sunnuntai 16. toukokuuta 2021

Kuntavaalikärkeni 2021-2025
Hämeenlinnani on aktiivinen ja välittävä


Kuntavaalikaudella 2021-2025

Aktiivinen kaupunki:

Lapsiystävällisen kaupungin tulee panostaa lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin, koulutukseen  ja vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksiin

 Sivistys  ja hyvinvointi on menestyksen ja kehityksen kärjessä pysymisen edellytys

Koulut ja päiväkodit tulee saada asianmukaiseen kuntoon joko peruskorjauksen tai uudisrakentamisen kautta.

Panostetaan koronan jälkihoitotyön.

 Aktiivisessa kaupungissa talous on tasapainossa ja se kiinnostaa myös investoimaan kuntaan

Taloudellisesti vakaa kaupunki on myös vetovoimainen ja vetovoimainen kiinnostaa yrityksiä investoimaan yrityksiä kuntaan.

 Rakenteellisten uudistusten on tuotava taloudellisten säästöjen mukana myös laadukkaampia palveluja.

Aktiivisessa kaupungissa päätöksenteon valmistelu on ennakoivaa, kaupunkilaisia osallistavaa ja tulevaisuuden tarpeet sekä ympäristöä huomioonottavaa.

Vastuullinen päätöksenteko edellyttää yhteistyötä, niin eri puolueiden kuin myös päättäjien ja asukkaiden sekä päättäjien ja virkamiesten kesken.

Aktiivinen rooli omassa tehtävässä on kaikkia koskeva edellytys. Hämeenlinnassa se tarkoittaa sitä, että niin valtakunnallisissa kuin myös paikallisissa yhteistyöfoorumeissa on oltava hereillä ja tuotava Hämeenlinnan ja hämeenlinnalaisten ääni ja toiveet kuuluville.

Tärkeät foorumit, missä Hämeenlinnan pitää jatkossakin olla mukana, liittyvät niin ratalinjauksiin, More -alueen yritystoiminnan edellytysten houkuttelevuuteen, matkailuun ja tietysti Assi-sairaalahankkeen edistämiseen.

Keskustan vetovoimaa on saatava kasvuun mm.suunnitteilla olevien rakennushankkeiden etenemisellä

Hämeenlinnan myönteisen imagon ja vetovoimaisuuden ylläpitäminen sekä lisääminen on meidän kaikkien tehtävä.

Me tarvitsemme Hämeenlinnaan asukkaita. Muuttovoitto on meidän etumme.


 Välittävä kaupunki:

Välittävä kaupunki ymmärtää ja huomioi päätöstensä vaikutukset

Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä päätöstensä vaikutukset ja siksi kyky empatiaan, toisen asemaan asettumiseen, on päättäjälle tärkeä. Näin päätöksiin tulee mukaan inhimillisyyttä.

Välittävässä kunnassa huolehditaan ikäihmisten hoivan laadusta ja saatavuudesta.

Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan niiden ympäristövaikutukset.

Kaupunki tukee koronan jälkeisessä maailmassa oman kaupunkinsa kulttuuritoimintaa sekä liikuntaseuroja. Me kaupunkilaiset ostamme kausikortteja ja osallistumme aktiivisesti oman kaupunkimme urheilu- ja kulttuuritapahtumiin

Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumaan huolehtimalla ulkoliikuntapaikkojen kunnosta ja kiinnostavuudesta.

 Pyöräilyn edistämiseksi on saatava pyörätiet asianmukaiseen kuntoon ja joukkoliikenteen linjat toimiviksi.
Miksi olen kuntapolitiikassa ja mitä pidän tärkeänä?


 

Politiikassa ja ihmisten johtamisessa pätevät samat ajatukset. Pitää olla sinut itsensä kanssa. Toimia eri rooleissa aidosti ja avoimesti omana itsenään ja tehdä tekoja, joiden päämäärä on hyvä. Kokonaisuus on aina otettava huomioon ja se ettei tehdä päätöksiä, joilla vahingoitetaan heikompaa. Minä yritän toimia eri rooleissani siten, että niin yksilön kuin kokonaisuuden kannalta tulee tehtyä järkeviä hyviä tekoja. Tässä työssä ei pärjää yksin vaan tarvitaan kumppaneita ja yhteistyötä. 

Demokratia on minulle tärkeä asia. Demokratiassa kansa saa äänensä kuuluville oman ehdokkaansa kautta. Olen mukana kuntapolitiikassa tästä syystä. Minulla on aikaa, osaamista, yhden kauden mittainen kokemus ja myös sydäntä siihen työhön, mitä yhteisten asioiden hoitaminen vaatii.

Hyvinvointivaltio ja demokratia antavat hyvälle elämälle tuen ja turvan. Hyvinvointivaltiossa turvataan tasa-arvoiset peruspalvelut kaikille kansalaisille. Hämeenlinnassa haluan omassa poliittisessa työssäni huomioida myös heidän äänen, jotka eivät sitä itse pysty tuottamaan. Päätöksen tekeminen ei voi olla vain vahvojen päätöksiä. 

