perjantai 26. huhtikuuta 2024

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä ”Synnyin maailmaan, jossa jokaisella oli oma arvo. Jossa pidettiin toisista huolta. Eikä ketään raahattu saunan taa. Siihen maailmaan, jossa keskusteltiin, jos oli kinaa. Jossa heikommatkin otettiin mukaan. Ei taida olla paluuta. Onko pelko se, joka meille laulaa. Joka kertoo, että mölinällä voittaa. Kunhan on vain tarpeeks ilkeä.”

Laulu kertoo osuvasti siitä, miltä maailma tällä hetkellä näyttää. Vihalla ja valheella tuntuu pääsevän pidemmälle kuin välittämisellä ja musertaminen on rakentavaa arvokkaampaa. Ylipäänsä ilkeys ja negatiivisuus pistää silmään, niin sosiaalisen median kuin myös muun median ulostuloissa. Eipä olekaan ihme, että lapsemme ja nuoremme voivat huonosti! Myös meitä aikuisia ahdistaa ja siksi kiitänkin lauluntekijä muusikko Samae Koskista tästä laulusta. On tärkeää ottaa kantaa ja nostaa näitä epäkohtia esille.

Minua on jo pidemmän aikaa ahdistanut keskustelukulttuurin negatiivinen sävy, niin täällä kotimaassa kuin myös maailmalla. Elämme todellakin ihan toisenlaisessa maailmassa kuin siinä mihin itse synnyin. Negatiivinen keskustelukulttuuri on yksi kiusaamisen muoto ja jos emme reagoi ja käännä tätä vääristynyttä ja kieroutunutta suuntaa, olemme hukassa.  Meillä tikittää suuri pommi lasten ja nuorten mielenterveyden haasteissa. Lasten ja nuorten ahdistuneisuus näkyy psykiatristen palvelujen määrän valtavana kasvuna ja koulua käymättömyyden taustalla on monia syitä, eikä vähäisimpänä syynä ole yksinäisyys, ulkopuolelle jääminen ja kiusatuksi tuleminen.  

 Me voimme syyttää sosiaalista mediaa monesta asiasta mutta ratkaistaksemme edes pienen osan tästä negatiivisesta kierteestä, meidän on katsottava peiliin ja alettava kasvattaa itse itseämme. Miten me itse kohtelemme toinen toistamme? Kontrolloimmeko omia sanomisiamme vai annammeko tulla vapaasti ulos kaiken sen ilkeyden, mitä sisällämme kulloinkin on?

Mielestäni lapsemme ansaitsevat lapsuuden ja nuoruuden, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja arvostetaan välittämisen kulttuuria.  Voimme olla asioista eri mieltä mutta ketään ei lytätä ja arvostella hänen mielipiteensä vuoksi. Meidän aikuisten on näytettävä myös positiivista esimerkkiä lapsillemme siitä, että tulevaisuuteen voi luottaa ja asioita voidaan ratkaista sopimalla. Toisen ihmisarvon alentamisesta, epäoikeudenmukaisuuden, vihan ja kovien arvojen maailmasta ei saa tulla normaalia koskaan.

Puhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun ja liikuntahallin harjannostajaisissa 24.4.2024 

Hyvät kutsuvieraat,

Tervetuloa Hämeenlinnan Yhteiskoulun ja liikuntahallin harjannostajaisiin.

 Nämä ovat elämäni ensimmäiset harjannostajaiset ja tästä johtuen minulle tämä tapahtuma ja myös tämän puheeni aihe on ensikertainen kokemus.

Harjannostajaisperinne on pitkä ja sillä on tärkeä merkitys niin rakentajille, suunnittelijoille, päättäjille kuin meille tulevan rakennuksen käyttäjille.

 On tärkeää juhlia ja iloita onnistumisista ja tämä tilaisuus on mitä suuremmassa määrin onnistumistilaisuus. Onhan rakennus vihdon valmistumassa käyttäjien käyttöön.

Hykin uudisrakennuksen valmistumisen vaiheissa on ollut monenlaista turbulenssia ja siksi tämä päivä on meille erityisen tärkeä. Vihdoinkin valoa näkyy tunnelin päässä ja koulu ja urheiluhalli valmistuu itäisen kaupungin osan lasten, nuorten ja kaikkien asukkaiden käyttöön.

Uudesta Hämeenlinnan Yhteiskoulusta on tulossa upea kokonaisuus, joka kunnioittaa niin vanhaa arkkitehtuuria mutta samalla huomioi tiloissaan monikäyttöisyyden ja tulevaisuuden oppimisen ja tiimityöntekemisen mahdollisuudet. Tilat ovat mahdollisimman joustavia ja avattavissa tarvittaessa toisiinsa, jos ryhmät haluavat työskennellä yhdessä.

Uuden rakennuksen sydämessä olevat opinportaat ja esiintymisaula mahdollistavat meille tilan, jossa lapset ja nuoret pääsevät näyttämään omaa kulttuurista osaamistaan pienempinä ja isompina kulttuurielämyksinä.

Uusi liikuntahalli taas on kauan ja hartaasti odotettu koko alueen asukkaiden liikkumisen mahdollistaja, jonka käyttö tulee olemaan varmasti erittäin aktiivista. 

Hyvät kuulijat,

Hämeenlinnassa on kärsitty useita vuosia sisäilmaongelmista. Hämeenlinnan Yhteiskoululla, sen oppilailla ja henkilökunnalla, on pitkä historia väistötiloihin siirtymisissä ja parakkiopiskelussa. Monet ovat myös joutuneet vaihtamaan koulua ja työpaikkaa sisäilmahaasteiden vuoksi. Siksi tämä päivä on erityisen tärkeä. Palveluverkon kuntoon saaminen Hämeenlinnassa edistyy ja uuden HYKin valmistuminen on erittäin tärkeä merkkipaalu tässä historian kirjoituksessa.

Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää huolehtia siitä, miten näistä uusista tiloista pidetään huolta. On ymmärrettävä panostaa kunnossapitoon ja siisteyteen sekä siihen, että näissä tehtävissä on riittävä henkilöstöresurssointi.

Koulu hoitaa oman osuutensa siinä, miten oppilaita ja henkilökuntaa ohjeistetaan tilojen käyttäjinä. Kasvatustehtävässä tulemme korostamaan yhdessä kotien kanssa sitä, että nämä tilat ovat meille merkitykselliset ja tärkeät ja haluamme kaikki pitää näistä hyvää huolta.

Töhrimiset ja rikkomiset eivät kuulu koulumme toimintakulttuuriin ja haluamme kaikki omalta osaltamme rakentaa viihtyisää ja siistiä opiskelu- ja työympäristöä. Koulumme tulee olemaan kengätön, kuten jo Tuomelan puolella olemme tottuneet olemaan.

Hyvät rakennusalan ammattilaiset ja kutsuvieraat,

Minulle on kunnia asia pitää tämä puhe teille ja kiittää kaikkia teitä, jotka olette edesauttaneet tämän hankkeen syntymistä ja valmistumista. Kiitos päättäjille hyvästä päätökset ja  Hämeenlinnan kaupunkia hankkeen toimeenpanosta, Rakennuttaja Laptia ja arkkitehtejä haluan kiittää esteettisesti kauniista suunnitelmasta ja työn jäljestä ja lopuksi kiitän myös kaikkia muita suunnittelussa, rakentamisessa ja toteuttamisessa mukana olevia tahoja, ammattilaisia ja hankkeessa mukana olleita työntekijöitä.

Toivotan kaikille erinomaisen mukavaa harjannostajaispäivää! Kiitos!

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...