torstai 6. huhtikuuta 2023

Elinvoima syntyy ihmisistä

 


Veli-Antti Silpola kirjoitti omassa ” porinassaan” pitäjäkokousten ja paikallisten eri yhdistysten yhteistyön merkityksestä pitäjien asioiden edistämiseksi. Olen Veli-Antin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tällaiset kokoukset ovat tärkeitä paikallisten asioiden ja myös pitäjien uusien kehittämisideoiden eteenpäin viemiseksi. 

Hämeenlinnaan kuuluu viisi pitäjää, jotka ovat omaleimaisia ja siten eri tavalla tulevaisuuteen katsovia. Pitäjiä niputetaan herkästi yhteen mutta minusta jokaista pitäjää tulisi katsoa omana erityisenä alueenaan kun mietitään,  millä tavalla alueella tulee huomioida tulevaisuudessa tarvittavat palvelut ja asumisen erilaiset vaihtoehdot.

Etätyön tekemisen yleistyminen houkuttelee yhä useampaa ihmisistä muuttamaan maalle. Tälle muuttoliikkeen suunnalle tulisi olla tarjolla houkuttelevia tontteja. Pitäjissä kaupungin tarjoamia tontteja on vähän ja siksi olisikin hyvä innostaa yksityisiä myymään omia maitaan tonteiksi. Pitäjien elinvoima on pitkälti siellä asuvissa ihmisissä. Asukasmäärän lisäämisen eteen olisi tärkeää keksiä monia eri keinoja, varsinkin jos halutaan säilyttää pitäjien palvelut ennallaan. 

Palveluverkon tarkastelu on taas jälleen kerran ajankohtainen. Edellisellä kerralla käytiin keskustelua Lammin lukion tulevaisuudesta. Lammille lukio on erittäin tärkeä ja onkin ollut hienoa huomata, että lukion säilyttämisen eteen on lähdetty innovoimaan uutta. Lammin lukion luonto- ja tiedelinja aloittaa syksyllä 2023 toimintansa. Uskon linjan saavan kiinnostuneita hakijoita myös muualta Suomesta, varsinkin jos Evon tiedekansallispuisto toteutuu. 

Hämeenlinnassa, kuten koko maassa, syntyvyys on laskenut koko 2010- luvun. Viiden vuoden päästä alakouluikäisiä lapsia on 700 oppilasta vähemmän. Tämä tarkoittaa perusopetuksen valtionosuuksien vähennystä suhteessa oppilasmäärään ja karkeasti  noin 35 opettajan vakanssia vähemmän. Heijastus yläkouluun tulee tästä kolme vuotta myöhemmin ja toisella asteella oppilasmäärän lasku konkretisoituu 2030 -luvulla.

Hämeenlinna on toteuttanut perusopetusta minimituntimäärällä ja oppilasmäärän laskun myötä onkin tärkeää, ettei opetukseen käytettävää resurssia leikata samassa suhteessa. Pystyttäisiinkö tässä tilanteessa palauttamaan peruskouluun  erityislinjoja, kieli- ja taito- taidepainotuksia? Monille perheille näillä on merkitystä kun he miettivät missä haluavat asua. Myös kasvavaan  erityisen tuen oppilaiden määrään olisi hyvä pystyä reagoimaan. Resursseja tarvitaan tähän lisää ja muutenkin oppilaiden yksilöllisen koulupolun tukemiseen.

Vastuullisina päättäjinä tämä tieto, joka meillä on nähtävissä,  tulee huomioida palveluverkkopäätöksiä tehtäessä. Palvelut tulee järjestää siellä missä on palvelujen käyttäjiä. Tuleviin muutoksiin suhtautuminen helpottuu, jos muutoksen suunta pystytään valmistelemaan niin, että jostain luopuessa saa tilalle jotain parempaa. Paikalleen ja odottamaan ei sovi jäädä, vaan on pystyttävä ajattelemaan uudella tavalla ja mukaan suunnitteluun on saatava he, joita muutos koskee. 

On tärkeää, että pitäjien asiat muistetaan kaupungin päätöksenteossa mutta tärkeää on, että me valitut päättäjät katsomme kaupunkia aina kokonaisuutena ja teemme päätökset kokonaisuus huomioiden. 

Paikallista porinaa -juttu 5.4.2023

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...