perjantai 8. syyskuuta 2023

Hämeenlinna, arvostavan ja toista kunnioittavan keskustelukulttuurin kehdoksi?

 


Hämeenlinna toimii syyskuussa Hyvin sanottu -festivaalien päänäyttämönä. Hämeenlinnalle tämä on mahtava mahdollisuus profiloitua kaupungiksi, jossa arvostetaan hyvää, asiallista ja toista kunnioittavaa keskustelukulttuuria. 


Tämä on jo toinen syksy kun tapahtuma järjestetään Verkatehtaalla ja itselläni odotukset tapahtuman suhteen ovat korkealla. Kahden päivän aikana meillä kaikilla on mahdollisuus päästä seuraamaan eri aiheisiin liittyviä Erätauko-keskusteluja. Erätauko-menetelmässä tärkeää on antaa tilaa erilaisille näkökulmille ja pysähtyä kuulemaan mitä toisella on sanottavana.

 

Me tarvitsemme tällaisia keskustelufoorumeita. Me tarvitsemme tietoisuutta siitä, miten puhumme tai miten kirjoitamme toisistamme kunnioittavammin. Omaa mielipidettä ei tarvitse muuttaa mutta voi yrittää ymmärtää toista, joka ajattelee asioista eri tavalla. Ja aina voi kehittyä myös itse keskustelijana. Tietoisuus auttaa huomaamaan omat erehdykset ja virheet, joista on hyvä ottaa opiksi.

 

Maailma ei ole niin yksinkertainen, että olisimme kaikista asioista aina samaa mieltä. Eri mielipiteet kumpuavat erilaisista arvostuksista ja usein on hyvä hahmottaa kokonaisuus. Päätöksenteossa tämä on tärkeää, sillä päättäjien on hahmotettava päätösten vaikutukset. Jos asiaa katsotaan vain yhdestä näkökulmasta voi päätöksen seuraukset olla jollekin osapuolelle kohtuuttomat. Kompromissi on usein tästä syystä hyvä. 

 

Suomalainen hyvinvointivaltio on rakentunut nimenomaan tälle pohjalle. Monipuoluejärjestelmässä mikään puolue ei ole päässyt yksin muodostamaan hallitusohjelmaa vaan on pyritty tasapuolisesti huomioimaan eri tilanteissa olevat kansalaiset. Jokainen on joutunut tinkimään jostain ja vastavuoroisesti saanut edistettyä itselleen tärkeää asiaa. Näin on ollut ja näin toivon mukaan on myös tulevaisuudessa. Se on demokratian kannalta tärkeää.

 

Kompromissi sopii moneen tilanteeseen kuten myös toisen mielipiteen kunnioitus, mutta on asioita, joita ei pidä hyväksyä. Rasismi kuuluu tähän joukkoon. 


Vapaa, länsimainen demokratia on perustunut arvomaailmaan, jossa ihmisarvo on jakamaton. Tällä hetkellä me näemme Suomessa, Euroopassa ja maailmassa paljon esimerkkejä siitä, millaiseen yhteiskuntaan ajaudumme jos luovumme näiden arvojen puolustamisesta. 

 

Asuin 90-luvun alussa Joensuussa ja aloitin työurani samoihin aikoihin. Kouluissa näki paljon vihreätakkisia nuoria. Meistä moni, myös itse, ajattelin sen olevan muoti-ilmiö mutta pilottitakin alta paljastuikin paljon enemmän. Takki symboloi kuulumista jengiin, ryhmään, jonka tavoitteet olivat rasistisia ja esikuvat löytyivät Natsi-Saksasta.  Joensuuhun oli syntynyt huomaamatta rasistinen skinhead-liike, joka häiriköi kaupungissa aiheuttaen kaupungille moniksi vuosiksi pysyvän mainehaitan. Tämä kaikki oli mahdollista koska suurin osa meistä, tavallisista kaupunkilaisista, ei nähnyt eikä ymmärtänyt ajoissa, mistä oli kysymys? 

 

Nyt kun seuraan valtakunnan politiikkaa ja mediassa käytävää keskustelua, olen harmissani siitä, että vasta nyt mediassa suhtaudutaan rasismiin sen vaatimalla vakavuudella. Rasismista pitää puhua ja kirjoittaa ja sitä ei pidä ”valkopestä” hyväksyttäväksi missään tilanteessa. Siihen on oltava nollatoleranssi jokaisella vastuullisessa asemassa olevalla ihmisellä. 