Aktiivisessa kaupungissa päätöksenteon valmistelu on ennakoivaa, kaupunkilaisia osallistavaa ja tulevaisuuden tarpeet sekä ympäristöä huomioonottavaa.  Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä päätöstensä vaikutukset ja siksi kyky empatiaan, toisen asemaan asettumiseen, on päättäjälle tärkeä.

Hämeenlinna on lapsiystävällinen kaupunki ja se tulee näkyä päätöksenteossa lapsiin panostuksilla. Lasten palvelut ja tilat tulee olla turvallisia ja asianmukaisia. Ryhmäkoot niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa on oltava sellaiset, joissa jokainen lapsi tulee huomioiduksi. Lapsiystävällinen kaupunki panostaa myös lasten ja nuorten vapaa-ajanpalveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin.

Vakaa talous on kaupungin menestymisen mittari. Seuraavan valtuustokauden tärkeä tavoite on pitää talous tasapainoisena. Lisäksi seuraavalla valtuustokaudella tehtävänä on panostaa niihin toimiin, joilla koronakriisin jälkiä korjataan.

Haluan, että kaupungin ote kehittämiseen on aktiivinen. Haluan omalla poliittisella toiminnallani edistää Hämeenlinnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta työskentely-ja asuinkaupunkina. Hämeenlinnan tulee olla aktiivinen tulevaisuuteen suuntautuvissa investoinneissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, jotka koskettavat Hämeenlinnaa. 

Edistän päätöksenteossa yrittämisen mahdollisuuksia Hämeenlinnassa ja myös monimuotoisia asumisen mahdollisuuksia. Pääradan on kuljettava jatkossakin Hämeenlinnan kautta. Elinvoimaa lisäävien hankkeiden eteneminen on tärkeää.

Hämeenlinna on vehreä ja turvallinen kaupunki, jossa arjen palvelut ovat helposti saavutettavissa. Omassa poliittisessa työssä haluan vahvistaa näitä ja edistää hankkeita, joissa lisätään kaupunkilaisten mahdollisuuksia nauttia lähiympäristön tarjoamista liikunta-ja ulkoilumahdollisuuksista. 

Hiilineutraalissa Hämeenlinnassa tehdään myös valintoja ihmisten arjessa, asumisen, kierrätyksen ja liikkumisen muodossa. Pyöräilyverkostojen rakentaminen tätä päivää vastaaviksi ja turvallisiksi reiteiksi on tarpeen. Joukkoliikenteen linjojen pitää palvella kaupunkilaisia niin, että joukkoliikenne koetaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi liikkumisen välineenä.

Kaupunki, jossa tapahtuu, on vetovoimainen. Hämeenlinnassa tulee tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja urheilutoimintaa. Varsinkin koronan jälkeen niin kulttuuri kuin urheilutoimittajien tarvitsee tukea niin kaupungilta kuin myös meiltä jokaiselta kaupunkilaiselta. Osallistukaamme tapahtumiin ja ostakaamme kausikortteja, niin HPK:n peleihin, teatteriin, Verkatehtaan konsertteihin, kuin myös pienempien paikallisten toimijoiden tapahtumiin. Elävyys ja aktiivisuus lähtee myös meistä kaupunkilaisista.

 

Sydämeni on vasemmalle kallellaan ja se on sykkivä, lämmin ja punainen♥️

Nro 193 ehdolla valtuustoon

" Hämeenlinnani on aktiivinen ja välittävä". 

Aktiivisessa kaupungissa päätöksenteon valmistelu on ennakoivaa, kaupunkilaisia osallistavaa ja tulevaisuuden tarpeet sekä ympäristöä huomioonottavaa. Vastuullinen päätöksenteko edellyttää yhteistyötä, niin eri puolueiden kuin myös päättäjien ja asukkaiden sekä päättäjien ja virkamiesten kesken. Aktiivinen rooli omassa tehtävässä on kaikkia koskeva edellytys. Hämeenlinnassa se tarkoittaa sitä, että niin valtakunnallisissa kuin myös paikallisissa yhteistyöfoorumeissa on oltava hereillä ja tuotava Hämeenlinnan ja hämeenlinnalaisten ääni ja toiveet kuuluville.

Tärkeät foorumit, missä Hämeenlinnan pitää jatkossakin olla mukana, liittyvät niin ratalinjauksiin, More -alueen yritystoiminnan edellytysten houkuttelevuuteen, matkailuun ja tietysti Assi-sairaalahankkeen edistämiseen. Ylipäänsä Hämeenlinnan myönteisen imagon ja vetovoimaisuuden ylläpitäminen sekä lisääminen on meidän kaikkien tehtävä. Me tarvitsemme Hämeenlinnaan asukkaita. Muuttovoitto on meidän etumme.

Kaupungin talouden tasapainosta huolehtiminen on päättäjälle tärkeä tavoite. Kuntaa ei voi ajaa kriisikunnaksi holtittomalla taloudenpidolla ja siksi virkamiesten on valmisteltava ennakoivasti ja osallistavasti päätöksiä, joilla haetaan rakenteiden uudistamista. Rakenteellisten uudistusten on tuotava taloudellisten säästöjen mukana myös laadukkaampia palveluja. 

