sunnuntai 30. huhtikuuta 2023

Vappupuhe 2023 Hyvät kuulijat 

Tervetuloa Hämeenlinnan työväen yhteiseen vappuun! Kädessäni olevassani lipussa lukee PACE. Se on italiaa ja tarkoittaa rauhaa. Nyt jos koskaan rauhan puolesta marssiminen, puhuminen ja neuvotteleminen on erityisen tärkeää ja siksi halusimme myös täällä Hämeenlinnassa ottaa vappumarssilla kantaa nimenomaan rauhan puolesta.  

Paleface laulaa Laulussa sisällissodasta ”Emme tarvitse riidankylväjää vaan tarvitsemme rauhanlietsojia”.  

Rauha on asia, jonka eteen on tehtävä työtä, aina. Tarvitsemme rauhanlietsojia joka päivä kaikkialla missä toimimme. 

Millainen on rauhanlietsoja? Hän on henkilö, joka ennakoi tilanteita ja pyrkii kaikissa tilanteissa ratkaisemaan asioita ristiriidattomasti. Rauhanlietsoja ei pyri saamaan läpi omaa näkemystään, vaan hän on onnistunut silloin kun lopputuloksena vaikeissakin tilanteissa on kompromissi, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja johon kaikki voivat sitoutua. 

”Millainen laulu nyt lauletaan? Miltä Suomi näyttää kun kauempaa katsotaan?  Mitä näkyy kun silmät aukaistaan?” 

Elämme täällä Suomessa, kuten koko maailmassa, tilanteessa, jossa kansa on  jakautumassa eri leireihin. Vallalla on ajatus meistä ja heistä. Ja siitä, että jos jotain autetaan, se on minulta itseltäni pois.  

Näinhän ei tietenkään ole. Apua tarvitsevalle pitää ojentaa käsi, sillä koskaan ei voi tietää milloin itse on avun tarpeessa.   

Vastakkainasettelun maailma on tuhon maailma. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä ja solidaarisuutta. Meille sosialidemokraateille solidaarisuus  on aina ollut tärkeä arvo. Vaalisloganimme, rohkeutta olla sinun puolellasi kertoo juuri tästä, solidaarisuudesta, teoista toisen puolesta. 

Olet varmasti kuullut sanottavan, historia toistaa itseään. On pelottavaa huomata historian ilmiöiden todella toistuvan. Meidän on todella opittava menneisyydestä. Historiassa tehtyjä virheitä ei pidä toistaa vaan on silmät on todellakin aukaistava ja on uskallettava rohkeasti puolustaa niitä asioita, jotka kokee tärkeäksi. 

Sivistys kuuluu hyvinvointiyhteiskuntaan ja sivistyneessä yhteiskunnassa pidetään kaikki mukana. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta antaa parhaimmat edellytykset ihmisten arjen turvallisuudelle ja ihmisten hyvän arjen toteutumiselle. Hyvinvointiyhteiskunta ei ole itsestäänselvyys vaan sen puolesta pitää taistella ja samalla se on Suomen puolesta taistelemista. 

Yhteiskuntarauha syntyy sopimisen kulttuurista ja luottamuksesta. Näin vappuna, työn juhlapäivänä, on hyvä muistaa, että suomalaisen yhteiskunnan yksi vakauden tae on syntynyt työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä. Sitä ei pidä missään nimessä murtaa.  

Pidetään ihmisyyden arvo aina korkealla, sillä vain sillä, että arvostaa elämää ja rauhaa on merkitystä. 

Iloista vappua ja kevättä teille kaikille! 

torstai 6. huhtikuuta 2023

Elinvoima syntyy ihmisistä

 


Veli-Antti Silpola kirjoitti omassa ” porinassaan” pitäjäkokousten ja paikallisten eri yhdistysten yhteistyön merkityksestä pitäjien asioiden edistämiseksi. Olen Veli-Antin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tällaiset kokoukset ovat tärkeitä paikallisten asioiden ja myös pitäjien uusien kehittämisideoiden eteenpäin viemiseksi. 