Kirjoitus Kaupunkiuutisten Paikallista porinaa -kolumniin 19.7.2023Päätöksenteon ihanuus ja kurjuusHämeenlinnan valtuustossa nousi kevään loppuessa esiin turhautuneisuuden tunne monen päättäjät suusta. ”Eikö meillä päättäjiksi valituilla ole enää mitään päätettävää?” ”Missä ovat kaikki ne tärkeät kaupungin tulevaisuuden suuntaan vaikuttavat toimenpiteet? Eikö kaupunkia enää viedä vikasuuntaan, jota voisimme vastustaa?”


Mediakin kiinnostui tästä. Miksi valtuusto istuu kokouksensa kuunnellen selvityksiä, raportteja ja muita tiedonantoja? Ontuuko virkamiesvalmistelu jostain syystä vai eikö kaupunkia haluta tai uskalleta kehittää?


Päätettävien pykälien vähyyteen on varmasti monia syitä mutta on hyvä ymmärtää, miten päätöksenteko toimii. Virkamiesvalmistelu lähtee aina valtuustossa tehtyjen päätösten pohjalta. Se mihin suuntaan kaupunkia viedään ja valmistelua aletaan tehdä, on lähtöisin päättäjien päätöksestä. Jos halutaan, että asiat etenee, täytyy päätöksentekijöiden olla sitoutuneita pitkän aikavälin suunnitelmaan. Yhdessä valtuustokaudessa asioita ei viedä loppuun vaan se mitä tämä valtuusto päättää, näkyy pienempinä ja isompina päätöksinä myös tulevaisuuden valtuustojen työssä.


Siksi olisikin tärkeää, että kokonaiskuva kaupungin tulevaisuudesta olisi kirkas ja hyväksytty laajalla pohjalla. Millainen kaupunki Hämeenlinnan halutaan olevan ja mitä se meiltä kaikilta edellyttää? Millaisia väliportaan tilanteita tuo tavoite meille tuo?

Kun tämä yhteinen ymmärrys on olemassa, se takaa ettei sen eteen tehty työ, virkamiesvalmistelu ja päätöksenteko, valu hukkaan. Työaika on rahaa ja resursseja. Resurssiviisaana kaupunkina ennakointi ja hyvä suunnittelu on tärkeää. Se takaa myös sen, että päätöksenteko ja kaupungin kehittämishankkeiden eteneminen on johdonmukaista. Monet asiat kun ovat riippuvaisia toisesta päätöksestä. Tästä esimerkkinä vaikka keskustan kevyen liikenteen liikennejärjestelyt. On vaikeaa saada katuja kevyen liikenteen käyttöön, jos autojen pysäköintiratkaisua keskustan alueella ei ole ratkaistu.


Meidän päätöksentekijöiden tulisi sitoutua viemään asioita eteenpäin. Niissäkin tilanteissa, joissa päätös voi olla joidenkin mielestä surkea. On nimittäin monia päätöksiä, jotka eivät miellytä kaikkia. Näitäkin tilanteita pitää kestää. Päättäjän ei myöskään pidä edistää jonkun yksittäisen tahon agendaa vaan ajaa aina kaupungin asiaa. Joskus se voi olla niin, että yksittäisen tahon asian edistäminen hyödyttää myös kaupunkia eikä sellaisen päätöksen tekemiseen ole silloin mitään estettä. Kaupungin asioiden päättämisessä ei myöskään pitäisi politikoida vaan katsoa asioita monelta kantilta ja pyrkiä yhteiseen, kokonaiskuvan kannalta parhaaseen ratkaisuun.


Tuleva syksy tuo päätöksentekoon päätettäviä asioita. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä ja siinä työssä virkamiehet ovat ahkeroineet jo jonkun tovin.  Vahva olettamukseni on, ettei päätösten tekeminen tule olemaan helppoa ja siksi nyt tarvitaan vahvaa yhteistyötä eri poliittisten ryhmien välille. Surkeisiin päätöksiin ei ole varaa muttei myöskään päättämättömyyteen.

Kirjoitus julkaistiin Kaupunkiuutisissa 6.9.20

sunnuntai 4. kesäkuuta 2023

Hyvät sanat ja yhteistyö kannattelevat meitä vaikeina aikoina (Kevätjuhlapuhe 2023)


Taiteen ja muotoilun kylässä, koulumme saa vuosittain mahdollisuuden tutustua naivistisen taiteen maailmaan. Tänä vuonna naivisteilla on 35-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden näyttelyn teema ja nimi on, ”Elämä edessä”. Sain olla mukana viikko sitten Naivistien juhlavuoden tilaisuudessa, jossa näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja kertoi näyttelyn teeman, ”Elämä edessä”, syntyneen toivon ajatuksesta.