Kuntapoliitikolle on tärkeää hahmottaa kokonaisuuksia ja hänellä tulee olla ymmärrystä kaupungin taloudesta. Realismia, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päätökset olisivat ristiriidassa asukkaan hyvän kanssa.

Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä päätöstensä vaikutukset ja siksi kyky empatiaan, toisen asemaan asettumiseen, on päättäjälle tärkeä. Näin päätöksiin tulee mukaan inhimillisyyttä.  Välittäminen tarkoittaa, että kaupungin päätöksenteossa osataan huomioida asukkaat. 

Koronan jäljiltä kaikki yhteiskunnan toiminnan osa-alueet, kouluista ja yrityksistä, kulttuurielämään ja liikuntaseuroihin, kaipaavat tukea ja toimenpiteitä. Lasten ja nuorten koulupudokkuus ja etäopetuksesta aiheutuneiden osaamisvajeiden paikkaamiseen sekä perheiden hyvinvointihaasteiden tukemiseen pitää satsata. Tarvitaan sekä korjaavia että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Lapsiystävällinen kaupunki ymmärtää panostaa lapsiin ja nuoriin ja varmistaa samalla, että tulevaisuudessa myös meistä pidetään huolta. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien asia. 


torstai 13. toukokuuta 2021

Oma etu vai yhteinen hyvä?Koulu on yhteiskunta pienoiskoossa. Siellä näkyy samoja ilmiöitä kuin yhteiskunnassa yleensä. Kun suuri joukko ihmisiä on yhdessä, täytyy sopia yhteisistä pelisäännöistä.  Koulussa pelisäännöt koskevat tapaa, miten olemme toinen toistemme seurassa, miten noudatamme aikatauluja, miten pidämme huolta toimintaympäristöstämme ja miten ylipäänsä huomioimme toinen toisemme. Säännöt on laadittu yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi ja niiden taustalla on aina yhteinen etu. 

Yhteiskunnassa laajemmin yleistä turvallisuutta koskevat säännöt on kirjattu lakiin. Sääntöjen ja lakien noudattamista edellytetään kaikilta ja niiden noudattamatta jättämistä myös valvotaan ja noudattamatta jättämisestä seuraa rangaistuksia. Usein annetaan kuitenkin  mieluummin suosituksia kuin määräyksiä koska valvonnan organisointiin kuluisi kohtuuttomasti resursseja. On myös ajateltu ettei sivistysvaltiossa tarvita niin paljon sääntöjä ja valvontaa  kun voidaan luottaa sivistyneen ihmisen omaan ajatteluun.  Vai voidaanko?  

Kulunut pandemiavuosi on tuonut useita surullisia esimerkkejä siitä, että terveysviranomaisten vahvoista suosituksista huolimatta jotkut ovat katsoneet oikeudekseen toimia mieluummin omaan harkintaan nojautuen ja omaan napaan tuijottaen kuin huomioida tilanteen vakavuuden edellyttämä yhteinen etu. Useimmissa tapauksissa on näkynyt selkeästi myös se, ettei tunnuta edes ymmärtävän, mistä koko pandemiassa on kyse?  

Omapäinen, vastuuton toiminta, on kolahtanut myös omaan nilkkaan mutta valitettavan paljon myös ulkopuolisia on joutunut kärsimään tästä ajattelemattomasta itsekkäästä toiminnasta.  

Pandemiasuositusten pitäisi olla vuodessa jo varsin hyvin sisäistetty. On hämmentävää ettei kokonaiskuvaa pandemian leviämisen estämiseksi hahmoteta. Väsyminen rajoituksiin on  ymmärrettävää, mutta kaikkien etu edellyttää sitä, että nyt toimitaan vastuullisesti ja noudatetaan ohjeita. Näin toimien saadaan tartunnat laskemaan niin, että kesällä elämämme on vapaampaa ja voimme nauttia toinen toisemme kohtaamisesta. Ravintolat ja pienemmät tapahtumat saavat laajemmat mahdollisuudet  toimintaansa ja ylipäänsä yhteiskuntamme toimintaedellytykset pääsevät  palautumaan normaaliksi. 

Koulussa me jatkamme varmasti sääntöjen kyseenalaistamisen lähitaisteluja. Se oikeus nuorisolle sallittakoon mutta meidän aikuisten toiminta tulee olla vastuullista. Sooloilun ja rajoitusten kyseenalaistamisen aika ei ole nyt. Eikä ylipäänsä tässä asiassa. Näytetään me aikuiset mallia siitä, miksi yhteiskunnassa on hyvä noudattaa ohjeita ja miten kannamme itse vastuun omasta käytöksestä. 

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

  ”Synnyin maailmaan, jossa jokaisella oli oma arvo. Jossa pidettiin toisista huolta. Eikä ketään raahattu saunan taa. Siihen maailmaan, j...