lauantai 2. maaliskuuta 2019

Taitavalla viestinnällä välttää monet karikot

Oletko ollut vuorovaikutustilanteessa, jossa huomaat tilanteen karkaavan käsistäsi ja eskaloituvan, etkä ymmärrä enää mitä tapahtuu ja miksi? Tuttua meille kaikille ja varsinkin sarjakuvissa tilanne kuvataan usein miehen ja naisen välisenä vuorovaikutusongelmana.  En allekirjoita itse sitä, että miehet olisivat Marsista ja naiset Venuksesta. Sukupuoli ei määrittele sitä, miten ymmärrämme toinen toistamme vaan enemmän vaikuttavat oma arvomaailmamme, kokemuksemme ja odotuksemme.
Viestintätilanteissa ymmärrämme asiat omalla tavallamme. Viestintään sisältyy myös usein ennakoimattomuus. Meillä jokaisella on lukemattomia eri mahdollisuuksia ymmärtää ja vastaanottaa viesti. Miten viestin ymmärrämme voi olla päivästä riippuvainen ja lisäksi viestin vastaanottoon vaikuttaa asenteemme. Fiksukin viesti väärältä henkilöltä vääränä päivänä ei saa kannatusta. Otollisemmassa tilanteessa sama asia voi tuntua huippuhyvältä ja toisena hetkenä se saa aikaan voimakkaan vastustuksen.
Viestintäosaaminen on yhä useammassa työtehtävässä osa vaadittavaa ammattitaitoa. Työelämässä on hallittava yhä monipuolisempia viestintätaitoja ja kyettävä myös ymmärtämään viestinnän merkitys onnistuneen työtuloksen kannalta. Kautta aikojen viestinnän merkitystä on korostettu sellaisissa ammattitehtävissä kuin papin ja opettajan ammateissa, mutta tänä päivänä viestinnän hallitseminen ja taidokas käyttö on tarpeen alalla kuin alalla. Politiikassa onnistunut viestintä on erityisen tärkeää.
Viestintään kuuluu tietysti puhe- ja kirjallinen ilmaisu mutta viestintää on myös vuorovaikutus. Vuorovaikutusosaamista korostetaan useimmissa työpaikkahakemuksissa ja siksi näiden taitojen opettelu ja tavoitteet on otettu myös perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmassa korostetaan myös viestintätaitoja.
Viestintäosaamista tarvitaan nykyisin yhä enenevässä määrin myös sosiaalisessa mediassa. Tämä viestinnän kanava edellyttää omanlaistaan osaamista. Tilannenopeutta, viestin tiivistämistä ja erityisesti tunteen hallintaa. Saman asian, kriittisenkin, kun voi ilmaista monella eri tavalla. Tapa voi olla ratkaisevakin sanoman tavoitteen kannalta.
Jokainen viestintä on teko, joka muuttaa maailmaa. Viestin vaikutus on myös sidoksissa asenteisiimme ja myös sanomaton sana on viestintää. Ihminen siis viestii aina. Siksi viestinnän taitoja kannattaa harjoitella. Viestinnässä on hyvä muistaa kenelle viestitään ja mitä viestinnällä tavoitellaan? Tiedostaminen vaikuttaa myös siihen tapaan, miten viesti julkaistaan.
Varsin usein viestintä joutuu kritiikin kohteeksi. Syitä kritiikille löytyy monesta asiasta. Onko viestitty tarpeeksi ajoissa tai onko viestitty liian suppeasti. Jotkut kokevat myös, että on viestitty ylipäänsä väärin. Kriisiviestintä on taas ihan oma lajinsa. Siinä onnistutaan harvoin hyvin.
Oma kokemukseni viestinnästä on osoittanut, että kannattaa ennakoida. Kannattaa kertoa jo etukäteen, hyvissä ajoin, mitä on tulossa ja samalla on hyvä miettiä jo valmiiksi, mistä aihe voi aiheuttaa kritiikkiä? Ennakoitiin liittyy myös avoimuus, mikä politiikassa voi joskus olla vaikeaa. Tällaisissakin tilanteissa olisi hyvä muistaa kuitenkin viestinnän perusperiaatteet. Mihin viestinnällä pyritään ja mikä on riittävä tieto kertoa eteenpäin?
Hyvin onnistuneita viestintätilanteita harvoin nostetaan esille mutta epäonnistuneet tulevat helposti mieleen. Epäonnistunut viestintä kun johtaa usein väärinymmärryksiin ja ristiriitoihin. Tuoreena esimerkkinä toimii Hämeenlinnan kaupungin viestintä Hämeensaari -hankkeesta. Tässä viestintä epäonnistui ajoituksessa. Tiedon julkistamisen ja kaupungin hallituksen päätöksen teon välille ei jätetty kaupunkilaisille, eikä poliitikoillekaan, sulatteluaikaa. Oliko tehty tiedottamisstrategia suunniteltua vai tahatonta? Haluttiinko päätös tehdä ilman julkista keskustelua, johon ilman muuta myös kriittinen lähestymistapa kuuluu?
Oli miten oli, viestintä epäonnistui. Tiedottamisen ja päätöksen teon väliin olisi pitänyt suunnitella pidempi väli. Viikkokin olisi riittänyt. Sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa esiin on tullut useammassakin kommentissa, ettei kommentoija sinällään vastusta suunnitelmaa, mutta tapa miten asia eteni tiedottamisesta päätöksentekoon ärsyttää.
Hämeensaaren kehittäminen, tulevaisuuden tarpeet vastaavaksi Hämeenlinnan vetonaulaksi, on hieno asia. Siksi näin tärkeää hanketta ei kannattaisi pilata sillä, että aiheutetaan mielipahaa ja jopa suututetaan jotkut tahot jo valmiiksi vastustamaan asiaa. Asia pitäisi osata viestiä siten, että jokainen joka viestin kuulee, suhtautuu siihen myönteisesti.
Hämeensaari –hanke on Hämeenlinnalle mahdollisuus. Toivon, että hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa ja että se etenee vastuullisesti ilman ”keulimista” kenenkään suunnalta. Luotan myös kaupungin osaaviin virkamiehiin siinä, että he osaavat arvioida ammattitaidollaan hankkeen riskit ja hyödyt kaupungin kannalta.
Kaikki haluavat Hämeenlinnan parasta, se on varma! Meidän päättäjien rooli on toimia myös vastuullisesti asioissa, joissa on mahdollisuus edistää kaupungin vetovoimaa ja kaupunkilaisten viihtyvyyttä. Kaupungin elinvoimaisuuden eräänä mittarina on se, mitä kaupungin keskustassa tapahtuu? Tähän yhteiseen tavoitteeseen me tarvitaan kaikkia. Vastuullinen yhteistyö edistää asioiden etenemistä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Puhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun itsenäisyysjuhlassa 5.12.2023

  Hyvät oppilaat ja henkilökunta Kädessäni on vanha koulukirja, Lukemisto Suomen lapsille, Kotoisia tarinoita. Löysin tämän lapsena mummulas...