maanantai 10. kesäkuuta 2019

Ryhmyrin ajatuksia tilinpäätöksen 2018 ja tili-ja vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö
Hämeenlinnan taloudessa näkyvät samat ilmiöt kuin useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku aiheuttavat oman ristipaineensa talouteen. Hämeenlinnan koko valtuustokauden tavoitteena on asukasmäärän ja verokertymän kasvu sekä talouden tasapainon saavuttaminen. Tavoitteet ovat tärkeitä mutta niiden saavuttamiseksi tarvitaan kovaa työtä. Haasteensa väkiluvun kasvattamiseen tuo alhainen syntyvyys. Positiivisesta muuttoliikkeestä huolimatta asukasmäärä laski kuluneella kaudella 130 asukkaalla koska syntyvyys pysyi alhaalla. Investoinnit lapsiin ja nuoriin lisäävät kaupungin vetovoimaa ja vaikuttavat osaltaan myös syntyvyyteen. Kaupungissa missä arvostetaan lapsia syntyy myös lapsia ja Hämeenlinnahan on lapsiystävällinen kunta ja se tulisi näkyä voimakkaasti kaikissa ratkaisuissa.
Muuttoliike Hämeenlinnaan oli kuluneella kaudella positiivinen. Jotta se olisi vieläkin positiivisempi tarvitaan elinvoimainvestointeja, jotka tuovat työtä kaupunkiin ja lisää veronmaksajia. Myös hyvät kulkuyhteydet niin etelään kuin pohjoiseen lisäväät kaupunkimme vetovoimaa. Pendelöijien ääni on tärkeä  huomioida kaupungin kehittämisessä. Ja näinhän täällä on pyritty tekemäänkin. 
Kuluneella kaudella kaupunki on onnistunut työllisyyden nostamisessa. Yhteistyön vahvistuminen  seudullisesti tuotti menestystä. Kaupungin työttömyysprosentti pieneni noin kymmeneen prosenttiin ja nuorisotyöttömyys laski. Lastensuojelumenojenkasvu on valitettava asia. Täällä on tehty monenlaista kehittämistyötä mutta edelleenkään ei ole päästy pureutumaan tarpeeksi ennaltaehkäisevään työhön.
Lähivuosien suuret investoinnit palveluverkossa on taloudelle haaste. Samaan aikaan ei voi unohtaa muita investointeja, sillä kaupunkia ei voi jättää kehittämättä vedoten siihen ettei rahaa olisi muihin kuin koulujen ja päiväkotien korjaamiseen. Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle on tärkeää, että huolehditaan kaupunkilaisten hyvinvoinnista mutta samalla edistetään tärkeiden elinvoimahankkeiden etenemistä sekä huomioidaan, että kaupunkia uudistetaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Paikalleen ei voi jäädä.
Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä tässä tilanteessa kun budjetti osoittaa alijäämää 4,2milj.euroa. Karsiminen on vaikea tehtävä kaikilta toimialueilta mutta raknteellisia muutoksia on löydyttävä. Nämä muutokset pitää tehdä ennakoiden ja hyvin suunnitellen. Helppoja ratkaisuja ei ole luvassa. Juustohöylä on riittämätön ja tehotonkin pitkässä juoksussa. Pysyvimmät rakenteelliset ratkaisut on löydyttävä.
Talouden tasapainottamiseksi on ehdotettu kolmea kanavaa. Verojen korottaminen, palvelujen leikkaaminen sekä palvelujen uudistaminen. Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän mielestä näitä kaikkia kolmea tarvitaan jos halutaan pitää kiinni investointisuunnitelmasta palveluverkon suhteen ja samalla olla mukana muissa kaupunkia kehittävissä hankkeissa sekä tarjota laadukkaita palveluja kaupunkilaisille. Kun etsitään luovia ratkaisuja ja karsitaan, niin silloin yhteistyö on paikallaan
Valtuuston on löydettävä yhteinen näkemys siitä, millaisessa kaupungissa haluamme tulevaisuudessa asua ja tehtävä tätä työtä yhdessä. Kaikkien näkemykset ovat tarpeen kun etsitään luovia uusia tapoja. Myös kaupunkilaisia on tiedotettava ennakoiden tulevista päätöksistä ja päätösten taustalla olevista tekijöistä ja kaupungin on järjestettävä vielä enemmän mahdollisuuksia kaupunkilaisten osallistamiseen tärkeiden päätösten suhteen.
Vaikka elämämme haasteellisia aikoja talouden suhteen, pitää muistaa katsoa tulevaisuuteen optimistisin lasein. Tosiasiat pitää tunnustaa mutta toimettomaksi ei saa jäädä. Hyvällä johtamisella ja optmistisella, kaikkien osaamisen tunnistavalla asenteella, me saamme yhdessä Hämeenlinnan nousuun.  Hämeenlinna on hieno ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvä olla.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja virkamiehiä hyvästä työstä ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

lauantai 1. kesäkuuta 2019

Puheeni Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2019
Kevätjuhlapuhe Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2019