 

Viimeiset vuodet ovat haastaneet meitä kaikkia monella tavalla. Pandemia, maailmanpoliittinen rauhattomuus, sota Ukrainassa ja sosiaalisen median epäasiallinen keskustelukulttuuri näkyvät lisääntyneinä mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen haasteina, niin lapsilla kuin aikuisilla. Haasteellisina aikoina me tarvitsemme elämyksiä ja kohtaamisia, jotka vievät ajatuksemme kepeämpiin teemoihin ja vahvistavat meissä positiivisia tunteita. Taiteella on tässä tärkeä tehtävä. Taide antaa ajattelemisen aiheita ja se on kanava tunteiden käsittelyyn.

 

Koululla on oma tärkeä rooli lapsen ja nuoren kasvun tukijana. Perusasioiden oppimisen lisäksi koululla on sivistystehtävä, jonka tavoite on, että peruskoululainen oppii ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja siellä olevia ilmiöitä. Opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi vahvistaa itsensä johtamisen taitoja ja vastuuta omasta toiminnasta sekä toisesta ihmisestä ja luonnosta. Ihan tavallisia, ihmisyyteen liittyviä tärkeitä asioita.

Iittalan yhtenäiskoulussa olemme vuosittain pyrkineet löytämään yhteisen lukuvuositavoitteen, jolla vastaisimme tähän sivistystehtäväämme. Meillä on jo useamman vuoden ajan ollut yhtenä painopisteenä mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja koulurauha. Tänä lukuvuonna halusimme lisätä tähän vielä paremman keskustelukulttuurin vahvistumisen, jossa huomio kiinnittyy tapaamme kommunikoida toinen toistemme kanssa. Hämeenlinnan kaupunki on myös mukana Ylen ja Erätauko-säätiön yhteisessä Hyvin sanottu-verkostossa ja Iittalan yhtenäiskoulussa haluamme osaltamme edistää tämän kaupungin strategisen tavoitteen, myönteisemmän keskustelukulttuurin vahvistumisen, toteutumista.

Lukuvuoden teemaan liittyen Iittalan yhtenäiskoulun yläkoulun oppilaat ovat olleet tänä keväänä mukana Hämeenlinnan seudun 4H:n winwin-hankkeessa, jossa halutaan vahvistaa rakentavan keskustelun taitoja, demokratiakasvatusta sekä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi koulumme 9A luokka pääsi mukaan Ylen uutisluokkatoimintaan ja toteutti huikean hienon oman juttunsa valtakunnalliseen kanavaan nuorten yksinäisyydestä.

 

Ensi syksynä ohjelmaan osallistuneet nuoret on kutsuttu myös Hämeenlinnassa järjestettävään Hyvin sanottu-tapahtumaan, jossa kaksi tämän vuoden yseistämme osallistuu erätaukokeskusteluun aiheesta, ”Kuinka saada kavereita uusissa ympyröissä eli nuorten sosiaaliset suhteet, ystävyyden merkitys ja yksinäisyys.”

 

Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet ovat valitettavasti tätä päivää. Ne näkyvät koulukiusaamisena, poissaoloina, kasvaneena koulupudokkuutena ja lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen käytön kasvuna. Olen kuitenkin varma, että kiinnittämällä huomiota näihin asioihin ja erilaisilla mielen hyvinvointia ja koulurauhaa vahvistavilla toimenpiteillä pystymme vaikuttamaan asiaan, ainakin vähän.

 

Meidän jokaisen aikuisen on hyvä miettiä myös omalta osaltamme, miten voimme tukea myönteisemmän, toista ihmistä tukevamman ja arvostavamman ilmapiirin rakentumista yhteiskunnassa? Lapsiin ja nuoriin kohdistuu myös paljon vaatimuksia ja niidenkin suhteen on hyvä pysähtyä pohtimaan ovatko ne aina kohtuullisia?