Hämeenlinnaan kuuluu viisi pitäjää, jotka ovat omaleimaisia ja siten eri tavalla tulevaisuuteen katsovia. Pitäjiä niputetaan herkästi yhteen mutta minusta jokaista pitäjää tulisi katsoa omana erityisenä alueenaan kun mietitään,  millä tavalla alueella tulee huomioida tulevaisuudessa tarvittavat palvelut ja asumisen erilaiset vaihtoehdot.

Etätyön tekemisen yleistyminen houkuttelee yhä useampaa ihmisistä muuttamaan maalle. Tälle muuttoliikkeen suunnalle tulisi olla tarjolla houkuttelevia tontteja. Pitäjissä kaupungin tarjoamia tontteja on vähän ja siksi olisikin hyvä innostaa yksityisiä myymään omia maitaan tonteiksi. Pitäjien elinvoima on pitkälti siellä asuvissa ihmisissä. Asukasmäärän lisäämisen eteen olisi tärkeää keksiä monia eri keinoja, varsinkin jos halutaan säilyttää pitäjien palvelut ennallaan. 

Palveluverkon tarkastelu on taas jälleen kerran ajankohtainen. Edellisellä kerralla käytiin keskustelua Lammin lukion tulevaisuudesta. Lammille lukio on erittäin tärkeä ja onkin ollut hienoa huomata, että lukion säilyttämisen eteen on lähdetty innovoimaan uutta. Lammin lukion luonto- ja tiedelinja aloittaa syksyllä 2023 toimintansa. Uskon linjan saavan kiinnostuneita hakijoita myös muualta Suomesta, varsinkin jos Evon tiedekansallispuisto toteutuu. 

Hämeenlinnassa, kuten koko maassa, syntyvyys on laskenut koko 2010- luvun. Viiden vuoden päästä alakouluikäisiä lapsia on 700 oppilasta vähemmän. Tämä tarkoittaa perusopetuksen valtionosuuksien vähennystä suhteessa oppilasmäärään ja karkeasti  noin 35 opettajan vakanssia vähemmän. Heijastus yläkouluun tulee tästä kolme vuotta myöhemmin ja toisella asteella oppilasmäärän lasku konkretisoituu 2030 -luvulla.

Hämeenlinna on toteuttanut perusopetusta minimituntimäärällä ja oppilasmäärän laskun myötä onkin tärkeää, ettei opetukseen käytettävää resurssia leikata samassa suhteessa. Pystyttäisiinkö tässä tilanteessa palauttamaan peruskouluun  erityislinjoja, kieli- ja taito- taidepainotuksia? Monille perheille näillä on merkitystä kun he miettivät missä haluavat asua. Myös kasvavaan  erityisen tuen oppilaiden määrään olisi hyvä pystyä reagoimaan. Resursseja tarvitaan tähän lisää ja muutenkin oppilaiden yksilöllisen koulupolun tukemiseen.

Vastuullisina päättäjinä tämä tieto, joka meillä on nähtävissä,  tulee huomioida palveluverkkopäätöksiä tehtäessä. Palvelut tulee järjestää siellä missä on palvelujen käyttäjiä. Tuleviin muutoksiin suhtautuminen helpottuu, jos muutoksen suunta pystytään valmistelemaan niin, että jostain luopuessa saa tilalle jotain parempaa. Paikalleen ja odottamaan ei sovi jäädä, vaan on pystyttävä ajattelemaan uudella tavalla ja mukaan suunnitteluun on saatava he, joita muutos koskee. 

On tärkeää, että pitäjien asiat muistetaan kaupungin päätöksenteossa mutta tärkeää on, että me valitut päättäjät katsomme kaupunkia aina kokonaisuutena ja teemme päätökset kokonaisuus huomioiden. 

Paikallista porinaa -juttu 5.4.2023

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

  ”Synnyin maailmaan, jossa jokaisella oli oma arvo. Jossa pidettiin toisista huolta. Eikä ketään raahattu saunan taa. Siihen maailmaan, j...