maanantai 7. lokakuuta 2019

Hiilineutraali HämeenlinnaVastuullinen kaupunki huomioi ilmastotavoitteet omassa toiminnassaan. Siksi onkin upeaa todeta, että Hämeenlinna on vastuullinen kaupunki ja meillä on reagoitu niin kansainvälisiin kuin kansallisiinkin sopimuksiin päästövähennyksien suhteen.

Hämeenlinnan hiilineutraaliohjelmassa on huomioitu tutkimustietoa ja pyritty laajaan alueelliseen yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on kannustaa alueen yrityksiä päästövähennystoimenpiteisiin.

Hiilineutraali Hämeenlinna toimenpideohjelma tarvitsee onnistuakseen meitä jokaista. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa osaltaan jokaisen asukkaan hiilijalan jäljen pienentyminen. Tämä on mahdollista kierrätyksen ja jätteenlajittelun helpottamisella sekä joukkoliikenneyhteyksien parantamisella ja hinnoittelun halventamisella.

Me tarvitsemme puheita ja lakkoja ilmaston puolesta mutta sitäkin enemmän me tarvitsemme tekoja. Ei ole perusteltua väittää ettei yksittäisen ihmisen tai Suomen teoilla, ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, olisi merkitystä. Kaikilla teoilla on merkitystä ja Suomi, Hämeenlinna, sinä ja minä, me kaikki voimme olla suunnannäyttäjiä omassa arjessamme tässä työssä.

Hiilineutraali Hämeenlinna 2035 on hyvin liikkeelle lähtenyt ohjelma. Siinä huomioidaan hyvin kaupungin omissa toiminnoissa tapahtuva hiilijalanjäljen pieneneminen ja valistus. Lisäksi toivon konkreettisia toimenpiteitä kaikkien kaupunkilaisten hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollistamiseen mm. jätteiden kierrätyksen helpottamisen avulla.

Upeaa on ollut myös istuttaa metsää kaupungin myötävaikutuksella. Valtuutetuille ja kaupunkilaisille on jaettu puun taimia ja annettu näin mahdollisuus istuttaa puita ja Iittalassa, Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat istuttivat keväällä 2019 oman metsän, jonka he nimesivät Mestarin metsäksi HPK:n Suomen mestaruuden kunniaksi. Metsä sijaitsee myös Mestarintiellä, josta nimi sai myös toisen perustelunsa.

Keskustavisio 2035 uhka vai mahdollisuus?

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppo tehtävä mutta joitakin ilmiöitä voimme yrittää ennakoida. Mitä paremmin ennakoimme sitä parempaan lopputulokseen pääsemme?  Hyvä ennakointi on myös resurssiviisautta ja sehän on meidän kuntapoliitikkojen työn tavoitteena.
Visioinnilla haetaan aina näkymää mitä tavoitellaan? Vision ei siis tarvitse olla totta, eikä sen tarvitse täysin toteutuakaan mutta sen tehtävä on ohjata toimintaa. Tarvitsemme visioita, sillä elinvoimaisen kaupungin on valmistauduttava ja reagoitava muutokseen
Yleismaailmallinen trendi on lisännyt keskusta-asumisen kiinnostavuutta ja samalla palvelurakenteen muutos on vaikuttanut siihen, että kaupunkien keskustoja pitää kehittää hyvällä suunnittelulla
Nyt päätöksessä oleva Keskustavisio 2035 auttaa meitä kaikkia kaupunkilaisia hahmottamaan, millainen kaupunki Hämeenlinna voi tulevaisuudessa olla? Keskustavisio 2035 on työväline keskustan kehittämistyössä monella eri sektorilla. Hyvä asia visiossa on se, että sitä on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten, virkamiesten, asiantuntijoiden, poliitikkojen ja useiden eri sidosryhmien kanssa. Siinä näkyy niin toiveet kuin unelmat ja myös helposti toteuttamiskelpoiset mahdollisuudet. Se miten visio tulevaisuudessa toteutuu, on myös riippuvainen siitä, miten kaikki hienot ideat rahoitetaan ja siitä uskallammeko me poliitikot tehdä päätöksiä ja mahdollistaa niiden toteutumisen?
Kaupungin keskusta on kaikkia kaupunkilaisia varten. Sen kehittäminen ei ole muilta kaupungin alueilta pois. Erityisen tärkeää sitä on kehittää kaupungin vetovoiman ja imagon vuoksi. Haluammeko, että kaupungin keskusta on ”valaistu hautausmaa” vai haluammeko, että se on kaupunkilaisia kokoava keskus, useamminkin kuin finaalipeleissä ja fantasioissa? Aktiivinen ja elävä kaupunki pärjää kaupunkien kilpailussa asukkaista. Kaupungin vetovoimaan vaikuttaa  hyvien koulujen ja päiväkotien lisäksi se, mitä kaupungissa tapahtuu. Onko siellä eloa ja iloa sekä tekemisen meininkiä? Näitä asioita myös kaupunkimme nuorisovaltuusto omassa kannanotossaan korosti. 
Elävässä kaupungissa tapahtuu ja sen keskusta on sykkivä sydän. Perinteisesti sydän on ollut tori ja sen ympäristö, mutta kaupungin keskusta-alue on vieläkin laajempi kuten tässä keskustavisiossa hienosti kuvataan.  
Nyt hyväksyttävänä oleva visio näyttää suuntaa sille, millaisia strategisia toimenpiteitä tehdään jatkossa? Jo tällä hetkellä meillä on erilaisia strategioita mm. pyöräilyn, työllistämisen, matkailun, elinvoiman edistämiseksi. Pyöräilystrategian edistäminen näkyy keskeisesti myös tässä visiossa. Sen edellytys on keskusta-alueen kevyenliikenteen väylien rakentaminen, jolla on merkitystä kaupungin hiilineutraaliuden lisääjänä ja vihremmän kaupunkikeskustan mahdollistajana.
Keskustan viihtyisyyden lisääminen on huomioitu visiossa erinomaisesti. Keskustassa tulee olla mahdollisuuksia kohtaamiselle ja erilaisille aktiviteeteille sekä työlle, asumiselle ja palveluille. Sitä tässä visiossa on hyvin ajateltu. Mitä tulee yksittäisten merkittävien toimenpiteiden toteuttamiseen ne päätetään, hallintosäännön mukaisesti, erikseen valtuustossa. Tästä esimerkkinä myöhemmin tänä syksynä päätettäväksi tuleva toriparkkipäätös. 

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...