 

Suomi on sivistysyhteiskunta ja suomalainen koulujärjestelmä on maailman huippua kaikista nykypäivän haasteista huolimatta. Tänä lukuvuonna olemme saaneet juhlia koulumme ja sen edeltäjän, Sauvolan kansakoulun, 150-vuotissynttäreitä.  Osaamista ja sivistystä on pidetty aina tällä seudulla tärkeänä ja on ymmärretty myös sen merkitys kansakunnan menestystekijänä.

Rakkaat ysit

 

Teillä elämä on todellakin edessä. Olette nyt saavuttaneet yhden virstanpylvään, peruskoulun oppimäärän. Näiden yhdeksän vuoden aikana olette kasvaneet pienestä koululaisesta upeiksi nuoriksi, joilla on suunnitelmia, tavoitteita ja monenlaisia odottamisen aiheita. Teillä ei tarvitse olla kiire mihinkään vaan maailmaa ja mahdollisuuksia voi ja kannattaa katsoa ihan rauhassa.  

 

”Elämän ei tarvitse olla valmis ja vakava, se voi katsoa kirkasotsaisena tulevaisuuteen ja odottaa kaikkea kaunista tapahtuvaksi.” Näin totesi myös naivistisen näyttelyn kuraattori ”Elämä edessä” -näyttelyn esittelytekstissä. Olen samaa mieltä ja tiedän omasta kokemuksestanikin, että myönteinen tulevaisuuskuva kantaa vaikeina hetkinä. Elämään ei kannata suhtautua liian ryppyotsaisesti. Eikä moneen muuhunkaan asiaan.

 

Juhlalounaalla lainasin Maija Poppasen sanoja ja toistan sen vielä tässä puheeni lopussa koska mielestäni niissä piilee viisautta: ”Jokaisessa työssä on jotakin hauskaa. Kun löydät tehtävästä sen hauskuuden, siitä tulee leikkiä.”

 

Kiitos yhteisistä vuosista yseille ja onnittelut peruskoulun päätökseen saamisesta. Kaikkea hyvää elämäänne ja jatko-opintoihinne.  Kiitos kaikille tästä lukuvuodesta ja erityiskiitos upean kevätjuhlamme tekijöille.

Yhteistyössä on voimaa!

 

Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille!

 

Rehtori, Anne Laatikaisen kevätjuhlapuhe Iittalan yhtenäiskoulussa 3.6. 2023 

 

torstai 1. kesäkuuta 2023

Lapsiystävällisyys on meidän kaikkien asia

 ” Pelkkä Unicefin tunnustus ei itsessään takaa mitään, vaikka se on hieno asia onkin. Se tuo toki velvollisuuksia ja vastuuta vaatien myös niitä aiemman tekemisen ja onnistumisen muodossa, mutta konkreettinen ajattelu ja tekeminen on ratkaisevaa. Emme voi tuudittautua tunnustukseen, vaan tavoitteena tulisi olla pyrkimys lapsiystävällisyyden kärkitekijäksi, oli meillä sitä tunnustusta tai ei.”

Näin toteaa hämeenlinnalainen nuorisovaltuutettu Lapsiystävällinen kunta –statuksesta, jonka Hämeenlinna sai kymmenen vuotta sitten ensimmäisenä kuntana Suomessa.  Olen nuorisovaltuutetun kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kunnan on tehtävä lapsiystävällistä työtä riippumatta siitä, onko tunnustusta tai ei? Panostus lapsiin ja nuoriin on panostusta tulevaisuuteen ja se maksaa itsensä takaisin. Me tarvitsemme tulevaisuuden tekijöitä ja siksi lapsia ja nuoria tulee tukea heidän kasvussaan, jotta kaikki löytäisivät elämässään merkityksen, oman paikkansa ja kokisivat onnistumisia.

Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmassa lapsiystävällisyyden toteutumista mitataan seuraamalla muutoksia viiden osa-alueen; onnellisuuden, ihmissuhteiden, terveyden, osallisuuden ja turvallisuuden, muutosten kautta. Tavoitteena on olla vuoteen 2030 mennessä paras lasten ja nuorten hyvinvointia huomioiva kunta Suomessa. Siinäpä onkin tavoitetta kerrakseen!

Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut vuonna 2021 jatkamaan kehittämistyötä ja kirjannut toimintasuunnitelmaan kaudelle 2021-25 kuusi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on, että kunta huolehtii, että kaikki kaupungin viranhaltijat, työntekijät ja päättäjät ovat tietoisia lasten oikeuksista. Toinen tavoite on, että kunta ehkäisee syrjintään vaikuttamalla kuntalaisten asenteisiin. Kolmantena tavoitteena on, että lapsivaikutusten arviointi on systemaattisesti käytössä päätöksenteon yhteydessä. Neljäntenä tavoitteena on, että kunnan palveluissa edistetään lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä ennalta ehkäistään mielenterveyden ongelmia. Viides tavoite on, että kunta varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuus.Kuudes tavoite on, että kunta ehkäisee ja puuttuu koulukiusaamiseen. 

