sunnuntai 16. toukokuuta 2021

Sydämeni on vasemmalle kallellaan ja se on sykkivä, lämmin ja punainen♥️

Nro 193 ehdolla valtuustoon

" Hämeenlinnani on aktiivinen ja välittävä". 

Aktiivisessa kaupungissa päätöksenteon valmistelu on ennakoivaa, kaupunkilaisia osallistavaa ja tulevaisuuden tarpeet sekä ympäristöä huomioonottavaa. Vastuullinen päätöksenteko edellyttää yhteistyötä, niin eri puolueiden kuin myös päättäjien ja asukkaiden sekä päättäjien ja virkamiesten kesken. Aktiivinen rooli omassa tehtävässä on kaikkia koskeva edellytys. Hämeenlinnassa se tarkoittaa sitä, että niin valtakunnallisissa kuin myös paikallisissa yhteistyöfoorumeissa on oltava hereillä ja tuotava Hämeenlinnan ja hämeenlinnalaisten ääni ja toiveet kuuluville.

Tärkeät foorumit, missä Hämeenlinnan pitää jatkossakin olla mukana, liittyvät niin ratalinjauksiin, More -alueen yritystoiminnan edellytysten houkuttelevuuteen, matkailuun ja tietysti Assi-sairaalahankkeen edistämiseen. Ylipäänsä Hämeenlinnan myönteisen imagon ja vetovoimaisuuden ylläpitäminen sekä lisääminen on meidän kaikkien tehtävä. Me tarvitsemme Hämeenlinnaan asukkaita. Muuttovoitto on meidän etumme.

Kaupungin talouden tasapainosta huolehtiminen on päättäjälle tärkeä tavoite. Kuntaa ei voi ajaa kriisikunnaksi holtittomalla taloudenpidolla ja siksi virkamiesten on valmisteltava ennakoivasti ja osallistavasti päätöksiä, joilla haetaan rakenteiden uudistamista. Rakenteellisten uudistusten on tuotava taloudellisten säästöjen mukana myös laadukkaampia palveluja. 

Kuntapoliitikolle on tärkeää hahmottaa kokonaisuuksia ja hänellä tulee olla ymmärrystä kaupungin taloudesta. Realismia, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päätökset olisivat ristiriidassa asukkaan hyvän kanssa.

Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä päätöstensä vaikutukset ja siksi kyky empatiaan, toisen asemaan asettumiseen, on päättäjälle tärkeä. Näin päätöksiin tulee mukaan inhimillisyyttä.  Välittäminen tarkoittaa, että kaupungin päätöksenteossa osataan huomioida asukkaat. 

Koronan jäljiltä kaikki yhteiskunnan toiminnan osa-alueet, kouluista ja yrityksistä, kulttuurielämään ja liikuntaseuroihin, kaipaavat tukea ja toimenpiteitä. Lasten ja nuorten koulupudokkuus ja etäopetuksesta aiheutuneiden osaamisvajeiden paikkaamiseen sekä perheiden hyvinvointihaasteiden tukemiseen pitää satsata. Tarvitaan sekä korjaavia että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Lapsiystävällinen kaupunki ymmärtää panostaa lapsiin ja nuoriin ja varmistaa samalla, että tulevaisuudessa myös meistä pidetään huolta. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien asia. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kevätjuhlapuhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun kevätjuhlassa 1.6.2024

  Arvoisat oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlayleisö Kevätjuhla on tärkeä lukuvuoden päätöstapahtuma. Se päättää arvokkaasti lukuvuoden...