maanantai 7. kesäkuuta 2021

Ei ole sellaista pimeää, mitä minun hento käteni ei torjuisi


Kulunut lukuvuosi alkoi kevyemmissä tunnelmissa, mitä edellinen päättyi. Kesä 2020 oli pandemian suhteen helpottunut ja usko tilanteen normalisoitumiseen oli korkealla. Ohjeet kouluvuoden suunnitteluun olivat kuitenkin tiukat. Koulun toimintaa piti suunnitella huomioiden mahdolliset pandemiasta aiheutuvat rajoitukset. Teemapäivät, retket ja vierailut jäivät lukuvuoden alussa avoimeksi ja koska tilanne ei juurikaan parantunut, lukuvuotemme toiminta on pitkälti keskittynyt perusasioihin. 

Pienessä koulussamme yhteistyötä on tehty rinnakkaisluokan kanssa mutta koko koulua koskettavia tapahtumia olemme välttäneet. Olemme ottaneet ohjeet ja rajoitukset vakavasti ja pyrkineet parhaamme mukaan niitä noudattamaan.

Arvostan kaikkien asennetta tässä vaikeassa tilanteessa ja haluankin kiittää kaikkia yhteisestä ponnistelusta pandemian torjunnassa. Tämä on malliesimerkki siitä, miten yhteistyö kantaa ja miten kaikki lopulta hyötyvät, kun jokainen huolehtii vastuullisesti omasta käytöksestä.

Sama asenne auttaa myös siinä, miten turvalliseksi ja viihtyisäksi jokainen voi oman työ- ja opiskeluympäristönsä kokea. Vastuu itsestä ja muista koskettaa meitä kaikkia ja tätä asennetta on hyvä siirtää kiusaamisen vastaiseen toimintaan. 

Lukuvuotemme teema tänä vuonna on ollut Hyvän mielen koulu. Hyvän mielen koulussa kiinnitetään huomiota mielenterveyden hyvinvointiin ja siihen, miten näitä elämässä tarvittavia taitoja voidaan yhdessä harjoitella. Iittalan yhtenäiskoulun opettajat ovat olleet kehittämässä Mieli ry:n kanssa yhteistyössä Hyvän mielen taitomerkkiä. Kehittämistyössä mukana olleet opettajat palkittiin syksyllä tästä työstä Hämeenlinnan kaupungin kehittäjäpalkinnolla. Onnittelut vielä heille kerran tästä hienosta työstä

Hyvä mieli kuuluu kaikille ja erityisesti vaikeina aikoina on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten itse voi ja miten kaveri voi sekä siihen, millä keinoilla omaa mieltään voi kohentaa? Hyvä mieli ja fiilis syntyvät onnistumisesta ja hyvistä vuorovaikutustilanteista. Kauniista sanoista, positiivisesta huomiosta, ilosta ja huumorista. Yleensä myönteisestä ilmapiiristä ja kannustuksesta. Usein aika tavallisista asioista eli meistä ihan jokainen pystyy näihin vaikuttamaan.

Tästä lukuvuodesta mieleen jäi yhteinen päivän avaus 2.luokan poikien kanssa. Huumori, vitsit ja hauskat jutut ovat aina tärkeitä mutta varsinkin tänä vuonna, kun elämässä on ollut paljon rajoituksia niistä saa energiaa. Ilo ja huumori kantaa mutta niin kantaa ystävyyskin. Ystävyyttä kannattaa arvostaa ja vaalia. Hyvä ystävä on aina tärkeä mutta erityisesti silloin ystävyyttä arvostaa kun ei itse jaksa. 

Koronaepidemian aikana esiin on noussut resilienssin käsite. Resilienssillä tarkoitetaan henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hyvinvointia erilaisissa tilanteissa. Resilienssi mahdollistaa sen, että ihminen ei mene rikki tai murru jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan pystyy palautumaan kuormittavista tilanteista ja jatkamaan elämäänsä. Poikkeukselliset, äkilliset olosuhteiden muutokset ja vaikeat tilanteet edellyttävät joustavuutta, uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa sekä toiveikkuutta. 

Mielenterveyttä tukee kyky kohdata vastoinkäymisiä ja sopeutua muutoksiin. Haluamme Iittalan yhtenäiskoulussa vahvistaa näitä taitoja ja siksi jatkamme myös ensi vuonna Hyvän mielen taitojen harjoittelua. Useilla luokilla tulee olemaan kerran viikossa Hyvän mielen taitojen tunti, jossa oman opettajan kanssa pureudutaan aiheisiin, joilla pyritään vaikuttamaan niin luokan ilmapiiriin, kaverisuhteisiin kuin myös yksilöllisiin keinoihin vahvistaa omaa jaksamistaan. 

Hyvät ysit

Yhdeksänvuotinen peruskoulunne on nyt päätösvaiheessa. Opintonne tulevat kuitenkin jatkumaan tästä eteenpäin, olettehan ensimmäinen sukupolvi jota 1.8.2021 voimaanastuva oppivelvollisuuden laajentuminen tulee koskemaan. Suomi tarvitsee teitä ja teidän osaamistanne ja siksi tämä uudistus on erittäin tarpeellinen ja tärkeä. Sivistykseen ja koulutukseen satsaaminen tulee maksamaan itsensä takaisin monin tavoin. 

Suomi on maailman kärkimaita koulutuksen ja osaamisen alueilla. Arvostakaa tätä ja näitä mahdollisuuksia mitä maamme teille tarjoaa. Maksuton koulutus on teko tasa-arvon puolesta ja sillä taataan, että jokaisella suomalaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osaamistaan. Kulkea kohtia omia unelmia ja löytää itsestään ne vahvuudet, jotka tuottavat itselle iloa. Onnellinen elämä on se, mihin kannattaa elämässään tähdätä ja se mikä tuottaa elämään iloa ja onnen tunnetta, on meille jokaiselle yksilöllinen kokemus. 

Toivon teille elämään paljon onnistumisia ja iloa jokaisen arjen ja juhlan hetkeen. Luota itseesi ja muista, että pimeän jälkeen koittaa aina valoisampi aamu ja että ei ole sellaista pimeää, mistä ei löytyisi suuntaa kohti valoa. Ei yksin vaan yhdessä.

Hyvää kesää kaikille ja kiitos yhteisistä vuosista yseille. Menestystä elämään ja jatko-opintoihin. 

t. reksi

Rehtorin kevätjuhlapuhe Iittalan yhtenäiskoulussa 5.6. 2021

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...