Hämeenlinna on onnistunut monissa Lapsiystävällinen kunta –tavoitteissaan mutta tehtävää riittää. Erityisesti lasten ja nuorten osallisuus on näkynyt hienosti mm. nuorisovaltuuston työssä, V-päivissä ja koulujen oppilaskuntien toiminnassa. Myös lastenkulttuuri näkyy upeasti ja on hienoa, että siihen satsataan.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee kiinnittää kuitenkin vieläkin enemmän huomiota ja lisätä tukitoimia.  Pandemia, maailmanpoliittiset kriisit ja sosiaalisen median epäasiallinen keskustelukulttuuri sekä vahva vastakkainasettelun maailma haastavat mielen hyvinvointia. Onkin ollut ilahduttavaa huomata, että useissa Hämeenlinnan kouluissa on satsattu Hyvän mielen taitojen sekä tunnetaitojen vahvistamiseen. Kaupunki on myös lähtenyt mukaan YLEn ja Erätaukosäätiön Hyvin sanottu -verkostoon, jonka tavoitteena on parantaa keskustelukulttuuria. Syyskuussa Hämeenlinna toimii toista kertaa Hyvin sanottu –festivaalien isäntäkaupunkina ja Verkatehtaalla oleva tapahtuma on avoin kaikille kaupunkilaisille.
perjantai 12. toukokuuta 2023

Kaupunginhallituksen 1.vpj:n tervehdyspuhe Hämeenlinnan lyseon 150 v. juhlakulkueen yhteydessä


 

Arvoisat lyseolaiset

Tunnen olevani etuoikeutettu ja onnekas, saadessani kaupungin edustajana onnitella teitä juhlapäivänänne.

Kun katselin kulkueenne saapumista, rinnassani läikähti ilon läikähdys. Ajattelin. Siinä kulkee yhdessä joukko eri vuosikymmenten nuoria, joita yhdistää kuuluminen tärkeään yhteisöön. He arvostavat sitä sivistyspääomaa ja yhteyttä, mitä saavat ja ovat omana aikanaan saaneet, niin toisiltaan kuin opinahjoltaan.

Lyseolaisuus on teille, hyvä juhlayleisö, yhdistävä ja kannatteleva voima. Se on yhteisön voima, jolla te olette menestyneet ja tulette menestymään omassa tehtävässänne.   

Hämeenlinnalle, lyseo on merkinnyt aina paljon. Sillä on ollut  tärkeä rooli hämeenlinnalaisen kulttuuri-identiteetin luojana.  150 vuotta sitten se mahdollisti, ensimmäisenä pääkaupunkiseudun ulkopuolisena opinahjona, suomenkielisen sivistyksen Hämeessä ja sillä on oma roolinsa myös paikallisen aviisin, Hämeen Sanomien synnyssä. 

Hämeenlinnan lyseo on ”säteillyt” henkistä ja myös fyysistä voimaa koko kaupunkiin. Kertoohan siitä perinteikkään opinahjon entisten ja nykyisten oppilaiden aktiivisyys niin urheilun, kulttuurin kuin myös politiikan parissa.

Vuosikymmenten saatossa opiskelu Hämeenlinnan lyseossa on luonut hyvän pohjan monelle hämeenlinnalaiselle nuorelle jatko-opintoihin ja sitä kautta menestyksekkään uran luomiseen monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla.

Perinteiden arvostus on tärkeää mutta vielä tärkeämpää on rohkeus katsoa tulevaan ja tehdä sinne suuntaavia kehittämistoimia.

Lyseo on katsonut aina eteenpäin ja ennakoiden kehittänyt toimintaansa. Lyseon erikoislinjat, yrittäjyys ja urheilu, vetävät opiskelijoita ja tuovat kouluun elinvoimaa ja antavat myös oppilaille valmiuksia menestyä näillä yhteiskunnan alueilla.

Lyseon lukion merkitys sivistyksen airueena on ollut tärkeä ja tulee olemaan tästä eteenpäin vieläkin tärkeämpi. Sivistys kun on kansakunnan menestyksen ja yhteiskuntarauhan tae.

