maanantai 8. kesäkuuta 2020

Ajatuksia Hämeenlinnan taloudesta 2019 tilinpäätöksen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Elämme haasteellisia aikoja talouden suhteen eikä tilanne tästä paremmaksi tule muuttumaan. Nyt jos koskaan kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Tarvitsemme hyvää yhteishenkeä ja eri poliittisten ryhmien yhteistyötä, jotta löydämme Hämeenlinnalle parhaat toimenpiteet saada talous paremmalle tolalle. On aivan selvää ettei tätä miljoonien alijäämää paikata yhdellä toimenpiteellä vaan talouden tasapainottaminen vaatii niin verojen korottamisen kuin myös rakenteelliset uudistukset hallinnossa ja palveluissa.

Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän mielestä nämä toimet ovat välttämättömiä jos halutaan pitää kiinni investointisuunnitelmasta palveluverkon suhteen ja samalla olla mukana muissa kaupunkia kehittävissä hankkeissa sekä tarjota laadukkaita palveluja kaupunkilaisille.

Kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä niistä on kerrottava kaupunkilaisille ennakoivasti, jotta perustelut ja kokonaiskuva on selvä kaikille. Kaupunkilaisten osallisuutta ei sovi tässäkään tilanteessa unohtaa. Hyvä johtaminen ja hyvä viestintä ovat aina tärkeitä mutta erityisesti silloin kun ajat ovat haastavat.

Vaikeina aikoina ei ole kuitenkaan järkevää lamaantua vaan on tärkeää ylläpitää toivoa siitä, että vaikeuksista selvitään. Kaupunki, jossa on aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat on strategiasta nouseva tavoite edelleen.

Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku näkyvät myös Hämeenlinnan asukasluvun kehittymisessä. Nämä vaikuttavat toki talouteen mutta positiivista on, että Hämeenlinna on onnistunut kasvattamaan muuttovoittoaan jo parin viime vuoden ajan. Se kertoo siitä, että kaupunki on kiinnostava asuinkaupunki ja tähän kaupungin kannattaa panostaa myös jatkossa. Ihan lähellä voi kuulostaa höttö -sloganilta mutta kun etätyön edellytykset lisääntyvät yhä useammalle asuinkaupunki voi olla ”ihan lähellä” mieluummin kuin lähellä mutta ruuhkien vuoksi ajallisesti aikaa vievän matkan päässä. Ihan lähellä -kaupungissa kannattaa nostaa esiin niitä asioita mitkä ovat meillä täällä jo olemassa esim. hyvät ulkoilualueet, harrastusmahdollisuudet ja edullinen asuminen. Imagotutkimus on myös tuonut esiin sen, että Hämeenlinna mielletään viihtyisäksi ja hyväksi kasvuympäristöksi.

Hämeenlinnan koko valtuustokauden tavoitteena on asukasmäärän ja verokertymän kasvu sekä talouden tasapainon saavuttaminen. Tavoitteet ovat tärkeitä mutta niiden saavuttamiseksi tarvitaan kovaa työtä.

Yhteistyö eri verkostoissa on Hämeenlinnalle tärkeää. ASSi-sairaalahanke on saatava etenemään ja Hämeenlinnan on hyvä olla mukana Suomirata –hankeyhtiön valmistelussa. Syrjään ei voi tällaisissa hankkeissa missään tapauksessa jäädä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä luottaa virkamiesten asiantuntijuuteen mutta toivoo että muuttuneissa taloudellisissa tilanteissa tilannearvio pystyttäisiin tekemään uudelleen jos se talouden kokonaiskuvan kannalta on järkevää. Palveluverkon kokonaiskuvassa tulisi aina ottaa huomioon kaupungin alueelliset erot ja fyysiset välimatkat. Esimerkiksi palveluja keskitettäessä on huomioitava asukkaiden yhdenvertaisuus saatavuuden suhteen mm pitäjissä pitää säilyä merkittävät lähipalvelut.

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä suhtautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen kriittisesti. Nämä palvelut tulisi tuottaa omana tuotantona.

Myös digitaalisuutta tulee hyödyntää jatkossakin. Sähköiset kokouskäytännöt on hyvä ottaa pysyviksi käytännöiksi ja eri toimialoilla digitaalisuus tuo säästöä niin ajallisesti kuin taloudellisessa mielessä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä kiittää kaupungin johtoa ja virkamiehiä hyvästä työstä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Puhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun itsenäisyysjuhlassa 5.12.2023

  Hyvät oppilaat ja henkilökunta Kädessäni on vanha koulukirja, Lukemisto Suomen lapsille, Kotoisia tarinoita. Löysin tämän lapsena mummulas...