Hyvä kevätjuhlayleisö ja erityisesti te, hyvät ysit
Tämä lukuvuosi on ollut koulussamme ”toivon” lukuvuosi. Toivon teemalla olemme halunneet korostaa positiivisten ratkaisujen havaitsemista ja luottamusta niin itseen kuin muihin. Toivon teeman taustalla on ajatus luottamuksesta siihen, että haastavatkin tilanteet ratkeavat lopulta niin, että niistä on opittu jotain uutta myös omasta itsestä ja että tulevaisuudessa pystymme näkemään enemmän valoa kuin pimeyttä.
Tulevaisuusluottamus ja optimismi ovat tärkeitä asenteita. Ne tsemppaavat meitä menemään eteenpäin ja yrittämään.  Meillä voi olla eri elämäntilanteissa vaikeitakin hetkiä mutta luottamus siihen, että asiat järjestyvät on kuitenkin tärkeää.  Omalla asenteella on varsin suuri merkitys siinä, millaiseksi elämämme lopulta muodostuu.
Oman asenteen lisäksi tarvitsemme toinen toistamme. Yhdessä olemme paljon enemmän kuin yksin. Tästä erinomaisina esimerkkeinä meillä on Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruus, HPK:n suomenmestaruus ja myös oman koulumme 3.-4.luokkien tyttöjen Hämeenlinnan salibandymestaruus. Mestareita syntyy harjoittelulla, yhteistyöllä ja asenteella.
Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruutta on nyt puitu tämä viikko. Mikä teki joukkueesta voittavan joukkueen? Mikä oli ihmeen taustalla?
Leijonien elämänohjeilla selitettiin mestaruutta mutta ne samat ajatukset sopivat meille jokaiselle omaan elämäämme. Monet asiat ovat ihan tavallisia ja meille kaikille mahdollisia jos vaan maltamme pysähtyä havaitsemaan ne.

Mitkä sitten ovat leijonien ohjeet?

Ensimmäinen ohje: Ole zen – pysy tyynenä

On hyvä oppia hallitsemaan mieltään ja tunteitaan. Varsinkin tiukoissa tilanteissa tyyneys on valttia. Kisaturnauksen aikana leijonien keskittynyt, rauhallinen ja hyväksyvä asenne muita kohtaan pantiin merkille. Leijonille oli tärkeämpää keskittyä omaan peliin kuin jäädä rypemään tuomarien tai vastustajan virheisiin. Mielialan positiivisena pitäminen saa aikaan sisäisen rauhan, joka saa sinut toimimaan intuitiivisesti, sydämellä, ilosta ja läsnäolosta käsin. Tärkeää on olla tyytyväinen ja tehdä aidosti parhaansa.

Toinen ohje: Arvosta tiimipelaajiasi eli joukkueesi muita pelaajia

Tiimissä, joukkueessa, luokassa, kaveripiirissä ja perheessä meillä jokaisella on oma merkityksellinen paikkamme. Paikka ei ole kaikissa tilanteissa sama vaan joskus olet tiimisi tai perheesi merkittävin pelaaja, tähti, ja toisinaan taas on sinun vuorosi istua enemmän vaihtopenkillä. Kumpikin paikka on tärkeä ja olet yhä sinä, yhtä arvokas ja tärkeä siinä hetkessä.

On hyvä muistaa myös ettei kukaan ole virheetön. Mokia tekee ihan jokainen mutta suurimpia ovat sellaiset, jotka pystyvät mokansa tunnustamaan ja virheensä korjaamaan.

Tiimissä on tärkeä pystyä luomaan myös hyvää henkeä. Kun onnistut niin tuuleta kunnolla, ja muista arvostaa toisten panosta onnistumisesi taustalla. Muista myös iloita tiimin muiden jäsenten onnistumista.

Hyvä esimerkki tästäkin löytyy leijona-haastattelusta. Kun toimittaja hehkutti kapteeni Marko ”Mörkö” Anttilan finaalimaaleja, hän vastasi tyynesti hymyillen: ”Ihan sama se on, kuka sen sinne laittaa.” Hänelle, joukkueen kapteenille, tärkeintä oli kokonaisuus, lopputulos ja hän ymmärsi ettei hän yksin olisi mitään.

