maanantai 10. kesäkuuta 2019

Ryhmyrin ajatuksia tilinpäätöksen 2018 ja tili-ja vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö
Hämeenlinnan taloudessa näkyvät samat ilmiöt kuin useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku aiheuttavat oman ristipaineensa talouteen. Hämeenlinnan koko valtuustokauden tavoitteena on asukasmäärän ja verokertymän kasvu sekä talouden tasapainon saavuttaminen. Tavoitteet ovat tärkeitä mutta niiden saavuttamiseksi tarvitaan kovaa työtä. Haasteensa väkiluvun kasvattamiseen tuo alhainen syntyvyys. Positiivisesta muuttoliikkeestä huolimatta asukasmäärä laski kuluneella kaudella 130 asukkaalla koska syntyvyys pysyi alhaalla. Investoinnit lapsiin ja nuoriin lisäävät kaupungin vetovoimaa ja vaikuttavat osaltaan myös syntyvyyteen. Kaupungissa missä arvostetaan lapsia syntyy myös lapsia ja Hämeenlinnahan on lapsiystävällinen kunta ja se tulisi näkyä voimakkaasti kaikissa ratkaisuissa.
Muuttoliike Hämeenlinnaan oli kuluneella kaudella positiivinen. Jotta se olisi vieläkin positiivisempi tarvitaan elinvoimainvestointeja, jotka tuovat työtä kaupunkiin ja lisää veronmaksajia. Myös hyvät kulkuyhteydet niin etelään kuin pohjoiseen lisäväät kaupunkimme vetovoimaa. Pendelöijien ääni on tärkeä  huomioida kaupungin kehittämisessä. Ja näinhän täällä on pyritty tekemäänkin. 
Kuluneella kaudella kaupunki on onnistunut työllisyyden nostamisessa. Yhteistyön vahvistuminen  seudullisesti tuotti menestystä. Kaupungin työttömyysprosentti pieneni noin kymmeneen prosenttiin ja nuorisotyöttömyys laski. Lastensuojelumenojenkasvu on valitettava asia. Täällä on tehty monenlaista kehittämistyötä mutta edelleenkään ei ole päästy pureutumaan tarpeeksi ennaltaehkäisevään työhön.
Lähivuosien suuret investoinnit palveluverkossa on taloudelle haaste. Samaan aikaan ei voi unohtaa muita investointeja, sillä kaupunkia ei voi jättää kehittämättä vedoten siihen ettei rahaa olisi muihin kuin koulujen ja päiväkotien korjaamiseen. Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle on tärkeää, että huolehditaan kaupunkilaisten hyvinvoinnista mutta samalla edistetään tärkeiden elinvoimahankkeiden etenemistä sekä huomioidaan, että kaupunkia uudistetaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Paikalleen ei voi jäädä.
Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä tässä tilanteessa kun budjetti osoittaa alijäämää 4,2milj.euroa. Karsiminen on vaikea tehtävä kaikilta toimialueilta mutta raknteellisia muutoksia on löydyttävä. Nämä muutokset pitää tehdä ennakoiden ja hyvin suunnitellen. Helppoja ratkaisuja ei ole luvassa. Juustohöylä on riittämätön ja tehotonkin pitkässä juoksussa. Pysyvimmät rakenteelliset ratkaisut on löydyttävä.
Talouden tasapainottamiseksi on ehdotettu kolmea kanavaa. Verojen korottaminen, palvelujen leikkaaminen sekä palvelujen uudistaminen. Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän mielestä näitä kaikkia kolmea tarvitaan jos halutaan pitää kiinni investointisuunnitelmasta palveluverkon suhteen ja samalla olla mukana muissa kaupunkia kehittävissä hankkeissa sekä tarjota laadukkaita palveluja kaupunkilaisille. Kun etsitään luovia ratkaisuja ja karsitaan, niin silloin yhteistyö on paikallaan
Valtuuston on löydettävä yhteinen näkemys siitä, millaisessa kaupungissa haluamme tulevaisuudessa asua ja tehtävä tätä työtä yhdessä. Kaikkien näkemykset ovat tarpeen kun etsitään luovia uusia tapoja. Myös kaupunkilaisia on tiedotettava ennakoiden tulevista päätöksistä ja päätösten taustalla olevista tekijöistä ja kaupungin on järjestettävä vielä enemmän mahdollisuuksia kaupunkilaisten osallistamiseen tärkeiden päätösten suhteen.
Vaikka elämämme haasteellisia aikoja talouden suhteen, pitää muistaa katsoa tulevaisuuteen optimistisin lasein. Tosiasiat pitää tunnustaa mutta toimettomaksi ei saa jäädä. Hyvällä johtamisella ja optmistisella, kaikkien osaamisen tunnistavalla asenteella, me saamme yhdessä Hämeenlinnan nousuun.  Hämeenlinna on hieno ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvä olla.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja virkamiehiä hyvästä työstä ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Puhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun itsenäisyysjuhlassa 5.12.2023

  Hyvät oppilaat ja henkilökunta Kädessäni on vanha koulukirja, Lukemisto Suomen lapsille, Kotoisia tarinoita. Löysin tämän lapsena mummulas...