 ”Labor improbus omnia vincit!” Lyseon motto, kertoo sen mitä me kaikki tarvitsemme täällä Hämeenlinnassa, Suomessa ja koko maailmassa. Sinnikästä asennetta työn tekemiseen, jolla saavutetaan sellainen osaamisen taso, jolla maailmassa pärjätään.

Lyseon, nykyiset ja entiset, opiskelijat.

Haluan onnitella teitä juhlapäivänänne ja toivottaa teille antoisia hetkiä toinen toistenne seurassa. Nauttikaa täysin siemauksin kaikesta tästä ilon aiheesta, mikä osaksenne tänään suodaan!

Onnea!

sunnuntai 30. huhtikuuta 2023

Vappupuhe 2023 Hyvät kuulijat 

Tervetuloa Hämeenlinnan työväen yhteiseen vappuun! Kädessäni olevassani lipussa lukee PACE. Se on italiaa ja tarkoittaa rauhaa. Nyt jos koskaan rauhan puolesta marssiminen, puhuminen ja neuvotteleminen on erityisen tärkeää ja siksi halusimme myös täällä Hämeenlinnassa ottaa vappumarssilla kantaa nimenomaan rauhan puolesta.  

Paleface laulaa Laulussa sisällissodasta ”Emme tarvitse riidankylväjää vaan tarvitsemme rauhanlietsojia”.  

Rauha on asia, jonka eteen on tehtävä työtä, aina. Tarvitsemme rauhanlietsojia joka päivä kaikkialla missä toimimme. 

Millainen on rauhanlietsoja? Hän on henkilö, joka ennakoi tilanteita ja pyrkii kaikissa tilanteissa ratkaisemaan asioita ristiriidattomasti. Rauhanlietsoja ei pyri saamaan läpi omaa näkemystään, vaan hän on onnistunut silloin kun lopputuloksena vaikeissakin tilanteissa on kompromissi, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja johon kaikki voivat sitoutua. 

”Millainen laulu nyt lauletaan? Miltä Suomi näyttää kun kauempaa katsotaan?  Mitä näkyy kun silmät aukaistaan?” 

Elämme täällä Suomessa, kuten koko maailmassa, tilanteessa, jossa kansa on  jakautumassa eri leireihin. Vallalla on ajatus meistä ja heistä. Ja siitä, että jos jotain autetaan, se on minulta itseltäni pois.  

Näinhän ei tietenkään ole. Apua tarvitsevalle pitää ojentaa käsi, sillä koskaan ei voi tietää milloin itse on avun tarpeessa.   

Vastakkainasettelun maailma on tuhon maailma. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä ja solidaarisuutta. Meille sosialidemokraateille solidaarisuus  on aina ollut tärkeä arvo. Vaalisloganimme, rohkeutta olla sinun puolellasi kertoo juuri tästä, solidaarisuudesta, teoista toisen puolesta. 

Olet varmasti kuullut sanottavan, historia toistaa itseään. On pelottavaa huomata historian ilmiöiden todella toistuvan. Meidän on todella opittava menneisyydestä. Historiassa tehtyjä virheitä ei pidä toistaa vaan on silmät on todellakin aukaistava ja on uskallettava rohkeasti puolustaa niitä asioita, jotka kokee tärkeäksi. 

Sivistys kuuluu hyvinvointiyhteiskuntaan ja sivistyneessä yhteiskunnassa pidetään kaikki mukana. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta antaa parhaimmat edellytykset ihmisten arjen turvallisuudelle ja ihmisten hyvän arjen toteutumiselle. Hyvinvointiyhteiskunta ei ole itsestäänselvyys vaan sen puolesta pitää taistella ja samalla se on Suomen puolesta taistelemista. 

Yhteiskuntarauha syntyy sopimisen kulttuurista ja luottamuksesta. Näin vappuna, työn juhlapäivänä, on hyvä muistaa, että suomalaisen yhteiskunnan yksi vakauden tae on syntynyt työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä. Sitä ei pidä missään nimessä murtaa.  

Pidetään ihmisyyden arvo aina korkealla, sillä vain sillä, että arvostaa elämää ja rauhaa on merkitystä. 

