sunnuntai 11. huhtikuuta 2021

Poliittisen päätöksenteon ihanuus ja kurjuus


 Ihmismielellä on taipumus puolustaa entisiä tottumuksiaan. Yleensä ihminen ei vastusta muutosta sinänsä, mutta muutoksen mukanaan tuomat vaikutukset, niin yksilöön kuin yhteisöön pelottavat. Muutoksen pitäisikin aina olla perusteltu ja sen vaikutukset eivät saisi olla kokonaiskuvassa olemassa olevaa tilaa heikentäviä. 

Poliittisessa päätöksenteossa muutosvastarinnan perusperiaatteet tulisi ymmärtää ottaa huomioon. Jos asioiden halutaan edistyvän, on valmistelun oltava perusteellista ja vaihtoehdot huomioivaa. Tulevaisuuteen katsovassa politiikassa pitää myös uskaltaa avata keskustelua eri ryhmien välillä jo siinä vaiheessa kun asiaa vasta hahmotellaan. Erityisen tärkeää on saada tähän vuoropuheluun osallisiksi myös he, joita tulevat muutokset mahdollisesti tulevat koskemaan.  

Hämeenlinnassa olemme tälläkin valtuustokaudella nähneet useita tilanteita, joissa päätöksiä ei ole saatu tehtyä. Usein syynä on ollut viime metreillä alkanut kaupunkilaisten aktiivinen vastustus, joka on saanut meidän päättäjien ”puntit tutisemaan”.  Yksi jos toinen poliittinen ryhmä onkin päättänyt ettei asia olekaan vielä tässä vaiheessa ajankohtainen. Tällaisessa tilanteessa voi todeta, että osallisuus ja vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen ei ole onnistunut meidän päättäjien keskuudessa eikä myöskään meidän päättäjien työ kaupunkilaisten keskuudessa.  

Huonoja päätöksiä ei pidä mennä tekemään mutta tulevalla valtuustokaudella on kuitenkin tehtävä päätöksiä, joilla saadaan Hämeenlinnan kuntataloutta tasapainotetuksi, eikä siihen riitä, että hallintoa kevennetään. Palveluverkkoa joudutaan edelleen tarkastelemaan kriittisesti ja nämä päätökset voivat joistakin tuntua huonoilta päätöksiltä mutta kun katsotaan kokonaisuutta, ne tarvitaan. Kaupungin resurssit ovat rajalliset ja kun väestörakenne muuttuu, palvelut tulee kohdentaa sinne missä on käyttäjiä. 

Päätökset pitää pystyä aina perustelemaan ja kuntapolitiikassa toimivan pitää toimia koko kaupungin edun mukaan. Kuntapäättäjä on kaikkien kaupunkilaisten palveluksessa eikä sitä asemaa sovi unohtaa missään tilanteessa.  

maanantai 5. huhtikuuta 2021

Kaupungin rooli liikunnan mahdollistajana on tärkeä

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on vakava ongelma. Tämä asia tiedostettiin jo edellisenkin hallituksen aikana ja asian korjaamiseksi käynnistettiin mittava, Liikkuva koulu –hanke. Hankkeen tavoitteena oli saada liikettä koulupäivään ja sen avulla nekin lapset ja nuoret liikkumaan, jotka eivät kokeneet liikunnan harrastamista omakseen. Liikkuvan koulun myötävaikutuksella onkin saatu lisää liikettä lasten ja nuorten päiviin.

Liikkumattomuuden lisääntyminen on huolena myös koronan aiheuttaminen rajoitusten aikana kun lasten ja nuorten harrastamista rajoitetaan. Koronan jälkeen joudumme varmasti paikkaamaan näitä jälkiä mutta siksi olisikin hyvä miettiä nyt niitä toimenpiteitä kunnassa, joilla ihmisten liikkumisen edellytyksiä voidaan lisätä ja joissa voidaan toimia myös pandemiarajoitusten aikana. Ulkoliikunnan mahdollisuudet on siis nostettava tikun nokkaan.

Useasta suusta on jo tämän kevään ainakin esitetty, että tekojää olisi todella tervetullut Hämeenlinnaan. Kun niin monet asiaa kannattaa, on hankkeen aika alkaa realisoitua. Itään vai länteen vai kenties keskelle kaupunkia? Kaupungin keskusta-alueella tekojää palvelisi keskustan alueen kouluja ja päiväkoteja. Hämeensaari voisi olla mahdollinen sijainti, varsinkin jos alueelle nyt suunnitteilla olevat hankkeet kaatuu. Lisäksi kaukaloita olisi tarpeen saada myös itään, HYK:n rakentamisen yhteydessä.

Tekojään lisäksi pitää huolehtia pitäjien sekä Aulangon ja Ahveniston ulkoilualueiden kunnosta. Useimmille alueille on rakennettu joko kaupungin toimesta tai talkoilla kuntoportaita. Tämä on hyvä asia. Myös monet nuorten V-päiväaloitteet ulkoliikuntavälineistä ja stadioneista koulujen pihojen yhteyteen ovat toteutuneet. Tämä kertookin siitä miksi on hyvä kartoittaa asukkailta ulkoliikunnan edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Kysymällä asukkailta saadaan uusiakin ideoita, joilla kannustetaan ja innostetaan ihmisiä liikkumaan.Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...