maanantai 7. lokakuuta 2019

Keskustavisio 2035 uhka vai mahdollisuus?

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppo tehtävä mutta joitakin ilmiöitä voimme yrittää ennakoida. Mitä paremmin ennakoimme sitä parempaan lopputulokseen pääsemme?  Hyvä ennakointi on myös resurssiviisautta ja sehän on meidän kuntapoliitikkojen työn tavoitteena.
Visioinnilla haetaan aina näkymää mitä tavoitellaan? Vision ei siis tarvitse olla totta, eikä sen tarvitse täysin toteutuakaan mutta sen tehtävä on ohjata toimintaa. Tarvitsemme visioita, sillä elinvoimaisen kaupungin on valmistauduttava ja reagoitava muutokseen
Yleismaailmallinen trendi on lisännyt keskusta-asumisen kiinnostavuutta ja samalla palvelurakenteen muutos on vaikuttanut siihen, että kaupunkien keskustoja pitää kehittää hyvällä suunnittelulla
Nyt päätöksessä oleva Keskustavisio 2035 auttaa meitä kaikkia kaupunkilaisia hahmottamaan, millainen kaupunki Hämeenlinna voi tulevaisuudessa olla? Keskustavisio 2035 on työväline keskustan kehittämistyössä monella eri sektorilla. Hyvä asia visiossa on se, että sitä on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten, virkamiesten, asiantuntijoiden, poliitikkojen ja useiden eri sidosryhmien kanssa. Siinä näkyy niin toiveet kuin unelmat ja myös helposti toteuttamiskelpoiset mahdollisuudet. Se miten visio tulevaisuudessa toteutuu, on myös riippuvainen siitä, miten kaikki hienot ideat rahoitetaan ja siitä uskallammeko me poliitikot tehdä päätöksiä ja mahdollistaa niiden toteutumisen?
Kaupungin keskusta on kaikkia kaupunkilaisia varten. Sen kehittäminen ei ole muilta kaupungin alueilta pois. Erityisen tärkeää sitä on kehittää kaupungin vetovoiman ja imagon vuoksi. Haluammeko, että kaupungin keskusta on ”valaistu hautausmaa” vai haluammeko, että se on kaupunkilaisia kokoava keskus, useamminkin kuin finaalipeleissä ja fantasioissa? Aktiivinen ja elävä kaupunki pärjää kaupunkien kilpailussa asukkaista. Kaupungin vetovoimaan vaikuttaa  hyvien koulujen ja päiväkotien lisäksi se, mitä kaupungissa tapahtuu. Onko siellä eloa ja iloa sekä tekemisen meininkiä? Näitä asioita myös kaupunkimme nuorisovaltuusto omassa kannanotossaan korosti. 
Elävässä kaupungissa tapahtuu ja sen keskusta on sykkivä sydän. Perinteisesti sydän on ollut tori ja sen ympäristö, mutta kaupungin keskusta-alue on vieläkin laajempi kuten tässä keskustavisiossa hienosti kuvataan.  
Nyt hyväksyttävänä oleva visio näyttää suuntaa sille, millaisia strategisia toimenpiteitä tehdään jatkossa? Jo tällä hetkellä meillä on erilaisia strategioita mm. pyöräilyn, työllistämisen, matkailun, elinvoiman edistämiseksi. Pyöräilystrategian edistäminen näkyy keskeisesti myös tässä visiossa. Sen edellytys on keskusta-alueen kevyenliikenteen väylien rakentaminen, jolla on merkitystä kaupungin hiilineutraaliuden lisääjänä ja vihremmän kaupunkikeskustan mahdollistajana.
Keskustan viihtyisyyden lisääminen on huomioitu visiossa erinomaisesti. Keskustassa tulee olla mahdollisuuksia kohtaamiselle ja erilaisille aktiviteeteille sekä työlle, asumiselle ja palveluille. Sitä tässä visiossa on hyvin ajateltu. Mitä tulee yksittäisten merkittävien toimenpiteiden toteuttamiseen ne päätetään, hallintosäännön mukaisesti, erikseen valtuustossa. Tästä esimerkkinä myöhemmin tänä syksynä päätettäväksi tuleva toriparkkipäätös. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Puhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun itsenäisyysjuhlassa 5.12.2023

  Hyvät oppilaat ja henkilökunta Kädessäni on vanha koulukirja, Lukemisto Suomen lapsille, Kotoisia tarinoita. Löysin tämän lapsena mummulas...