maanantai 24. elokuuta 2020

Onneksi pian on vaalit!

 Demokratiassa valta on kansalla. Kansa saa valita vaaleissa edustajansa päättämään puolestaan asioista. Kun tällainen valta on kansalle suotu, sitä kannattaa käyttää harkiten. On tärkeää olla selvillä mitä arvoja ehdokas edustaa ja ajaako hän oikeasti niitä asioita mitkä ovat minulle tärkeitä? Myös ehdokkaaksi asettuessaan on syytä pohtia samoja asioita. Arvot ovat kuitenkin ne, jotka ohjaavat kaikkea tekemistä ja siksi ne on hyvä tiedostaa.


Puolueissa mietitään juuri parasta aikaa hyviä kuntavaaliohjelmia ja etsitään edustavia, osaavia ja sitkeitä ehdokkaita. Osaamista, sitkeyttä ja edustavuutta poliittisessa työssä tarvitaankin. Jokaisen ehdolle asettuvan on hyvä miettiä, mitä on valmis antamaan tälle työlle?


Vaikka poliittiseen työhön menee paljon aikaa, työ myös palkitsee. Hyvä fiilis syntyy silloin kun huomaa saaneensa jotain aikaiseksi. Politiikassa se ei onnistu yksin vaan onnistumisen edellytys on yhteistyö oman ryhmän sisällä sekä myös eri poliittisten ryhmien kesken. Myös päätöksenteon hitaus voi turhauttaa. ”Halki, poikki ja pinoon” -asenteella poliittiset päätökset eivät etene vaan niihin sisältyy aina tietty prosessi, jossa pitää huomioida asiaan liittyvä lainsäädäntö.


Olen ollut nyt kolme vuotta mukana päätöksenteossa. Olen oppinut, että ennakointi ja hyvä valmistautuminen on tärkeää. Erityisen tärkeää on olla hereillä silloin kun asioita valmistellaan. Muutosesitykset ja eriävät mielipiteet päätöksenteon loppumetreillä ovat joskus paikallaan mutta jos niistä tulee enemmän säännönmukainen toimintamalli mitä poikkeus, on syytä miettiä, olenko edes halunnut vaikuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymiseen vai onko periaatteenani vain olla erimieltä?


Meillä Hämeenlinnassa, kuten monissa muissakin Suomen kaupungeissa, talous on tiukilla. Koronan myötä tilanne on entistä haasteellisempi. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä ja kuluvan syksyn aikana joudumme tekemään päätöksiä, jotka tulevat tuntumaan monista kurjilta. Päätöksiä pitää pystyä kuitenkin tekemään. Se on vastuu, joka jokaisen valtuutetun tulee muistaa. On katsottava kokonaisuutta ja päätöksen tulevaisuusvaikutuksia.


Kipeät päätökset herättävät varmasti sosiaalisessa mediassa  keskustelua. Dialogi parhaimmillaan laajentaa näkökulmaa ja lisää myös ymmärrystä vaikka pitäisikin omasta linjasta kiinni. Sosiaalisessa mediassakin pitääkin muistaa toista kunnioittava käytös. Asioista voidaan olla eri mieltä mutta ketään ei saa maalittaa eikä kiusata. 


Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...