sunnuntai 21. tammikuuta 2018

On hyvä muistaa mistä tulee..

Arkkipiispa Kari Mäkinen on tehnyt minuun vaikutuksen rauhallisella, vakaalla olemuksellaan mutta samalla rohkeilla vahvoilla ulostuloillaan. Niissä on aina korostunut epäitsekkyys ja ihmisyys...humaanisuus. Juuri tällaisia johtajia me tarvitsemme kaikkialle.
Tämän aamun Hämeen Sanomissa on Kari Mäkisen  haastattelu ja siinä minua puhuttelee erityisesti se miten Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa on työhuoneessaan kunnioittanut punaisen isoisänsä muistoa pitämällä virkahuoneessaan isoisän lapsuuden kuvaa. " On hyvä muistaa, mistä tulee.." Mäkisen tausta on niin samanlainen kuin niin monen meidän suomalaisen. Suvusta löytyy taistelijoita molemmista joukoista punaisista ja valkoisista. Toinen isoisä taisteli valkoinen nauha hihassaan.
Sisällissota on aina tragedia. Ja sen jälkeisten haavojen parantuminen kestää jopa 100 vuotta.
Parhaiten tällaiset tragediat vältetään pitämällä huolta kaikista yhteiskunnan jäsenistä. Ja luomalla tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja turvaamalla peruspalvelut niille, jotka eivät jostain syystä itse kykene itsestään huolehtimaan.
Arkkipiispa Mäkistä pääsen tapaamaan tänä keväänä. Se tuntuu hyvältä. Hyvältä tuntuu myös hänen ajatuksensa uskosta.
"Usko pelkistyy, kun se riisutaan puheesta ja jäljelle jäävät kosketus, ja sanoitta totta oleva armo ja rakkaus."
#sovinto100, #kansalaissota, #usko, #arkkipiispa, #sisällissota

Ajatuksia Hämeenlinnan budjetista 2018

Valtuuston budjettikokousta varten keräsin ajatuksia seuraavasti:
Ennakoiden, vastuullisesti ja kestävästi

Hämeenlinnan kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tavoitteena on pitää talous tasa-painossa ja resurssiviisaasti kehittää kaupunkia pitkällä tähtäimellä ennakoiden, vastuullisesti ja kestävästi.  Tulevaisuuteen katsominen on erityisen tärkeää investointeja suunnitellessa ja toteutettaessa. Liika varovaisuus ja paikalleen jääminen tiukkaan talouteen vedoten on erittäin lyhytnäköistä. On uskallettava investoida ja ottaa riskejä hallitusti.

Kehittyvä, uudistuva ja asukkaiden tarpeisiin vastaava kaupunki on kiinnostava. Elinvoimaisessa kaupungissa tapahtuu. Kaupunki sykkii elämää. Pitää olla hengen ravintoa, teatteria ja konsertteja ja pitää olla monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Tällaisessa kaupungissa voidaan myös hyvin. Elinvoimainen kaupunki ei synny ilman rahaa. Kaupunki tarvitsee taloutensa tasapainossa pitämiseen kaikki tulot.

Kaupungin verotulokehityksen merkittävimmän riskin aiheuttaa asukasluvun negatiivinen kehitys siksi Hämeenlinnan on todella satsattava siihen, että se on houkutteleva asumiskaupunki.

Miten kaupungista sitten tehdään houkutteleva? Asukasluvun kasvu on oman lautakuntani, kaupunkirakennelautakunnan, yksi keskeinen tavoite.

Houkuttelevuus on sitä, että täällä ihmisten on hyvä asua ja tehdä työtä ja lapsen ja nuoren on hyvä kasvaa ja kehittyä. Koulutilojen ja harrastustilojen laadukkuus ja sisäilman puhtaus ovat varmasti niitä, jotka houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan Hämeenlinnaan.

Liian monessa kunnassa eletään tänä päivänä tilannetta, jossa opiskellaan väistötiloissa tai sisäilmaltaan sairaissa tiloissa. Hämeenlinnakin kuuluu vielä valitettavasti näihin kuntiin mutta tulevaisuus näyttää valoisammalta. Valmistuuhan meillä länteen uusi Nummen palvelukeskus ja suunnitelmissa on Lyseon, Hykin, Jukolan, Kaurialan päiväkodin tilojen peruskorjaukset/uudisrakentamiset.

On hienoa että Hämeenlinna satsaa sivistykseen ja hyvinvointiin, pääkirjaston korjaukseen, koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin ja uudisrakentamisiin. Ehkä näitä korjauksia olisi ollut hyvä tehdä jo kymmenen vuotta sitten mutta parempi myöhemmin kuin ei koskaan.

Investoinnit edellyttävät resurssiviisautta. Tasapainoinen talous on meidän jokaisen valtuutetun ja virkamiehen tavoitteena. Ilahduttavaa tämän talousarvioin sisällöissä on se, että siinä todella on haettu vastuullisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja, siihen miten voidaan tiedolla säästää miljoonia. Erityinen kiitokseni kohdistuu talousjohtaja Oksalle, joka vastuullisesti on hankkinut vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. koulurakennusten peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Tavoitteena on terveet, toimivat tilat kustannustehokkaalla tavalla rakennettuina.

Tulevaisuuden kannalta tärkeää on myös miettiä, miten me saadaan julkiset rakennukset, jotka on peruskorjattu tai uudisrakennettu, pysymään kunnossa. Jatkuvaan kunnossapitoon, siisteyteen ja korjauksiin tartutaan kun ollaan sitoutuneita työnantajaan ja omalla työllä on merkitys ja arvo. Tutkimusten perusteella on osoitettu, että omana tuotantona toteutettu toiminta sitouttaa paremmin kuin ostopalveluna ostettu työ.

