantajaa!

Me suomalaiset pärjäämme tulevaisuudessa rohkealla ja ennakkoluulottomalla asenteella.  Työelämään me tarvitsemme ennen kaikkea joustavuutta ja luottamusta. Erityisesti me pärjäämme sillä, että hyvinvointivaltiossa pidetään huolta työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...