Iloista vappua ja kevättä teille kaikille! 

torstai 6. huhtikuuta 2023

Elinvoima syntyy ihmisistä

 


Veli-Antti Silpola kirjoitti omassa ” porinassaan” pitäjäkokousten ja paikallisten eri yhdistysten yhteistyön merkityksestä pitäjien asioiden edistämiseksi. Olen Veli-Antin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tällaiset kokoukset ovat tärkeitä paikallisten asioiden ja myös pitäjien uusien kehittämisideoiden eteenpäin viemiseksi. 

Hämeenlinnaan kuuluu viisi pitäjää, jotka ovat omaleimaisia ja siten eri tavalla tulevaisuuteen katsovia. Pitäjiä niputetaan herkästi yhteen mutta minusta jokaista pitäjää tulisi katsoa omana erityisenä alueenaan kun mietitään,  millä tavalla alueella tulee huomioida tulevaisuudessa tarvittavat palvelut ja asumisen erilaiset vaihtoehdot.

Etätyön tekemisen yleistyminen houkuttelee yhä useampaa ihmisistä muuttamaan maalle. Tälle muuttoliikkeen suunnalle tulisi olla tarjolla houkuttelevia tontteja. Pitäjissä kaupungin tarjoamia tontteja on vähän ja siksi olisikin hyvä innostaa yksityisiä myymään omia maitaan tonteiksi. Pitäjien elinvoima on pitkälti siellä asuvissa ihmisissä. Asukasmäärän lisäämisen eteen olisi tärkeää keksiä monia eri keinoja, varsinkin jos halutaan säilyttää pitäjien palvelut ennallaan. 

Palveluverkon tarkastelu on taas jälleen kerran ajankohtainen. Edellisellä kerralla käytiin keskustelua Lammin lukion tulevaisuudesta. Lammille lukio on erittäin tärkeä ja onkin ollut hienoa huomata, että lukion säilyttämisen eteen on lähdetty innovoimaan uutta. Lammin lukion luonto- ja tiedelinja aloittaa syksyllä 2023 toimintansa. Uskon linjan saavan kiinnostuneita hakijoita myös muualta Suomesta, varsinkin jos Evon tiedekansallispuisto toteutuu. 

Hämeenlinnassa, kuten koko maassa, syntyvyys on laskenut koko 2010- luvun. Viiden vuoden päästä alakouluikäisiä lapsia on 700 oppilasta vähemmän. Tämä tarkoittaa perusopetuksen valtionosuuksien vähennystä suhteessa oppilasmäärään ja karkeasti  noin 35 opettajan vakanssia vähemmän. Heijastus yläkouluun tulee tästä kolme vuotta myöhemmin ja toisella asteella oppilasmäärän lasku konkretisoituu 2030 -luvulla.

Hämeenlinna on toteuttanut perusopetusta minimituntimäärällä ja oppilasmäärän laskun myötä onkin tärkeää, ettei opetukseen käytettävää resurssia leikata samassa suhteessa. Pystyttäisiinkö tässä tilanteessa palauttamaan peruskouluun  erityislinjoja, kieli- ja taito- taidepainotuksia? Monille perheille näillä on merkitystä kun he miettivät missä haluavat asua. Myös kasvavaan  erityisen tuen oppilaiden määrään olisi hyvä pystyä reagoimaan. Resursseja tarvitaan tähän lisää ja muutenkin oppilaiden yksilöllisen koulupolun tukemiseen.

Vastuullisina päättäjinä tämä tieto, joka meillä on nähtävissä,  tulee huomioida palveluverkkopäätöksiä tehtäessä. Palvelut tulee järjestää siellä missä on palvelujen käyttäjiä. Tuleviin muutoksiin suhtautuminen helpottuu, jos muutoksen suunta pystytään valmistelemaan niin, että jostain luopuessa saa tilalle jotain parempaa. Paikalleen ja odottamaan ei sovi jäädä, vaan on pystyttävä ajattelemaan uudella tavalla ja mukaan suunnitteluun on saatava he, joita muutos koskee. 

On tärkeää, että pitäjien asiat muistetaan kaupungin päätöksenteossa mutta tärkeää on, että me valitut päättäjät katsomme kaupunkia aina kokonaisuutena ja teemme päätökset kokonaisuus huomioiden. 

Paikallista porinaa -juttu 5.4.2023

tiistai 7. maaliskuuta 2023

Tuhoaako teknologia oppimisen?