Sivistys on paras ase hölmistymistä vastaan!

"Jos et haluu huomenna yllättyy miten Suomi hölmistyy. Muista koulun puolesta äänestää!"
 Huhtikuiset vaalit ovat nimenomaan koulutusvaalit.

Kuntavaaliteesi 2 Sivistys

Sivistys on paras ase hölmistymistä vastaan. Sivistys on myös hyvinvoinnin ja rauhan tae. Siksi onkin tärkeää kunnallisella tasolla huomioida tasa-arvoiset mahdollisuudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, uuden opetussuunnitelman mukaiseen oppimiseen ja terveisiin oppimisympäristöihin.
Jokaisen hämeenlinnalaisen nuoren on saatava peruskoulun suoritettuaan jatko-opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Koulutustakuu on taattava jatkossakin. Se ei saa olla kulloisenkin hallituksen säästökohde.
Viime vaaleissa nykyiset hallituspuolueet kilvan lupailivat ettei koulutuksesta leikata. On ollut pöyristyttävää huomata, miten ilmeenkään värähtämättä koulutusleikkauksia on laitettu käytäntöön. Koulutusleikkaukset on kuin kaksiteräinen miekka. Hetkellinen helpotus taloudessa kääntyy tulevaisuudessa moninkertaiseksi kuluksi. Pitäis uskaltaa investoida lapsiin ja nuoriin. Huolehtia heidän hyvinvoinnistaan.
Olen työskennellyt koulumaailmassa miltei koko aikuisikäni. Historian opettajana, opona ja viimeiset 8,5 vuotta reksinä. Rehtoriaikanani Hämeenlinnassa  on leikattu koulutuksesta. Nyt ollaan piikissä. Enää tämä sektori ei taivu leikkauksiin! Tuntijaossa ollaan jo minimissä.
Hämeenlinnalaiset opettajat ovat onnistuneet saavuttamaan minimilläkin kohtuullisen hyviä tuloksia. Tämä jos mikä kertoo venymisestä ja talkoohengestä. Mutta jossakin se on pussin pohjakin. Kohtuulliset työolosuhteet takaavat sen, että kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelee hyvinvoivia työntekijöitä.
Hyvinvoiva työntekijä edistää myös lapsen ja nuoren hyvinvointia. Lapsista ja nuorista on pidettävä huolta ja heidän oikeuksistaan. Se on meidän aikuisten velvollisuus. Äänestä koulun puolesta!

 https://www.facebook.com/anne.laatikainen.9/posts/10155023610979700

Hämeenlinnani on aktiivinen ja välittävä!Tällä sloganilla on lähdetty vaaleihin mukaan. Mitä tämä tarkoittaa kaupunkirakenteen, työllisyyden ja elinkeinojen, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä soten näkökulmasta? Tässä lähiviikkoina aion avautua tällä foorumilla näistä asioista.

Osa 1 Kaupunkirakenne
Haluan, että  pyörät pyörii ja kaupunkia kehitetään tulevaisuus silmällä pitäen. Kaupunkirakennetta ja erilaisia rakennushankkeita toteutetaan pitkän aikavälin suunnitelmalla ja kaupungin kokonaishyvä muistaen. En halua leimautua jonkin alueen asioiden hoitajaksi. Minulle tärkeää on, että koko kaupunki on elinvoimainen. Kaupungin vahvuus on siinä, että sen jokaisessa kolkassa tapahtuu ja sen jokainen kaupunginosa saa vuorollaan asioita, jotka lisäävät niissä asuvien ihmisten hyvinvointia. Kaupunkia on kehitettävä niin ulkolaidoilla kuin myös keskustassa. Tyhjät ja rapistuneet liikehuoneistot keskellä kaupunkia eivät anna elinvoimaista ja vireää kuvaa kaupungista. Ykköskorttelin rakentamishanke on tosi hyvä juttu.  Tällä hetkellä ilon aiheena ovat myös työkaupunginosani, Iittalan, rakenteilla oleva hyvinvointikeskus sekä itäiseen ja läntiseen kaupunginosiin valmistuvat uudet koulukeskukset. Asemanrannan  ja Engelinrannan kaavoitukset lisäävät myös kaupungin vetovoimaa, niin työllistäjinä kuin myös asuinalueena HHT -akselilla. Seuraavaan eduskuntaan pitää vaan saada päättäjät, jotka huolehtivat siitä, että junat pysähtyvät entiseen malliin Hämeenlinnassa.

Perustelut politiikkaan lähtemiselle

Päädyin pitkällisen harkinnan jälkeen kuntavaaliehdokkaaksi. Demarit oli minulle luonnollinen valinta, olenhan itse nauttinut kaikista niistä hyvinvointivaltion palveluksista, joita tämä puolue on ollut mahdollistamassa. Elämänkokemukseni ja elämäntilanteeni on nyt valmis siihen, että voin antaa oman panokseni yhteisten asioiden hoitamiseen. Erityisesti  sydäntäni lähellä ovat lapset ja nuoret.
"Hämeenlinnani on aktiivinen ja välittävä". Tällä vaalilauseella haluan tuoda ytimekkäästi esiin sen, mikä on minulle tärkeää. Haluan asua kaupungissa, joka ennakoi, katsoo tulevaisuuteen ja kehittyy. Kaupungissa, joka arvostaa työntekijöitään ja joka välittää kaikista asukkaistaan. Ikään sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Kaupungissa, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja jossa tehdään yhteistyötä. Kaupungissa, jossa on iloa, eloa, kulttuuria ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Kaupungissa, jonka ohi junat eivät aja!

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

  ”Synnyin maailmaan, jossa jokaisella oli oma arvo. Jossa pidettiin toisista huolta. Eikä ketään raahattu saunan taa. Siihen maailmaan, j...