Kolmas ohje: Keskity nykyhetkeen – älä murehdi etukäteen asioita, joille et voi mitään

Jääkiekkopelissä maalivahdin rooli on tärkeä ja myös haasteellinen. Maalivahdin keskittyminen ei voi herpaantua vaan on oltava koko ajan valppaana. Kevin Lankinen vajosi finaaliottelun jälkeen jäälle polvilleen. Hän oli ollut täysin keskittynyt otteluun, yksi sekunti kerrallaan. Kannattaa siis keskittyä hetkeen eikä murehtia etukäteen mitä tulee tapahtumaan tai mitä tapahtui äsken.

Keskittyminen auttaa myös olemaan paremmin läsnä ja mitä ”kuumottavampi” tilanne, sen enemmän tarvitse läsnäoloa.

Sydän avoimena, itseensä ja tiimiin luottaen sekä keskittyen hetkeen kerrallaan. Näillä eväillä pelattiin Suomelle vuonna 2019 maailmanmestaruus. Näillä samoilla ajatuksilla menestymme kaikki myös omissa elämissämme.

Urheilumenestys tuottaa iloa niin pelaajille kuin myös yhteisölle. Meillä on aihetta iloon myös silloin kun teemme hyviä tekoja yhdessä.Täällä Iittalassa hieno esimerkki yhdessä tekemisestä ovat joka keväiset Siisti Iittala –siivoustempaukset, johon koko kylä osallistuu. Koulu on ollut mukana ympäristön siivoamisessa jo kauan ja tänä keväänä koulumme oppilaat pääsivät tekemään lisää ilmastotekoja. Iittalan omakotiyhdistyksen ja kaupungin kanssa yhteistyössä koulumme oppilaat istuttivat oman metsän Mestarintien varrelle.  Metsä nimettiin oppilaskunnan valintaraadissa Mestarin metsäksi.

Nimen perusteena on toki metsän sijainti mutta myös se, että metsänistuttajat eli alueemme lapset ja nuoret ovat mestareita luodessaan uutta metsää. Hiilinielua. Mestarin metsä on myös kunnianosoitus HPK:n suomenmestaruudelle  ja muisto tästä hienosta jääkiekkovuoden huipentumasta,maailmanmestaruudesta, jota metsää nimettäessä emme vielä edes voineet tietää. Nyt pääsemme kaikki todistamaan kasvun ihmettä seuratessamme miten hienoksi metsä kasvaa.

Te, hyvät ysit, olette olleet minulle kuin metsä. Olen saanut kulkea matkassanne koko teidän oppivelvollisuutenne ajan. Olen nähnyt miten teistä, pienistä ihmistaimista, on varttunut upea nuori metsä. Niin kuin metsällä myös teillä on tehtävä. Te merkitsette tulevaisuutta ja turvaa. Teidän varaan me jo teitä vanhempi sukupolvi ja tulevat sukupolvet, luotamme. Te olette se ”hiilinielu” joka tarjoaa turvaa, iloa ja toimeentuloa.

Opotunneilla lipsahdin aika-ajoin saarnaamaan milloin mistäkin aiheesta. Nyt olen teille ”saarnani” saarnannut. Saarna tässä viimeisessä yhteydessä on tietysti sanoja, ajatuksia, millä haluan kertoa että olette minulle tärkeitä ja sillä on väliä miten me elämässämme olemme. Olkaa siten, että teillä on hyvä mieli. Minä välitän siitä mitä sinulle kuuluu ja iloitsen jos olet elämässäsi onnellinen. Rehellisyys, aitous ja ilo. Pidä niistä kiinni ja ole rohkea.

Minäkin olen nyt rohkea ja laulan teille laulun kiitokseksi yhteisistä vuosista ja niistä iloisista hetkistä mitä olen saanut kanssanne kokea. Olen ollut liikuttunut monet kerrat teidän osaamistanne seuratessani ja saanut nauttia onnistumisistanne sekä todistaa niin tänään kuin aikaisemminkin mitä on heittäytyminen. Sen taidon te osaatte.

Kiitos kaikille tästä lukuvuodesta ja hyvää kesää. Yseille erityisen mukavaa kesää ja onnea matkaan maailmalle!

Laulu: Lainaa vain

Hämeenlinna on ihmisen paikka

  Viime viikkoina olemme lukeneet useampia mielipidekirjoituksia Hämeenlinnan keskustan kehittämisen jämähtäneestä tilasta. Viimeisimpänä ...