 Suomalaisessa peruskoulussa opetus on ammattitaitoisten pedagogien käsissä ja oppiminen hyvää vaikka uutisotsikoiden perusteilla voisi muuta päätellä.  On totta, että PISA-tuloksissa Suomi on menettänyt ykköspaikkojaan mutta edelleen olemme osaamisessa korkealla näissä tilastoissa.  Kouluissa opitaan nykyisin paljon sellaisia asioita, mitä kolmekymmentä vuotta sitten ei edes osattu kuvitellakaan. Ei ainakaan lasten, nuorten ja tavallisten ihmisten osaamisessa.

Maailma muuttuu ja niin muuttuu myös osaamistarpeet. Koulun tehtävä on huomioida tämä omassa toiminnassaan. Nykykoulussa huomio on tietojen oppimisen lisäksi taitojen oppimisessa ja opitun soveltamisessa. Ulkoa oppimisen vaadetta ei enää ole samassa määrin kuin aikaisemmin kun melkein jokaisen taskussa kulkee väline, jolla tiedon voi tarkastaa tai löytää välittömästi sitä tarvitessaan. Ulkoa kannattaa joitain asioita edelleen kuitenkin oppia. Eihän laitteelta voi etsiä tietoa jos ei ymmärrä mitä tietoa etsii ja mihin yhteyksiin asia liittyy.

Hämeenlinna on kulkenut edelläkävijänä oppimisen digitalisoinnissa. Laitteita ja koulutuksia on järjestetty viimeisen 15 vuoden aikana systemaattisesti. Siksi onnistuimmekin Pandemia-aikana etäopetusjärjestelyiden käynnistämisessä ja toteutuksessa todella hyvin. Suurimmalla osalla oppilaista oli jo oma laite ja kaikille muillekin löytyi koululta nopeasti lainattava laite kotiin. Oppilailla ja opettajilla oli myös valmius työskentelyyn etäyhteyksin.

Digitaaliset välineet eivät kuitenkaan saa olla itseisarvo vaan ne on ymmärrettävä yhtenä osana oppimista. On sääli, ettei kaikkeen mahdolliseen ole varaa ja että sähköinen oppimateriaali on vienyt tilaa oppikirjoilta. Itse näkisin hyvänä mallina sen, että kouluissa olisi ainakin lainattavia kirjoja käsikirjatyyppisesti käytettäväksi. Kaikki oppilaat ja opiskelijat eivät kaipaa kirjaa mutta joillekin ne tulisivat tarpeeseen sellaisissa aineissa, missä tekstiä on paljon. Itsekin luen pitempiä tekstejä mieluummin kirjasta kuin laitteelta vaikka laitetta ahkerasti käytänkin, niin uutisten lukemiseen kuin myös some-keskustelun seuraamiseen.

Kehitys on nopeaa ja koko ajan tulee uusia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä kovasti keskusteluttaa tekoäly ja sen mahdollisuudet. Keskustelin tällä viikolla opiskelijan kanssa, joka kertoi hyödyntävänsä tekoälyä esseensä kirjoittamiseen. Hän piti tilannetta ihan normaalina oman työnsä helpottajana. Tekoäly tuottaa tekstin ja hän suodattaa tekstin plagioinnin tunnistusohjelmalla. Kun olin huolissani hän oppimisestaan, hän totesi toimineensa fiksusti säästäessään energiaa ja aikaa sellaisen oppimiseen, mikä häntä oikeasti kiinnostaa.

Liitutauluaikaan ei ole paluuta. Teknologia ei tuhoa oppimista mutta se toki muuttaa sitä mitä tarvitsee oppia. Teknologisten taitojen lisäksi tarvitaan yhä enemmän mielen hyvinvoinnin taitoja ja ymmärrystä luotettavasta tiedosta. Tietoa kun on tarjolla kaikkialla.

Teknologiaa on opittava hyödyntämään ja sen kanssa on opittava myös käyttäytymään. Tarvitseeko sitä kännykkää ihan joka tilanteessa tuijottaa? Me aikuiset näytämme esimerkkiä mitä on olla digi-ihminen? Siinä sitä on oppimisen ja itsearvioinnin haastetta mutta tehtävä ei ole mahdoton.

Kirjoitus on julkaistu Kaupunkiuutisissa helmikuussa 2023Hämeenlinna, arvostavan ja toista kunnioittavan keskustelukulttuurin kehdoksi?

  Hämeenlinna toimii syyskuussa Hyvin sanottu -festivaalien päänäyttämönä. Hämeenlinnalle tämä on mahtava mahdollisuus profiloitua kaupungik...