sunnuntai 11. huhtikuuta 2021

Poliittisen päätöksenteon ihanuus ja kurjuus


 Ihmismielellä on taipumus puolustaa entisiä tottumuksiaan. Yleensä ihminen ei vastusta muutosta sinänsä, mutta muutoksen mukanaan tuomat vaikutukset, niin yksilöön kuin yhteisöön pelottavat. Muutoksen pitäisikin aina olla perusteltu ja sen vaikutukset eivät saisi olla kokonaiskuvassa olemassa olevaa tilaa heikentäviä. 

Poliittisessa päätöksenteossa muutosvastarinnan perusperiaatteet tulisi ymmärtää ottaa huomioon. Jos asioiden halutaan edistyvän, on valmistelun oltava perusteellista ja vaihtoehdot huomioivaa. Tulevaisuuteen katsovassa politiikassa pitää myös uskaltaa avata keskustelua eri ryhmien välillä jo siinä vaiheessa kun asiaa vasta hahmotellaan. Erityisen tärkeää on saada tähän vuoropuheluun osallisiksi myös he, joita tulevat muutokset mahdollisesti tulevat koskemaan.  

Hämeenlinnassa olemme tälläkin valtuustokaudella nähneet useita tilanteita, joissa päätöksiä ei ole saatu tehtyä. Usein syynä on ollut viime metreillä alkanut kaupunkilaisten aktiivinen vastustus, joka on saanut meidän päättäjien ”puntit tutisemaan”.  Yksi jos toinen poliittinen ryhmä onkin päättänyt ettei asia olekaan vielä tässä vaiheessa ajankohtainen. Tällaisessa tilanteessa voi todeta, että osallisuus ja vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen ei ole onnistunut meidän päättäjien keskuudessa eikä myöskään meidän päättäjien työ kaupunkilaisten keskuudessa.  

Huonoja päätöksiä ei pidä mennä tekemään mutta tulevalla valtuustokaudella on kuitenkin tehtävä päätöksiä, joilla saadaan Hämeenlinnan kuntataloutta tasapainotetuksi, eikä siihen riitä, että hallintoa kevennetään. Palveluverkkoa joudutaan edelleen tarkastelemaan kriittisesti ja nämä päätökset voivat joistakin tuntua huonoilta päätöksiltä mutta kun katsotaan kokonaisuutta, ne tarvitaan. Kaupungin resurssit ovat rajalliset ja kun väestörakenne muuttuu, palvelut tulee kohdentaa sinne missä on käyttäjiä. 

Päätökset pitää pystyä aina perustelemaan ja kuntapolitiikassa toimivan pitää toimia koko kaupungin edun mukaan. Kuntapäättäjä on kaikkien kaupunkilaisten palveluksessa eikä sitä asemaa sovi unohtaa missään tilanteessa.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Puhe Hämeenlinnan Yhteiskoulun itsenäisyysjuhlassa 5.12.2023

  Hyvät oppilaat ja henkilökunta Kädessäni on vanha koulukirja, Lukemisto Suomen lapsille, Kotoisia tarinoita. Löysin tämän lapsena mummulas...